Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11.2.2013

Eurokolikoiden väärennökset vuonna 2012

Vuonna 2012 liikkeestä poistettujen väärennettyjen eurokolikoiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 17 prosenttia 157 000 kolikosta 184 000 kolikkoon. Kun aitoja eurokolikoita on liikkeessä 16,5 miljardia, suhde on siis yksi väärennetty kolikko jokaista 100 000:ta aitoa kolikkoa kohti. Kahden euron kolikko on edelleen eurokolikoista väärennetyin, sillä niitä on lähes kaksi kolmasosaa väärennetyiksi todetuista kolikoista.

Väärennettyjä euroseteleitä poistettiin vuonna 2012 liikkeestä noin 531 000 kappaletta. Tieto on peräisin Euroopan keskuspankilta, joka vastaa setelien suojaamisesta väärentämiseltä.

Jäsenvaltiot ovat edistyneet väärennettyjen eurokolikoiden poistamisessa liikkeestä toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa lainsäädäntöön, tekniseen analyysiin, lainvalvonnan koordinointiin ja oikeudelliseen yhteistyöhön. Koska eri jäsenvaltioissa on erilaisia sääntöjä ja suojatasoja, nykyisiä rikosoikeudellisia sääntöjä on vahvistettava, jotta euron väärentämistä voitaisiin ehkäistä ja tutkia sekä määrätä siitä rangaistuksia koko EU:ssa. Tässä tarkoituksessa komissio antoi 5. helmikuuta 2013 direktiiviehdotuksen rangaistuksia koskevista vähimmäissäännöistä (ks. IP/13/88). Siinä otetaan käyttöön tehokkaita tutkintavälineitä ja parannetaan ennaltaehkäisyä sallimalla toimivaltaisten viranomaisten analysoida väärennöksiä. Tavoitteena on rikosoikeudellisten toimenpiteiden avulla tiukentaa euron ja muiden valuuttojen suojaa entisestään. Yksi tehokas väline euron suojaamiseksi väärentämiseltä on 1. tammikuuta 2012 voimaan tullut eurokolikoiden aitouden tarkistamista koskeva asetus. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan rahoituslaitosten on varmistettava, että kaikki niiden liikkeeseen palauttamat eurokolikot ovat aitoja.

Tausta

Komissio on EU:n sääntöjen (asetus (EY) N:o 1338/2001) mukaisesti vastuussa Euroopan teknis-tieteellisestä keskuksesta (ETTK), jonka tehtävä on analysoida ja luokitella uudet eurokolikkoväärennökset. ETTK toimii OLAFin tiloissa ja käyttää Ranskan valtion rahapajan (Monnaie de Paris) teknisiä välineitä ja laitteistoja.

Komissio tekee läheistä yhteistyötä myös Euroopan keskuspankin, Europolin, Interpolin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Euroopan keskuspankki vastaa väärennettyjen euroseteleiden analysoinnista, ja Europol ja Interpol tukevat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa helpottamalla tietojenvaihtoa ja tekemällä operatiivisia ja strategisia analyysejä.

Komissio on myös vastuussa Perikles-ohjelman täytäntöönpanosta. Siinä annetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille koulutusta ja teknistä apua, jotta ne voisivat paremmin suojata euroseteleitä ja -kolikoita rahanväärennykseltä. Komissio/OLAF toteuttivat vuonna 2012 Perikles-ohjelmassa 16 hanketta. Niiden joukossa oli konferensseja ja seminaareja, joiden järjestämisestä vastasivat jäsenvaltiot tai komissio/OLAF yhteistyössä Europolin ja EKP:n kanssa. Komissio laatii lainsäädäntöaloitteita ja seuraa lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Lisätietoa väärennetyistä kolikoista ja muun muassa laittomaan rahapajaan Italiassa 16. tammikuuta suunnatusta yllätysiskusta, jonka tekivät Italian poliisi ja Guardia di Finanza yhteistyössä OLAFin kanssa:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Komissaari Algirdas Šemetan kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2-292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32-2-296 64 70)


Side Bar