Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: H ΕΕ και η Κορέα υπογράφουν συμφωνία για μια νέα φάση συνεργασίας

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, και ο κ. Νamsoo Seo, υπουργός Παιδείας της Δημοκρατίας της Κορέας, υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την ενίσχυση των συμπράξεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας. Η συμφωνία προβλέπει περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών και διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημίων, νέες προσπάθειες για την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, καθώς και πολιτικό διάλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

«Η Ευρώπη έχει ορισμένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να επαναπαύεται. Πρέπει να προσαρμοστούν και να σκέπτονται με διεθνή κριτήρια προκειμένου να εξασφαλίσουν την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι νέοι μας για το μέλλον. Τα κορεατικά πανεπιστήμια βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και μπορούμε να διδαχθούμε πολλά σε αμοιβαία βάση» δήλωσε η Επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η Κορέα σημείωσε εντυπωσιακή οικονομική πρόοδο από τη δεκαετία του 1960, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις επενδύσεις στην εκπαίδευση, ιδίως σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η σημερινή συμφωνία θα προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας όσον αφορά τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και την αυξημένη υποστήριξη για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών. Θα συμβάλει ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης, του εκσυγχρονισμού και της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών μέτρων για την άρση των φραγμών στην κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού.

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014, θα παράσχει περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία και κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας. Πέρα από τις ανταλλαγές περίπου 2 εκατομμυρίων φοιτητών στην Ευρώπη, το Erasmus+ θα επιτρέψει τη μετακίνηση 135 000 φοιτητών και προσωπικού μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι φοιτητές και το προσωπικό της Κορέας θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από την εμπειρία του Erasmus+ στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές και το προσωπικό της Ευρώπης θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για υποτροφία προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της κατάρτισής τους στην Κορέα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα υποστηρίξει επίσης τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων και των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού στην ΕΕ και στην Κορέα.

Οι υποτροφίες διδακτορικών διατριβών θα χρηματοδοτούνται από τις νέες δράσεις Marie Skłodowska Curie που αποτελούν μέρος του νέου προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία.

Ιστορικό

Επί του παρόντος, στα 4 000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ φοιτά το 45% των 4 εκατομμυρίων φοιτητών που σπουδάζουν εκτός των χωρών καταγωγής τους κάθε χρόνο. Οι φοιτητές αυτοί προσελκύονται από τα παγκόσμιας εμβέλειας προγράμματα σπουδών, την αριστεία του διδακτικού προσωπικού και την πολιτιστική πολυμορφία.

Για να διατηρήσει και να αναπτύξει την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής της, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές συμπράξεις και να αυξήσει τα καινοτόμα προγράμματα κοινού πτυχίου καθώς και τις ευκαιρίες κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των εταίρων τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Κορέα έχει εξαιρετική φήμη στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της καινοτομίας, ενώ διαθέτει τον τρίτο υψηλότερο αριθμό διεθνώς μετακινούμενων φοιτητών στον κόσμο – περίπου 240 000 κορεάτες φοιτητές σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Μόνο η Κίνα και η Ινδία έχουν περισσότερους μετακινούμενους φοιτητές. Η σημερινή συμφωνία αντικατοπτρίζει το πεδίο για την αύξηση των ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η διεθνής τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταβάλλεται δραστικά ως προς το σχήμα και το μέγεθος. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Συνολικά, ο αριθμός των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο αναμένεται να τετραπλασιαστεί, από περίπου 100 εκατομμύρια το 2000 σε 400 εκατομμύρια το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης της ΕΕ και της Κορέας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Δεδομένα και αριθμοί: Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρώπη 2020

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Aρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar