Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 14 noiembrie 2013

Un sondaj la nivelul UE indică faptul că publicul susține activitățile de cercetare și inovare responsabile

Conform unui nou sondaj Eurobarometru, peste trei pătrimi (77 %) dintre europeni consideră că știința și tehnologia au o influență pozitivă asupra societății. Totuși, respondenții și-au exprimat și anumite rezerve legate de riscurile asociate noilor tehnologii, precum riscurile pentru sănătate și pentru mediu. Aceștia doresc ca activitățile de cercetare și inovare să se desfășoare acordându-se atenția cuvenită principiilor etice (76 %), echilibrului între sexe (84 %) și dialogului public (55 %). Sondajele Eurobarometru anterioare s-au soldat cu rezultate similare; mai mult de jumătate dintre europeni sunt interesați de evoluțiile științei și tehnologiei (53 %), însă majoritatea consideră că nu sunt suficient de bine informați (58 %).

Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Rezultatele acestui sondaj indică faptul că europenii susțin rolul științei și al tehnologiei în societate, însă în același timp se așteaptă ca cercetătorii și politicienii să țină seama de valorile și de preocupările publicului. Noul program pentru cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, se axează pe atingerea acestui echilibru. Trebuie să ne întețim eforturile pentru a intra în dialog cu societatea pe tema științei și trebuie să stimulăm mai mulți tineri să fie interesați de cariere în domeniul științei și al inovării.”

66 % dintre respondenții din cadrul sondajului consideră că cercetătorii care lucrează în universități sau în laboratoare de cercetare finanțate de guvern sunt cei mai calificați să explice impactul evoluțiilor științifice și tehnologice asupra societății; 82 % dintre respondenți consideră că acest grup are un comportament responsabil față de societate.

Principalele surse de informare ale majorității europenilor cu privirile la evoluțiile din aceste domenii sunt televiziunea (65 %), ziarele (33 %), site-urile internet (32 %) și revistele (26 %). Aproape jumătate dintre respondenți (47 %) au studiat în trecut discipline științifice sau tehnologice, fie în școală, în universitate sau la colegiu, fie în altă parte. În același timp, europenii au o viziune pozitivă asupra efectelor educației științifice asupra tinerei generații, însă majoritatea respondenților (65 %) cred că guvernele din țările lor nu depun suficiente eforturi pentru a stimula interesul tinerilor pentru știință.

Context

Sondajul Eurobarometer a fost realizat prin interviuri directe în statele membre ale Uniunii Europene pentru a evalua atitudinile cetățenilor europeni față de știință și inovare. În perioada 26 aprilie - 14 mai 2013 au fost intervievați 27 563 de respondenți din diferite grupuri sociale și demografice. Pentru acest sondaj, mediile UE furnizate reprezintă medii UE27, dat fiind că, la momentul efectuării anchetei pe teren, Croația nu era încă membră a UE.

Orizont 2020, următorul program pentru cercetare și inovare al UE, se va derula în perioada 2014 - 2020. Acesta este puternic orientat către soluționarea provocărilor societale care afectează viețile oamenilor, de exemplu servicii de sănătate mai performante, transport mai ecologic sau o mai bună securitate alimentară și energetică. Orizont 2020 va dispune de un buget specific pentru „Știință cu și pentru societate”, care se va axa pe integrarea eforturilor științifice și tehnologice în societatea europeană. În plus, acesta va fi folosit pentru a spori atractivitatea carierelor științifice și tehnologice, în special în rândul tinerilor, precum și pentru a soluționa dezechilibrul dintre femei și bărbați existent în aceste domenii.

Printre lucrările aflate deja în desfășurare, un exemplu care angajează direct publicul este VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). VOICES este o consultare care se desfășoară pe parcursul unui an, în întreaga Europă, și care explorează conceptul de deșeuri ca resurse. Rezultatele sunt utilizate pentru ierarhizarea priorităților de cercetare din cadrul programului Orizont 2020 în ceea ce privește gestionarea deșeurilor urbane.

Linkuri

MEMO/13/987

Raportul – împreună cu o sinteză –, și fișele naționale sunt disponibile pe site-ul Eurobarometrului la adresa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Adresa internet a programului Orizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Contacte:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar