Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 november 2013

Uit een enquête in de EU blijkt dat het publiek verantwoord onderzoek en innovatie steunt

Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt dat ruim drie kwart van de Europeanen (77%) vindt dat wetenschap en technologie een positieve invloed op de samenleving hebben. De respondenten maken zich echter ook zorgen over de gevaren van nieuwe technologieën voor de volksgezondheid en het milieu. Ze willen dat bij onderzoek en innovatie voldoende aandacht aan ethische beginselen (76%), genderevenwicht (84%) en de dialoog met het publiek (55%) wordt geschonken. Evenals uit eerdere Eurobarometer-enquêtes blijkt dat ruim de helft van alle Europeanen in wetenschap en technologie geïnteresseerd is (53%). Een meerderheid vindt echter dat ze onvoldoende worden geïnformeerd (58%).

Volgens Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, "blijkt uit de enquête dat de Europeanen de rol van wetenschap en technologie in de samenleving steunen, maar tegelijkertijd verwachten dat wetenschappers en politici rekening houden met hun waarden en bekommernissen. Het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie – Horizon 2020 – streeft naar een dergelijk evenwicht. We moeten meer doen om een dialoog met het publiek over wetenschap aan te gaan en bij meer jongeren belangstelling wekken voor een loopbaan op het gebied van wetenschap en innovatie."

66% van de respondenten vindt dat wetenschappers aan universiteiten of in overheidslaboratoria het best geschikt zijn om de gevolgen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de samenleving toe te lichten en van deze groep wetenschappers wordt ook de grootste verantwoordelijkheidszin jegens de samenleving verwacht (82%).

De meeste Europeanen worden over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen geïnformeerd via televisie (65%), gevolgd door kranten (33%), websites (32%) en tijdschriften (26%). Iets minder dan de helft van de respondenten (47%) heeft ooit op school, aan een universiteit of elders wetenschappen of technologie gestudeerd. Toch vinden de Europeanen dat wetenschapsonderwijs een positief effect op jongeren heeft en de meerderheid van de respondenten (65%) is van mening dat de overheid te weinig doet om de belangstelling van jongeren voor wetenschap te stimuleren.

Achtergrond

Bij deze Eurobarometer-enquête werden burgers uit de lidstaten van de Europese Unie tijdens interviews gevraagd naar hun houding ten aanzien van wetenschap en innovatie. Tussen 26 april en 14 mei 2013 werden in het totaal 27563 personen uit verschillende sociale en demografische groepen geïnterviewd. De EU-gemiddelden in deze studie zijn EU27-gemiddelden aangezien Kroatië nog geen lid van de EU was ten tijde van de interviews.

Horizon 2020, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, loopt van 2014 tot 2020. Het is vooral gericht op maatschappelijke uitdagingen die van invloed zijn op het dagelijkse leven (betere gezondheidszorg, groener vervoer, voedsel- en energieveiligheid, enzovoort). Horizon 2020 beschikt over een specifiek budget voor "Science with and for Society", dat is toegespitst op de integratie van wetenschap en technologie in de Europese samenleving. Bovendien beoogt het programma wetenschappelijke en technologische loopbanen aantrekkelijker voor jongeren te maken en de genderongelijkheid op het gebied van wetenschap en technologie aan te pakken.

VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/) is een voorbeeld van hoe de bevolking rechtstreeks bij bepaalde kwesties wordt betrokken. Een jaar lang worden burgers in heel Europa geraadpleegd over afval als hulpbron. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt om de onderzoeksprioriteiten van Horizon 2020 op het gebied van stedelijk afvalbeheer concreet vorm te geven.

Links

MEMO/13/987

Het verslag (met een samenvatting) en de landenfiches zijn beschikbaar op de website van Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Horizon 2020-website: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 22987303)


Side Bar