Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. novembrī

Komisārs Piebalgs viesojas Mjanmā, lai stiprinātu attīstības sadarbību

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs 13.–15. novembrī apmeklē Mjanmu, lai piedalītos pirmajā ES un Mjanmas uzdevumgrupas sanāksmē. Šodien komisārs paziņoja, kurās nozarēs 2014.–2020. gadā paredzēta būtiskākā attīstības sadarbība ar Mjanmu.

Šīs nozares būs lauku attīstības izglītība, pārvaldība un atbalsts miera veidošanai. Eiropas Parlaments un Eiropadome nav oficiāli apstiprinājuši divpusējās palīdzības budžetu, taču gaidāms, ka ES atbalsts varētu pieaugt līdz 90 miljoniem eiro gadā.

Komisārs Piebalgs sacīja: “Pārsteidzošā attīstība Mjanmā ir apsveicama. Tomēr nedrīkstam aizmirst problēmas, kas vēl jārisina un ko ES, būdama viena no lielākajām līdzekļu devējām, palīdzēs novērst, sniedzot atbalstu nepieciešamo reformu turpināšanai valstī. Šīs darbības tiks koordinētas ar ES dalībvalstīm un citiem līdzekļu devējiem un būs saderīgas ar valdības plāniem.”

Papildus dalībai uzdevumgrupas sanāksmē komisārs Piebalgs ar Mjanmas plānošanas ministru Kanu Zavu (Kan Zaw) vada arī attīstības forumu, kurā piedalās Mjanmas opozīcijas līdere un demokrātijas kampaņu dalībniece Auna Sana Su Či (Aung San Suu Kyi), pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privātā sektora pārstāvji. Forums dos iespēju apspriest ES un dalībvalstu saskaņotu rīcību un tuvākajos gados atbalstīt valsts attīstības plānus, kā arī izskatīt un apspriest Mjanmai svarīgākos uzdevumus attīstības jomā.

Komisārs Piebalgs piedalās arī programmas SWITCH-SMART (mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) videi, pārskatatbildībai, atbildībai un pārredzamībai) oficiālā atklāšanā. Projekts veicina un atbalsta Mjanmā ražotu apģērbu ilgtspējīgu ražošanu, cenšoties palielināt šīs nozares MVU konkurētspēju starptautiskā mērogā. Triju gadu projektu finansē ar ES piešķirtajiem 2 miljoniem eiro, un tā mērķis ir mazināt nabadzību, sekmējot tirdzniecību un privātā sektora attīstību Mjanmā.

ES un Mjanmas uzdevumgrupas vizīte būs vēl viena laba iespēja veidot sadarbību ar dalībvalstīm kopīgā plānošanā — procesā, kura mērķis ir mazināt fragmentārismu un tādējādi sasniegt labākus rezultātus uz vietas. Lai savu attīstības programmu īstenošanai izveidotu kopīgu satvaru, ES un tās dalībvalstis, kopīgi plānojot, novērtē prioritātes katrā partnervalstī.

Vispārīga informācija

ES sniedz atbalstu Mjanmai kopš 1996. gada. Līdz šim piešķirti vairāk nekā 300 miljoni eiro. Pēc valsts politiskās atvēršanas komisārs Piebalgs pagājušā gada sākumā paziņoja par atbalsta piešķiršanu 2012. un 2013. gadam 150 miljonu eiro apmērā — summas izlietojums jau ir saplānots. 2012. gadā notika saistību uzņemšanās par 100 miljoniem eiro, kas papildināja jau esošo atbalstu. Līdzekļi tika novirzīti tādām nozarēm kā veselība, izglītība, iztikas līdzekļi, atbalsts cilvēkiem, kas zaudējuši saiknes ar dzimto zemi, un pilsoniskajai sabiedrībai. Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai tiks vērsts uz reformu un pārejas pārraudzību, diskriminācijas (etniskās spriedzes) risināšanu un vēlēšanu cikla iekšējo novērošanu. Par atlikušajiem 50 miljoniem eiro saistību uzņemšanās notika 2013. gadā, paredzot atbalsta sniegšanu miera veidošanai, klimata pārmaiņu jomai, tirdzniecības un privātā sektora projektiem.

Pašreizējo ES finansēto programmu sasniegumi un rezultāti

Izglītība

ES atbalsta izglītības projektu (kvalitatīvas pamatizglītības programmu), kura mērķis ir sasniegt nelabvēlīgā situācijā nonākušus bērnus un kopienas un mazināt atšķirības, kas saistītas ar izglītības pieejamību un kvalitāti. Projekts vērsts arī uz pamatizglītību (agrīna pirmsskolas izglītība, sākumskola, ikdienējā mācīšanās). Programmas kopējais budžets ir 66 miljoni eiro, no kuriem 22 miljonus ieguldījusi ES (2013–2015).

Daži līdz šim sasniegtie rezultāti:

vairāk nekā 600 000 bērnu, kas apmeklē vairāk nekā 4000 sākumskolu 25 pilsētās (un to apkaimēs), guvuši labumu no pieejas “bērniem draudzīga skola”;

vairāk nekā 900 000 bērnu saņem mācību pamatmateriālus, kas palīdz izglītoties;

230 000 bērnu, kas ir jaunāki par pieciem gadiem, mazāk labvēlīgos, nošķirtos apgabalos izmanto agrīnas pirmsskolas izglītības pakalpojumus;

28 500 skolotāju apgūst uz bērnu orientētas mācīšanas metodes.

Pilsoniskā sabiedrība

Mjanmas pilsoniskā sabiedrība ir ļoti dinamiska un dažāda. Pāris pēdējos gados tā skaitliski ievērojami augusi. Kopš 2008. gada ES ir atbalstījusi pilsonisko sabiedrību un citus līdzekļu devējus Mjanmā, īstenojot programmas, kas orientētas uz nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām; stabilitātes instrumentu; palīdzības programmu cilvēkiem, kas zaudējuši saiknes ar dzimto zemi u. c.

No nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām veltītās programmas piešķirts finansējums vairākām valsts mēroga iniciatīvām, kas īstenotas daudzās un dažādās nozarēs, lai vecinātu vietējo un kopienu organizāciju spēju mazināt nabadzību, kopienai pašai sniedzot pakalpojumus, kā arī īstenojot maza mēroga attīstības projektus (veselības, izglītības, iztikas līdzekļu, katastrofu riska mazināšanas, vides jomā) un pievērošoties marginalizētām grupām.

No programmas, kas paredzēta cilvēkiem, kuri zaudējuši saiknes ar dzimto zemi, it īpaši etniskajos štatos tiek sniegts atbalsts valsts iekšienē pārvietotiem cilvēkiem. Kopš 2004. gada piešķirti aptuveni 55 miljoni eiro ar mērķi uzlabot iztikas līdzekļus un dzīves apstākļus valsts iekšienē pārvietotiem cilvēkiem; daļēji aizsargāt no piespiedu repatriācijas vai pārvietošanas un citiem cilvēktiesību pārkāpumiem; veicināt izlīgumu un konfliktu atrisinājumu, iesaistot kopienas un veidojot konstruktīvu līdzdalību. Ar NVO starpniecību tiek īstenoti vairāk nekā 26 miljonus eiro vērti projekti.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid – sadarbība ar Mjanmu (Birmu):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/myanmar/myanmar_en.htm

Task Force Website: www.eu-myanmar-taskforce.com

Memo (AGRI): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-975_en.htm

Memo (ENTR): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-974_en.htm

Follow the event here: http://storify.com/EEAS/eu-myanmar-task-force

EU-Myanmar relations: http://eeas.europa.eu/myanmar/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar