Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 11 d., Briuselis

Eurų monetų padirbinėjimas 2012 m.

2012 m. iš apyvartos išimta 184 000 padirbtų eurų monetų, tai yra 17 proc. daugiau nei 2011 m., kai jų buvo išimta 157 000. Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja 16,5 mlrd. autentiškų eurų monetų, taigi kiekvienam šimtui tūkstančių autentiškų monetų tenka viena padirbta moneta. Vis dar dažniausiai padirbinėjamos 2 eurų nominalo monetos – beveik du trečdaliai surastų padirbtų monetų yra būtent šio nominalo.

Už eurų banknotų apsaugą nuo padirbinėjimo atsakingo Europos Centrinio Banko duomenimis, 2012 m. iš apyvartos išimta maždaug 531 000 padirbtų eurų banknotų.

Dėl prevencijos priemonių, pavyzdžiui, priimamų teisės aktų, atliekamos techninės analizės, teisėsaugos veiksmų koordinavimo ir teisminio bendradarbiavimo, valstybėms narėms pavyko pasistūmėti išimant padirbtas eurų monetas iš apyvartos. Tačiau norint visoje ES pagerinti eurų padirbinėjimo prevenciją, tyrimus ir sankcijų už padirbinėjimą skyrimą reikia griežtinti galiojančias baudžiamosios teisės taisykles, nes valstybės narės taiko nevienodas taisykles ir užtikrina nevienodo lygio apsaugą. Atsižvelgdama į tai 2013 m. vasario 5 d. Komisija priėmė direktyvos, kurioje nustatomos minimalios taisyklės dėl sankcijų, pasiūlymą (žr. IP/13/88). Siūloma direktyva bus nustatytos veiksmingos tyrimo priemonės, taip pat pagerinta prevencija, nes kompetentingoms institucijoms bus leista analizuoti padirbtus pinigus, kad euro ir kitos valiutos būtų geriau apsaugotos baudžiamosios teisės priemonėmis. Dar viena veiksminga euro apsaugos nuo padirbinėjimo priemonė – 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Reglamentas dėl eurų monetų autentiškumo tikrinimo, kuriame finansų įstaigoms nustatytos taisyklės, kaip pakartotinai išleidžiant eurų monetas į apyvartą užtikrinti visų jų autentiškumą.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES taisykles (Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001) Komisija atsakinga už Europos techninį ir mokslinį centrą, kuris analizuoja ir klasifikuoja naujas padirbtas kaltines eurų monetas. Šis centras įsteigtas OLAF ir naudojasi Monnaie de Paris monetų kalyklos technine įranga bei įrenginiais.

Komisija taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos Centriniu Banku (ECB), Europolu, Interpolu ir kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis. Europos Centrinis Bankas atsakingas už padirbtų eurų banknotų analizę. Europolas ir Interpolas sudaro geresnes sąlygas valstybių narių teisėsaugos institucijoms keistis informacija, atlieka operatyvinę bei strateginę analizę ir taip padeda joms kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu.

Be to, Komisija įgyvendina programą „Pericles“, pagal kurią rengiami mokymai ir teikiama techninė pagalba kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kad jos galėtų toliau stiprinti eurų banknotų ir monetų apsaugą nuo padirbinėjimo. 2012 m. Komisija (OLAF) pagal šią programą įgyvendino 16 projektų, be kitų dalykų, bendradarbiaudamos su Europolu ir ECB valstybės narės arba Komisija (OLAF) rengė konferencijas ir seminarus. Komisija rengia teisėkūros iniciatyvas ir prižiūri, kaip įgyvendinami atitinkami teisės aktai.

Daugiau informacijos apie monetų padirbinėjimą, įskaitant informaciją apie sausio 16 d. Italijos karabinierių („Carabinieri“) ir mokesčių policijos („Guardia di Finanza“) bendradarbiaujant su OLAF įvykdytą operaciją neteisėtoje monetų kalykloje, rasite

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar