Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. studenoga 2013.

Državne potpore: Komisija donosi nova pravila za potporu filmskoj industriji

Europska komisija donijela je revidirane kriterije za ocjenu programa potpore filmovima i ostalim audiovizualnim djelima u okviru pravila o državnoj potpori EU-a. Novom Komunikacijom o kinematografiji omogućuju se potpore za širi opseg djelatnosti, naglašava sloboda odlučivanja država članica u definiranju onih kulturnih djelatnosti koje vrijedi podupirati, uvodi mogućnost dodjeljivanja više potpora prekograničnoj produkciji i promiče filmsko nasljeđe. Komisija je uzela u obzir primjedbe koje je primila tijekom tri javna savjetovanja između država članica i dionika.

Potpredsjednik Komisije Joaquín Almunia izjavio je: „Svrha je ovih revidiranih pravila poticati dinamično audiovizualno stvaranje u Europi, istovremeno čuvajući kulturološku raznolikost posvuda u EU-u. Njime se omogućuje zajednički okvir EU-a za državne potpore koje dodjeljuju države članice, a kojim se uzima u obzir europska dimenzija audiovizualnog sektora i pokušava osigurati njegova održivost i konkurentnost.”

Novim pravilima proširuje se područje primjene Komunikacije o kinematografiji iz 2001. (vidi IP/01/1326), koja se primjenjivala samo na državnu potporu filmskoj proizvodnji, kako bi se njome obuhvatile sve faze stvaranja audiovizualnih djela, od njihova osmišljavanja do prikazivanja pred publikom. Intenzitet potpore koja se može dodijeliti filmskoj proizvodnji i dalje je načelno ograničen na 50 % proračuna za produkciju. Za troškove distribucije i promicanja audiovizualnih djela može se odobriti potpora jednakog intenziteta. Međutim, koprodukcijama koje financira više država članica sada se može dodijeliti potpora koja iznosi do 60 % proračuna za produkciju. Suprotno tomu, za pisanje scenarija, razvoj filmskog projekta ili zahtjevnih audiovizualnih djela, ne postoje ograničenja potpori kako su utvrdile države članice u skladu s načelom supsidijarnosti.

Na temelju novih pravila države članice i dalje mogu korisnicima audiovizualnih državnih mjera nametati obveze potrošnje po teritorijalnom načelu. Takvo ograničenje pravila jedinstvenog tržišta EU-a opravdano je promicanjem kulturološke raznolikosti, što zahtijeva očuvanje resursa i znanja u toj industriji na nacionalnoj ili lokalnoj razini. Revidiranim pravilima osigurava se da takve teritorijalne obveze i dalje budu razmjerne tim ciljevima. Osobito, države članice mogu zatražiti da 160 % dodijeljenog iznosa potpore bude potrošeno na njihovu državnom području. Neovisno o iznosu dodijeljene potpore, a kao uvjet za njezino primanje, države članice mogu zatražiti i da se minimalna razina proizvodne djelatnosti obavlja na njihovu državnom području. Ta razina ne smije biti veća od 50 % proračuna za produkciju. U svakom slučaju, kao što je to vrijedilo i prije, obveza teritorijalne potrošnje ne smije prelaziti 80 % proračuna produkcije.

Novom Komunikacijom o kinematografiji naglašava se i važnost ciljeva filmskog nasljeđa povezanih s prikupljanjem, čuvanjem i dostupnošću europskih filmova. Države članice trebale bi poticati proizvođače i pružati im potporu u polaganju kopije djela koja su primila potporu radi njihova očuvanja i posebne nekomercijalne uporabe.

Države članice trebale bi uskladiti svoje postojeće programe potpore s ovom Komunikacijom u roku od dvije godine.

Pozadina

Procjenjuje se da države članice EU-a dodjeljuju oko 3 milijarde EUR godišnje za potpore filmskoj industriji: 2 milijarde EUR u obliku nepovratnih sredstava i povoljnih zajmova te 1 milijardu EUR u obliku poreznih poticaja. Oko 80 % tih sredstava namijenjeno je filmskoj produkciji. Većinu tih potpora dodjeljuju Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Italija i Španjolska.

Mjerila za ocjenu državnih potpora koja su se primjenjivala od 2001. prestala su vrijediti 31. prosinca 2012. Komisija je nakon tog datuma nastavila ocjenjivati nove programe potpore filmskoj industriji neposredno na temelju članka 107. stavka 3. točke (d) Ugovora o funkcioniranju EU-a kojim se dopuštaju potpore za ciljeve u području kulture. Kada je to bilo moguće, Komisija se oslanjala i na svoju ustaljenu praksu koja se temelji na Komunikaciji o kinematografiji iz 2001.

Novom Komunikacijom o kinematografiji odražavaju se doprinosi primljeni tijekom tri javna savjetovanja koja su organizirana u 2011., 2012. i 2013. (vidi IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 i web-mjesto o javnim savjetovanjima).

Cijeli tekst nove Komunikacije o kinematografiji dostupan je na sljedećem web-mjestu:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Nove objave odluka o državnim potporama na internetu i u Službenom listu navedene su na web-mjestu tjedne e-novosti o državnim potporama.

Vidi MEMO/13/993

Osobe za kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar