Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 februari 2013

Förfalskning av euromynt 2012

Antalet förfalskade euromynt som togs ur omlopp ökade från 157 000 under 2011 till 184 000 under 2012 och steg således med 17 %. Med 16,5 miljarder äkta euromynt för närvarande i omlopp motsvaras ett förfalskat mynt av 100 000 äkta mynt. Valören två euro är fortfarande den valör som mest berörs av denna kriminella verksamhet och utgör nästan två tredjedelar av alla förfalskade euromynt som upptäcks.

När det gäller förfalskade eurosedlar togs ungefär 531 000 sedlar ur omlopp under 2012 enligt statistik från Europeiska centralbanken, som ansvarar för bekämpningen av sedelförfalskning.

Förebyggande åtgärder, däribland lagstiftning, teknisk analys, samordning av brottsbekämpning och rättsligt samarbete, har möjliggjort för medlemsstaterna att minska antalet förfalskade euromynt i omlopp. Den gällande straffrätten behöver dock skärpas för att man ska kunna förbättra förebyggandet och undersökningen av euroförfalskningar och utfärdandet av påföljder för sådana i hela EU, eftersom medlemsstaterna har olika regler och skyddsnivåer. Mot denna bakgrund antog kommissionen den 5 februari 2013 ett förslag till direktiv om minimibestämmelser för påföljder (se IP/13/88). Genom direktivet införs effektiva undersökningsverktyg och förbättras förebyggandet genom att behöriga myndigheter får möjlighet att analysera förfalskningar, så att eurons och andra valutors skydd mot brottsliga åtgärder ytterligare förbättras. Ett annat kraftfullt instrument för att skydda euron mot förfalskningar är förordningen om äkthetskontroll av euromynt, som anger vilka regler finansinstitut ska följa för att säkerställa att samtliga euromynt som de återför i omlopp är äkta och som trädde i kraft den 1 januari 2012.

Bakgrund

Enligt EU-bestämmelserna (förordning (EG) nr 1338/2001) ansvarar kommissionen för Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet (ETSC). Centrumet analyserar och klassificerar nypräglade förfalskade euromynt. Det är inrättat inom ramen för Olaf och använder Monnaie de Paris tekniska utrustning och anläggningar.

Kommissionen samarbetar även nära med Europeiska centralbanken (ECB), Europol, Interpol och de behöriga nationella myndigheterna. Europeiska centralbanken ansvarar för analysen av förfalskade eurosedlar. Europol och Interpol bistår medlemsstaternas brottsbekämpande organ i kampen mot allvarlig organiserad brottslighet genom att underlätta informationsutbytet och tillhandahålla operativ och strategisk analys.

Kommissionen ansvarar också för genomförandet av Periklesprogrammet, som tillhandahåller utbildning och tekniskt bistånd till behöriga nationella myndigheter så att de ytterligare kan förbättra skyddet av eurosedlar och euromynt mot förfalskningar. Under 2012 genomförde kommissionen/Olaf 16 projekt inom ramen för detta program, bland annat konferenser och seminarier organiserade av antingen medlemsstaterna eller kommissionen/Olaf i samarbete med Europol och ECB. Kommissionen utarbetar även lagförslag och bevakar att lagstiftningen genomförs.

För mer uppgifter om förfalskade mynt, däribland den räd som den italienska karabinjärkåren, den italienska finans- och tullpolisen (Guardia di Finanza) och Olaf gjorde mot ett olagligt myntverk den 16 januari i Italien, se

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Webbplatsen för kommissionären Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar