Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. februarja 2013

Ponarejanje evro kovancev v letu 2012

Število ponarejenih evro kovancev, umaknjenih iz obtoka, se je povečalo za 17 %, namreč s 157 000 zaseženih kovancev v letu 2011 na 184 000 v letu 2012. Glede na to, da je trenutno v obtoku 16,5 milijarde pristnih evro kovancev, je razmerje med ponarejenimi in pristnimi kovanci 1 proti 100 000. Tarča te kriminalne dejavnosti je še vedno daleč najpogosteje kovanec za 2 evra, saj sta skoraj dva od treh odkritih ponaredkov ravno kovanca za 2 evra.

Kar zadeva ponarejene evrobankovce, je bilo po podatkih Evropske centralne banke, ki je odgovorna za zaščito bankovcev pred ponarejanjem, v letu 2012 iz obtoka umaknjenih približno 531 000 bankovcev.

Države članice so s preventivnimi ukrepi, vključno z zakonodajo, tehničnimi analizami, usklajevanjem kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja, uspele doseči napredek pri umikanju ponarejenih evrokovancev iz obtoka. Vendar je treba sedanje kazenskopravne predpise okrepiti, da se izboljša preprečevanje, preiskovanje in kaznovanje ponarejanja evrov po vsej EU. Države članice imajo namreč različna pravila in ravni zaščite. Komisija je zato 5. februarja 2013 sprejela predlog direktive, ki določa minimalna pravila za sankcije (glej IP/13/88). S to direktivo bodo uvedena učinkovita preiskovalna orodja, izboljšala pa se bo tudi preventiva, saj bodo pristojni organi lahko analizirali ponaredke ter s kazenskopravnimi ukrepi še dodatno izboljšali zaščito evra in drugih valut. Prav tako je močan instrument za zaščito evra pred ponarejanjem tudi Uredba o preverjanju pristnosti evrokovancev, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in določa pravila za finančne institucije, da se zagotovi, da bodo vsi evrokovanci, ki jih bodo ponovno dale v obtok, pristni.

Ozadje

V skladu z evropskimi predpisi (Uredba ES št. 1338/2001) je za Evropski tehnični in znanstveni center odgovorna Komisija. Center analizira in razvršča novo kovane ponarejene evrokovance. Ustanovljen je v okviru urada OLAF, uporablja pa tehnično opremo in inštalacije ustanove Monnaie de Paris.

Komisija tesno sodeluje tudi z Evropsko centralno banko, Europolom, Interpolom in pristojnimi nacionalnimi organi. Evropska centralna banka je odgovorna za analizo ponarejenih evrobankovcev. Europol in Interpol države članice oziroma njihove organe kazenskega pregona podpirata pri boju proti hujšim oblikam organiziranega kriminala, in sicer tako da olajšujeta izmenjavo informacij ter zagotavljata operativno in strateško analizo.

Komisija je pristojna tudi za izvajanje programa „Pericles“, v okviru katerega se zagotavljata usposabljanje in tehnična pomoč pristojnim nacionalnim organom, da še naprej izboljšujejo zaščito evrskih bankovcev in kovancev pred ponarejanjem. V okviru tega programa sta Komisija in urad OLAF leta 2012 izvedla 16 projektov, vključno s konferencami in seminarji, ki jih organizirajo države članice ali Komisija oziroma urad OLAF v sodelovanju z Europolom in Evropsko centralno banko. Komisija prav tako pripravlja zakonodajne pobude in spremlja izvajanje zakonodaje na tem področju.

Za več informacij o ponarejenih kovancih in uničenju nelegalne kovnice, ki so ga 16. januarja v Italiji izvedli italijanski karabinjerji in finančna policija v sodelovanju z uradom OLAF:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Spletišče komisarja Algirdasa Šemete:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar