Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. novembra 2013

Javnomnenjska raziskava EU: javna podpora odgovornim raziskavam in inovacijam

Po novi javnomnenjski raziskavi Eurobarometer več kot tri četrtine Evropejcev (77 %) meni, da znanost in tehnologija pozitivno vplivata na družbo. Vendar so vprašani izrazili tudi zaskrbljenost nad novimi tehnologijami, na primer zaradi nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. Želijo, da se pri raziskavah in inovacijah ustrezna pozornost nameni etičnim načelom (76 %), uravnoteženi zastopanosti spolov (84 %) in javnemu dialogu (55 %). Podobno kot v prejšnjih raziskavah Eurobarometer je več kot polovica Evropejcev izrazila zanimanje za razvoj znanosti in tehnologije (53 %), vendar jih večina meni, da niso dovolj informirani (58 %).

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Rezultati te raziskave kažejo, da Evropejci podpirajo vlogo znanosti in tehnologije v družbi, vendar hkrati od znanstvenikov in politikov pričakujejo, da bodo upoštevali njihove vrednote in pomisleke. Naslednji program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se osredotoča na doseganje tega ravnovesja. Zdaj moramo okrepiti prizadevanja za začetek družbenega dialoga o znanosti in več mladih navdušiti za poklicno pot na področju znanosti in inovacij.“

66 % v raziskavi meni, da so znanstveniki, zaposleni na univerzah ali v vladnih laboratorijih, najbolj kvalificirani, da pojasnijo vpliv znanstvenega in tehnološkega razvoja na družbo, 82 % vprašanih pa je prepričanih, da se prav ta skupina znanstvenikov najbolj trudi ravnati družbeno odgovorno.

Večina Evropejcev informacije o razvoju na teh dveh področjih dobi prek televizije (65 %), časopisov (33 %), spletišč (32 %) in revij (26 %). Malo manj kot polovica vprašanih (47 %) se je znanost ali tehnologijo učila v šoli, na univerzi ali drugje. Hkrati Evropejci menijo, da izobraževanje o znanosti na mlade vpliva pozitivno, večina vprašanih (65 %) pa je prepričana, da njihove vlade ne storijo dovolj za spodbujanje zanimanja mladih za znanost.

Ozadje

Raziskava Eurobarometer je bila opravljena z osebnimi razgovori v državah članicah Evropske unije. Namen je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo Evropejci do znanosti in inovacij. Med 26. aprilom in 14. majem 2013 so bili razgovori opravljeni s skupaj 27 536 sodelujočimi iz različnih družbenih in demografskih skupin. V tej študiji se povprečja EU nanašajo na povprečja EU-27, saj Hrvaška v času razgovorov še ni bila članica EU.

Naslednji program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 bo potekal od leta 2014 do 2020. Izrazito bo usmerjen k reševanju družbenih izzivov, ki vplivajo na življenje ljudi, kot so na primer boljše zdravstveno varstvo, okolju prijaznejši promet ter zanesljiva preskrba s hrano in energijo. Imel bo poseben proračun, namenjen „znanosti z družbo in za njo“, ki se bo osredotočil na vključitev znanstvenih in tehnoloških prizadevanj v evropsko družbo. Poleg tega bo namenjen povečanju privlačnosti poklicnih poti v znanosti in tehnologiji, zlasti za mlade, ter odpravljanju trenutne neuravnotežene zastopanosti spolov na teh področjih.

Primer prizadevanj, ki že potekajo za neposredno vključitev državljanov, je VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). Gre za 12-mesečno posvetovanje z državljani po vsej Evropi o odpadkih kot viru. Rezultati se uporabljajo za oblikovanje raziskovalnih prednostnih nalog programa Obzorje 2020 glede ravnanja s komunalnimi odpadki.

Povezave

MEMO/13/987

Poročilo – s povzetkom – in podatki za posamezne države so na voljo na spletni strani Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Spletišče programa Obzorje 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 22987303)


Side Bar