Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 14.

Állami támogatás: A Bizottság elfogadja a filmgyártás támogatására vonatkozó új szabályokat

Az Európai Bizottság elfogadta a filmek és más audiovizuális alkotások támogatására szolgáló tagállami programoknak az uniós állami támogatási szabályok alapján történő értékelésével kapcsolatos felülvizsgált kritériumokat. Az új filmművészeti közlemény lehetővé teszi a tevékenységek szélesebb körének támogatását, hangsúlyozza a tagállamok mérlegelési jogát a támogatásra érdemes kulturális tevékenységek meghatározása tekintetében, valamint bevezeti azt a lehetőséget, hogy több támogatást nyújthatnak a koprodukciók esetében, és támogatja a mozgóképörökséget. A Bizottság figyelembe vette a tagállamokkal és az érdekeltekkel folytatott három nyilvános konzultáció során kapott észrevételeket.

Joaquín Almunia, a Bizottság alelnöke az alábbiakat nyilatkozta: „E felülvizsgált szabályok célja, hogy ösztönözzék a dinamikus audiovizuális alkotómunkát Európában, miközben megőrzik az Unió sokszínű kulturális örökségét. A szabályozás olyan közös uniós keretet biztosít a tagállamok által nyújtott állami támogatásokhoz, amely szem előtt tartja az audiovizuális ágazat európai dimenzióját, és arra törekszik, hogy fenntartsa annak életképességét és versenyképességét."

Az új szabályok kibővítik a 2001. évi filmművészeti közleménynek – csupán a filmgyártás állami támogatására vonatkozó – alkalmazási területét (lásd IP/01/1326), hogy az felölelje az audiovizuális alkotás valamennyi szakaszát, a filmötlet megszületésétől a közönség előtti bemutatásig.

A filmeknek nyújtható támogatás intenzitása változatlanul a gyártási költségvetés 50 %-ára korlátozott. A forgalmazási és promóciós költségek hasonló támogatási intenzitással támogathatók. Ugyanakkor a több tagállam által finanszírozott koprodukciók mostantól akár a gyártási költségvetés 60 %-át kitevő támogatást is kaphatnak. Ezzel szemben nem korlátozott a forgatókönyvírás és a filmprojekt fejlesztés, illetve a nehezen forgalmazható audiovizuális művek támogatása. A nehezen forgalmazható mű fogalmát – a szubszidiaritás elvével összhangban – az egyes tagállamok határozzák meg.

Az új szabályok alapján a tagállamok továbbra is területhez kötött ráfordítási feltételeket szabhatnak meg az audiovizuális támogatási intézkedések kedvezményezettjei számára. Az uniós egységes piac e korlátozását ugyanis indokolja a kulturális sokszínűség elősegítése, ami szükségessé teszi, hogy nemzeti és helyi szinten megőrizzék az iparági forrásokat és szakismeretet. A felülvizsgált szabályok biztosítják, hogy az említett területi kötelezettségek továbbra is arányosak legyenek a szóban forgó célkitűzésekkel. A tagállamok előírhatják, hogy a nyújtott támogatás 160 %-át a területükön kell elkölteni, továbbá – a támogatás elnyerésének feltételeként – azt is kötelezővé tehetik, hogy a nyújtott támogatás összegétől függetlenül, egy minimális szintű gyártási tevékenységet a területükön végezzenek el. Ennek mértéke sohasem lehet több a gyártási költségvetés 50 %-ánál. A korábbiakhoz hasonlóan a területhez kötött ráfordítási kötelezettség semmilyen esetben sem haladhatja meg a gyártási költségvetés 80 %-át.

Az új filmművészeti közlemény emellett hangsúlyozza az európai filmek gyűjtésével, megőrzésével és hozzáférhetőségével kapcsolatos mozgóképörökségi célok fontosságát. A tagállamoknak ösztönözniük és támogatniuk kell a filmgyártókat, hogy helyezzék letétbe a támogatott művek egy kópiáját, megőrzés és konkrét nem kereskedelmi célú hasznosítás érdekében.

A tagállamoknak meglévő támogatási programjaikat két éven belül összhangba kell hozniuk e közleménnyel.

Háttér

Az uniós tagállamok évente megközelítőleg 3 milliárd eurót fordítanak filmtámogatásra: ebből 2 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kölcsön, 1 milliárd eurót pedig adókedvezmények formájában. Az összeg kb. 80 %-a a filmgyártásba irányul. E támogatás többségét Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország és Spanyolország nyújtja.

A 2001 óta alkalmazott állami támogatás értékelési szempontok 2012. december 31-én hatályukat veszítették. Ezen időpontot követően a Bizottság közvetlenül az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek – a kulturális célú támogatást megengedő – 107. cikke (3) bekezdésének d) pontja alapján folytatta az új filmtámogatási programok értékelését. A Bizottság lehetőség szerint támaszkodott a 2001. évi színművészeti közlemény alapján kialakított, saját állandó döntéshozatali gyakorlatára is.

Az új színművészeti közlemény tükrözi a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban folytatott három nyilvános konzultációs során kapott észrevételeket (lásd: IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 valamint konzultációs oldal).

Az új filmművészeti közlemény teljes szövege az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Lásd MEMO/13/993

Kapcsolattartók:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar