Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. studenoga 2013.

Istraživanje provedeno diljem EU-a pokazuje potporu javnosti odgovornom istraživanju i inovacijama

Prema novom istraživanju Eurobarometra više od tri četvrtine Europljana (77 %) misli da znanost i tehnologija imaju pozitivan utjecaj na društvo. Međutim, ispitanici su izrazili i zabrinutost zbog rizika od novih tehnologija, poput onih koji se odnose na ljudsko zdravlje i okoliš. Prema njihovom mišljenju istraživanje i razvoj treba se provoditi uzimajući u obzir etička načela (76 % ispitanika), zastupljenost spolova (84 % ispitanika) i javni dijalog (55 % ispitanika). Slično rezultatima prijašnjih istraživanja Eurobarometra, pokazalo se da razvoj znanosti i tehnologije zanima više od polovine Europljana (53 % ispitanika), ali većina smatra da nije dovoljno informirana (58 % ispitanika).

Povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Rezultati ovog istraživanja pokazuju da Europljani podupiru ulogu znanosti i tehnologije u društvu, ali od znanstvenika i političara istovremeno očekuju da uzmu u obzir njihove vrijednosti i zabrinutosti. Postizanje te ravnoteže naglašeno je u sljedećem programu EU-a u području istraživanja i inovacija pod nazivom Obzor 2020. Moramo uložiti veće napore kako bismo u društvu potaknuli dijalog o znanosti te kako bi se još više mladih ljudi zainteresiralo za znanost i karijere u području inovacija.”

Mišljenje je 66 % ispitanika u istraživanju da su znanstvenici koji rade na sveučilištima ili u državnim laboratorijima najkvalificiraniji da objasne utjecaj znanstvenih i tehnoloških postignuća na društvo, a 82 % ispitanika uvjereno je da upravo ta skupina nastoji postupati najodgovornije prema društvu.

Većina Europljana informira se o događanjima u tim područjima putem televizije (65 %), nakon čega slijede novine (33 %), internetske stranice (32 %) i časopisi (26 %). Nešto manje od polovice ispitanika (47 %) učilo je znanost ili tehnologiju u školi, na fakultetu ili negdje drugdje. Istovremeno, Europljani imaju pozitivan stav o učinku znanstvenog obrazovanja na mlade i većina ispitanika (65 %) smatra da njihove vlade ne čine dovoljno da potaknu zanimanje mladih za znanost.

Pozadina

Istraživanje Eurobarometra provedeno je u obliku pojedinačnih intervjua u državama članicama Europske unije kojima se želio istražiti odnos građana prema znanosti i inovacijama. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 27 563 ispitanika iz različitih socijalnih i demografskih skupina koji su intervjuirani između 26. travnja i 14. svibnja 2013. Prosjeci EU-a koji su rezultat istraživanja odnose se na EU27 jer Hrvatska u trenutku kada je ono provedeno još nije bila članica EU-a.

Sljedeći program EU-a u području istraživanja i inovacija pod nazivom Obzor 2020. trajat će od 2014. do 2020. Program je posebno usmjeren na rješavanje društvenih izazova koji utječu na živote ljudi, kao što su poboljšanje zdravstvene skrbi, ekološki prihvatljiviji sustav prijevoza ili sigurnost hrane i energije. Poseban proračun u okviru Obzora 2020. bit će namijenjen „Znanosti s društvom i za društvo”, pri čemu se naglasak stavlja na uključivanje znanstvenih i tehnoloških napora u europsko društvo. Nadalje, program će se koristiti kako bi se povećala privlačnost karijera u području znanosti i tehnologije, i to posebno za mlade, te kako bi se riješila postojeća neravnoteža spolova u tim područjima.

Primjer djelovanja koje je već u tijeku i u koje se želi izravno uključiti građane jest VOICES – Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science (pogledi, mišljenja i ideje građana Europe o znanosti http://www.voicesforinnovation.eu/). Riječ je o savjetovanju s europskim građanima u trajanju od godine dana u kojem se želi analizirati pojam otpada kao resursa. Njegovi se rezultati koriste za osmišljavanje istraživačkih prioriteta Obzora 2020. povezanih s gospodarenjem komunalnim otpadom.

Poveznice

MEMO/13/987

Izvješće – sa sažetkom – i pregled podataka po državama dostupni su na web-mjestu Eurobarometra na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Web-mjesto programa Obzor 2020.:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Osobe za kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) ) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar