Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 14 d.

ES masto apklausa rodo, kad visuomenė palaiko atsakingus mokslinius tyrimus ir inovacijas

Naujas „Eurobarometro“ tyrimas rodo, kad daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 %) europiečių mano, jog mokslas ir technologijos daro teigiamą įtaką visuomenei. Tačiau respondentai taip pat išreiškė susirūpinimą naujų technologijų pavojais, pavyzdžiui, žmogaus sveikatai ir aplinkai. Jie pageidauja, kad moksliniai tyrimai būtų atliekami ir inovacijos diegiamos deramai atsižvelgiant į etikos principus (76 %), lyčių pusiausvyrą (84 %) ir viešą dialogą (55 %). Panašiai, kaip per ankstesnius „Eurobarometro“ tyrimus, paaiškėjo, kad daugiau kaip pusę europiečių mokslo ir technologijų plėtra domina (53 %), bet dauguma nesijaučia pakankamai informuoti (58 %).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šio tyrimo rezultatai rodo europiečių pritarimą, kad mokslas ir technologijos visuomenei svarbūs, bet kartu jie mano, kad mokslininkai ir politikai turėtų užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į jų vertybes ir susirūpinimą keliančius aspektus. Siekti šios pusiausvyros bus stengiamasi vykdant kitą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Dabar turime labiau pasistengti su visuomene mokslo tema užmegzti dialogą ir privalome sudominti darbu mokslo ir inovacijų srityje daugiau jaunimo“.

66 % tyrimo respondentų mano, kad geriausiai visuomenei paaiškinti mokslo ir technologijų plėtros poveikį gali universitetuose arba vyriausybių laboratorijose dirbantys mokslininkai. Taip pat manoma (82 %), kad ši grupė turėtų atsakingiausiai elgtis visuomenės atžvilgiu.

Dauguma europiečių apie šių sričių plėtrą sužino per televiziją (65%), iš laikraščių (33 %), interneto svetainių (32 %) ir žurnalų (26 %). Mokslo ar technologijų mokykloje, universitete, kolegijoje ar kitur kada nors yra mokęsi vos pusė (47 %) respondentų. Kita vertus, europiečiai turi teigiamą nuomonę apie mokslinio ugdymo poveikį jaunimui ir dauguma respondentų (65 %) mano, kad jų vyriausybės pakankamai neskatina jaunimo domėjimosi mokslu.

Pagrindiniai faktai

Šis „Eurobarometro“ tyrimas atliktas ir Europos piliečių požiūris į mokslą bei inovacijas įvertintas rengiant pokalbius Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 2013 m. balandžio 26 d. iki gegužės 14 d. įvyko pokalbiai iš viso su 27 563 įvairių socialinių ir demografinių grupių respondentais. Šiame tyrime pateikti ES vidurkiai yra 27 ES šalių vidurkiai, nes atliekant tyrimą šalyse Kroatija dar nebuvo ES valstybė narė.

Kita ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ bus vykdoma 2014–2020 m. Joje daug dėmesio skiriama žmonių gyvenimui poveikį darančių visuomenės problemų sprendimui, pavyzdžiui, geresnei sveikatos priežiūrai, ekologiškesniam transportui, patikimam maisto ir energijos tiekimui. Programoje „Horizontas 2020“ bus numatyta specialių lėšų „Mokslui dalyvaujant visuomenei ir jai skirtam mokslui“; jos bus skirtos mokslo ir technologijų pastangų integravimui Europos visuomenėje. Be to, naudojant šias lėšas bus siekiama labiau sudominti, visų pirma jaunimą, darbu mokslo ir technologijų srityje ir spręsti lyčių disbalanso šiose srityse problemą.

Vienas iš žmonių tiesioginio dalyvavimo iniciatyvų pavyzdžių yra projektas VOICES (Europos piliečių nuomonės apie mokslą ir šios srities idėjos http://www.voicesforinnovation.eu/). Tai vienerių metų trukmės europinės konsultacijos, per kurias nagrinėjama atliekų kaip ištekliaus sąvoka. Jų rezultatai naudojami formuojant programos „Horizontas 2020“ su miesto atliekų tvarkymu susijusius mokslinių tyrimų prioritetus.

Nuorodos

MEMO/13/987

Ataskaita, jos santrauka ir valstybių narių duomenys pateikti „Eurobarometro“ svetainėje:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Programos „Horizontas 2020“ interneto svetainė

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García , tel. +32 2 298 73 03


Side Bar