Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2013

Οι Ευρωπαίοι θέλουν υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία

Σύμφωνα με νέα σφυγμομέτρηση του Ευρωβαρόμετρου, πάνω από τα τρία τέταρτα (77%) των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Παράλληλα όμως, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχία για τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Κατά την άποψη των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις αρχές δεοντολογίας (76%), στην ισορροπία μεταξύ των φύλων (84%) και στον δημόσιο διάλογο (55%). Όπως έχουν δείξει και παλαιότερες σφυγμομετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου, πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους ενδιαφέρονται για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις (53%), αλλά οι περισσότεροι δεν θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι (58%).

Η επίτροπος Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της σφυγμομέτρησης δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τον ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στην κοινωνία, αλλά παράλληλα προσδοκούν από τους επιστήμονες και τους πολιτικούς ότι θα μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αξίες και οι προβληματισμοί των πολιτών. Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», εστιάζει στην επίτευξη αυτής της ισορροπίας. Τώρα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να αναπτύξουμε διάλογο με την κοινωνία σχετικά με τις επιστήμες, και να κάνουμε περισσότερους νέους να ενδιαφερθούν για μια σταδιοδρομία στις θετικές επιστήμες και την καινοτομία.»

Το 66% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι επιστήμονες που εργάζονται στα πανεπιστήμια ή στα κρατικά εργαστήρια είναι στην καλύτερη θέση για να εξηγήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην κοινωνία, και το 82% θεωρεί ότι αυτή είναι η ομάδα που κατ΄εξοχήν προσπαθεί να συμπεριφερθεί υπεύθυνα προς την κοινωνία.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αντλούν πληροφόρηση για τις εξελίξεις σ΄αυτούς τους κλάδους από την τηλεόραση (65%), και κατά σειράν από τις εφημερίδες (33%), το διαδίκτυο (32%) και τα περιοδικά (26%). Το 47% των ερωτηθέντων είχαν κάποια στιγμή παρακολουθήσει μαθήματα επιστημών ή τεχνολογίας στο σχολείο, το πανεπιστήμιο, ή αλλού. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι έχουν θετική άποψη για το πώς επιδρούν στους νέους οι σπουδές σε επιστημονικούς κλάδους, ενώ οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (65%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν κάνουν αρκετά ώστε να τονώσουν το ενδιαφέρον των νέων για τις θετικές επιστήμες.

Ιστορικό

Η συγκεκριμένη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να αξιολογηθεί η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην επιστήμη και την καινοτομία. Συνολικά, από τις 26 Απριλίου έως τις 14 Μαΐου 2013, ερωτήθηκαν 27.563 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες. Οι μέσοι όροι της ΕΕ που προέκυψαν από τη σφυγμομέτρηση αυτή αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους της ΕΕ των 27, καθώς η Κροατία δεν ήταν ακόμη κράτος μέλος της ΕΕ όταν έγιναν οι συνεντεύξεις.

Το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, με τίτλο «Ορίζοντας 2020», θα διαρκέσει από το 2014 έως το 2020. Είναι σαφώς προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, όπως η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, οι οικολογικότερες μεταφορές ή η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα προβλεφθεί ειδικός προϋπολογισμός για τη δράση «Επιστήμη με και για την κοινωνία», με στόχο την ενσωμάτωση των επιστημονικών και τεχνολογικών πρωτοβουλιών στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να αυξηθεί η ελκυστικότητα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις επιστήμες και την τεχνολογία, ιδίως για τους νέους, και να αντιμετωπιστεί η σημερινή ανισορροπία όσον αφορά τη συμμετοχή των δύο φύλων.

Ένα παράδειγμα των δράσεων που ήδη υλοποιούνται και απευθύνονται άμεσα στους πολίτες είναι η δράση VOICES (απόψεις, γνώμες και ιδέες των Ευρωπαίων πολιτών για την επιστήμη http://www.voicesforinnovation.eu/). Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση, διάρκειας ενός έτους, που διερευνά την έννοια των αποβλήτων ως πόρου. Τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων του «Ορίζοντας 2020» σε θέματα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

Σύνδεσμοι

MEMO/13/987

Η έκθεση μαζί με την – περίληψη – και τα δελτία ανά χώρα υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ευρωβαρόμετρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401

Ιστότοπος «Ορίζοντας 2020»: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martínez García (+32 2 298 73 03)


Side Bar