Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 februari 2013

Vervalsing van euromunten in 2012

Het aantal aan de circulatie onttrokken vervalste euromunten steeg met 17%, van 157 000 in 2011 tot 184 000 in 2012. Met 16,5 miljard echte euromunten momenteel in circulatie, bedraagt de vervalsingsverhouding 1 voor elke 100 000 echte munten. Het 2-euromuntstuk blijft verreweg het meest getroffen door deze criminele activiteit en maakt bijna 2 van elke 3 ontdekte vervalste euromunten uit.

Wat vervalste eurobankbiljetten betreft, zijn in 2012 ongeveer 531 000 biljetten aan de circulatie onttrokken; dit blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank, die belast is met het beschermen van bankbiljetten tegen vervalsing.

Dankzij preventieve maatregelen inclusief wetgeving, technische analyse, wetshandhavingcoördinatie en justitiële samenwerking hebben de lidstaten vooruitgang kunnen boeken bij het aan de circulatie onttrekken van vervalste euromunten. De huidige strafregels moeten echter worden versterkt om de preventie van, het onderzoek naar en de sanctionering van eurovalsmunterij in heel de Unie te verbeteren aangezien de lidstaten uiteenlopende regels en beschermingsniveaus hebben. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie op 5 februari 2013 een voorstel aangenomen voor een richtlijn tot vaststelling van minimumregels voor sancties (zie IP/13/88). Deze richtlijn voert efficiënte onderzoeksinstrumenten in en verbetert de preventie door analyse van vervalsingen door de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken teneinde de bescherming van de euro en andere valuta door strafmaatregelen verder uit te breiden. De op 1 januari 2012 in werking getreden verordening betreffende de echtheidscontrole van euromunten die de regels vaststelt voor financiële instellingen om ervoor te zorgen dat alle euromunten die zij opnieuw in circulatie brengen echt zijn, is eveneens een krachtig instrument om de euro tegen vervalsing te beschermen.

Achtergrond

De Commissie is op grond van EU-regels (Verordening (EG) nr. 1338/2001) verantwoordelijk voor het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC). Het ETWC analyseert en classificeert nieuwe geslagen vervalste euromunten. Het is bij OLAF ondergebracht en gebruikt de technische uitrusting en installaties van de Parijse Munt.

De Commissie werkt ook nauw samen met de Europese Centrale Bank (ECB), Europol, Interpol en de bevoegde nationale autoriteiten. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het analyseren van vervalste eurobankbiljetten. Europol en Interpol ondersteunen de rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten bij de bestrijding van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit door informatie-uitwisseling makkelijker te maken en operationele en strategische analyse te leveren.

De Commissie is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ‘Pericles’-programma, dat opleiding en technische ondersteuning voor bevoegde nationale autoriteiten verstrekt om deze in staat te stellen de bescherming van eurobankbiljetten en –munten tegen vervalsing verder te verbeteren. Onder dit programma heeft de Commissie/OLAF in 2012 16 projecten uitgevoerd, inclusief conferenties en seminars die door de lidstaten of de Commissie/OLAF in samenwerking met Europol en de ECB werden georganiseerd. De Commissie bereidt wetgevingsinitiatieven voor en monitort de uitvoering van de relevante wetgeving.

Voor meer informatie over vervalste munten, inclusief over de raid op een illegale munt die op 16 januari in Italië door de Italiaanse Carabinieri en Guardia di Finanza in samenwerking met OLAF werd uitgevoerd:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Homepage van commissaris Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contact :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar