Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. veebruar 2013

Euromüntide võltsimisest 2012. aastal

Võrreldes 2011. aastaga kõrvaldati möödunud aastal võltsitud euromünte käibelt 17% rohkem – 157 000 mündi asemel 184 000 münti. Praegu käibiva 16,5 miljardi ehtsa euromündi kohta on võltsimise suhtarv 1: 100 000-le. Kõige rohkem võltsitakse 2-euroseid münte ning need moodustavad peaaegu kaks kolmandikku avastatud võltsitud euromüntidest.

Mis puutub võltsitud euro paberrahasse, siis 2012. aastal kõrvaldati käibelt ligikaudu 531 000 rahatähte, nagu teatas Euroopa Keskpank, kelle ülesanne on kaitsta paberraha võltsimise eest.

Ennetusmeetmed (sealhulgas õigusaktid, tehniline analüüs, õiguskaitse-alane koordineerimine ja õigusalane koostöö) on aidanud liikmesriike võltsitud euromüntide käibelt kõrvaldamisel. Aga ikkagi on vaja praegust karistusõigust karmistada selleks, et kogu Euroopa Liidus oleks eurode võltsimise ennetamine, uurimine ja võltsimistegevuse eest karistamine tõhusam. Liikmesriikides on võltsimise eest kaitset käsitlevad eeskirjad praegu erinevad. Eelnevat arvestades võttis komisjon 5. veebruaril 2013 vastu ettepaneku direktiivi kohta, milles sätestatakse karistuse miinimummäärad (vt IP/13/88). Ettepanekuga kehtestatakse toimivad uurimisvahendid ja parandatakse ennetustööd sellega, et pädevatel asutustel võimaldatakse teha võltsimise tuvastamiseks analüüse, et veelgi paremini kaitsta eurot ja muid valuutasid võltsimise eest. Võimas vahend euro kaitseks võltsimise eest on ka 1. jaanuaril 2012 jõustunud määrus euromüntide autentimise kohta. Selles on finantsasutuste jaoks sätestatud eeskirjad kõigi ringlusse tagasi lastavate euromüntide ehtsuse tagamiseks.

Taustteave

ELi õigusaktide (määrus (EÜ) nr 1338/2001) kohaselt vastutab komisjon Euroopa Teadus- ja Tehnikakeskuse eest, kelle ülesanne on uurida ja liigitada uusi euromüntide võltsinguid. Euroopa Teadus- ja Tehnikakeskus on OLAFi halduses ning kasutab Pariisi rahapaja tehnilist varustust ja seadmeid.

Komisjon teeb tihedat koostööd ka Euroopa Keskpanga (EKP), Europoli, Interpoli ja liikmesriikide pädevate asutustega. Euroopa Keskpank uurib võltsitud euro paberraha. Europol ja Interpol toetavad liikmesriikide õiguskaitseasutusi võitluses organiseeritud kuritegevusega, hõlbustades teabevahetust ning pakkudes operatiivset ja strateegilist analüüsi.

Komisjon vastutab ka programmi Perikles eest. Selle programmi alusel võimaldatakse riiklikele pädevatele asutustele koolitust ja tehnilist abi, et veelgi parandada euro pangatähtede ja müntide kaitset võltsimise eest. Eespool nimetatud programmi raames on Euroopa Komisjon / OLAF 2012. aastal teostanud 16 projekti, sealhulgas konverentsid ja seminarid, mille koostöös Europoli ja Euroopa Keskpangaga on korraldanud liikmesriigid või komisjon/OLAF. Komisjon valmistab ette seadusandlikud algatused ja kontrollib kõnealuse valdkonnaga seotud õigusaktide kohaldamist.

Lisateave võltsitud müntide kohta ning ülevaade karabinjeeride, finantspolitsei ja OLAFi koostööna Itaalias 16. jaanuaril valeraha tuvastamiseks korraldatud haarangust:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Volinik Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar