Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. novembrī

Jauns ES atbalsts Filipīnām

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja par jauniem ES fondiem € 8 miljonu apmērā, kas paredzēti, lai sekmētu ekonomisko un sociālo atlabšanu konflikta skartajās zonās Mindanao reģionā (Filipīnās). Ar šādu paziņojumu A. Piebalgs nāca klajā savā pirmajā vizītē Filipīnās (10.-12. novembrī). Apmeklējuma mērķis ir abu pušu starpā vēl vairāk veicināt divpusējo attīstības sadarbību.

Vizīte bija saplānota jau pirms taifūna Haiyan, tomēr apstākļu dēļ dienas kārtībā notika neizbēgamas izmaiņas. Komisārs Piebalgs izteica līdzjūtību Filipīnu varasiestādēm un iedzīvotājiem un pauda visdziļāko līdzjūtību un solidaritāti upuru ģimenēm un visiem, kurus skāris taifūns Haiyan, kā rezultātā Filipīnās pagājušajā nedēļā radās zemes nogruvumi, ļoti daudzi dzīvības zaudējumi un postījumi. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu ir nosūtījis līdzjūtību Filipīnu prezidentam Benigno Simeon Aquino III.

Pēc taifūna Haiyan (Yolanda) komisārs Piebalgs šodien sasauca ārkārtas sapulci ES vēstniekiem Manilā, lai no ES Humānās palīdzības biroja (ECHO) komandām saņemtu informāciju par postījumu apmēriem, ko viņi pieredzējuši, pildot pienākumus Visaju salās, un ieteikumus, kā visefektīvāk sniegt neatliekamo palīdzību. Tas seko pēc tam, kad ES ir piešķīrusi pirmo humānās palīdzības daļu € 3 miljonu apmērā. Eiropas Komisija jau ir nosūtījusi komandu, kuras uzdevums ir atbalstīt Filipīnu iestādes un kura vajadzības gadījumā ir gatava sniegt papildu palīdzību.

Komisārs Piebalgs sacīja: “Mums joprojām nav pilnīga priekšstata par postījumu apmēriem un bojāgājušo skaitu, bet mēs esam apņēmības pilni nodrošināt to, ka ES palīdzība iespējami drīz sasniedz visneaizsargātākos.”

Minētā palīdzība € 8 miljonu apmērā tiks novirzīta caur Mindanao Ieguldīju fondu un ar to tiks atbalstīti pasākumi, kas paredzēti uzticības, miera un uz vajadzībām orientētas pārvaldības veicināšanai. Aptuveni 300 000 cilvēki jau ir guvuši labumu no 141 projekta, ko īstenojis Mindanao Ieguldījumu fonds, kuru 70% apmērā finansē Eiropas Savienība (Eiropas Komisija un Zviedrija).

ES, būdama galvenā līdzekļu piešķīrēja fondam, ir ilggadēja Mindanao miera procesa atbalstītāja gan politiskajā līmenī, gan sniedzot palīdzību reģionam.

Komisārs Piebalgs piebilda: “Es priecājos redzēt pēdējos gados panākto straujo ekonomisko izaugsmi. Taču tagad ir svarīgi padziļināt ekonomiskās reformas un padarīt šo izaugsmi iekļaujošāku. ES ir gatava atbalstīt Filipīnu centienus mazināt nabadzību, stiprināt tiesiskumu un atbalstīt Mindanao miera procesu”.

Komisārs piedalīsies augsta līmeņa sanāksmēs ar prezidenta padomnieku miera procesa jautājumos, sekretāri Teresita Deles, sociālekonomiskās plānošanas sekretāru Arsenio Balicasan, enerģētikas sekretāru Carlos Jericho Petilla un ar ārlietu sekretāra vietas izpildītāju Laura del Rosario. Komisāra dienas kārtībā ir arī iekļauta tikšanās ar Āzijas Attīstības bankas prezidentu, lai apspriestu sadarbības stiprināšanu starp ES un minēto banku Āzijā, Vidusāzijā un Klusā okeāna reģionā.

ES un Filipīnu sadarbības priekšvēsture un galvenie rezultāti

Pēdējo divdesmit gadu laikā ES ir galvenā Filipīnu attīstības partnere un, lai cīnītos pret nabadzību, tā ir piešķīrusi € 640 miljonus (PHP 37 miljardi). Attīstības palīdzība, ko ES sniedz Filipīnām, ir cieši saistīta ar Filipīnu attīstības plānu 2011.-2016. gadam, un tās ietvaros ik gadu tiek piešķirtas dotācijas aptuveni € 40 miljonu apmērā.

Galvenais ES attīstības palīdzības sektors Filipīnās ir veselība. ES atbalsta valdības vispārējo veselības aprūpes programmu, kuras ietvaros tiek sniegta bezmaksas veselības aprūpe nabadzīgākajiem filipīniešiem, uzlabots aprīkojums un veselības aprūpes pakalpojumi. Daži rezultāti ieskatam:

85% no filipīniešiem ir apdrošināti (40% no nabadzīgākajiem);

pēdējo 15 gadu laikā bērnu mirstība ir samazinājusies uz pusi, uz ko šajā pašā laika posmā bija koncentrēta ES palīdzība;

paredzamais dzīves ilgums ir palielinājies.

ES, sadarbojoties ar veselības ministriju, risina pārējās problēmas, konkrēti, tās, kas saistītas ar mātes veselību un pamatiedzīvotāju piekļuvi veselības jomas pakalpojumiem. Citas prioritārās programmas paredz tiešu atbalstu labai pārvaldībai, tirdzniecības integrācijai un darba vietu radīšanai.

ES un Filipīnu divpusējai programmai ir pievienots papildfinansējums, kas tiek galvenokārt novirzīts caur pilsoniskās sabiedrības organizācijām un paredzēts, piemēram, sociālo, vides un jo īpaši pamatiedzīvotāju, cilvēktiesību un imigrācijas jautājumu risināšanai.

ES atbalsts Mindanao

Konfliktu skartajam Mindanao reģionam tiek pievērsta īpaša uzmanība. ES ir Mindanao miera procesa ilggadējs atbalstītājs; par to liecina 2012. gada oktobrī Augstās pārstāves Ketrīnas Eštones parakstītais pamatlīgums par mieru.

Mindanao Ieguldījumu fonds – Rekonstrukcijas un attīstības programma (MTF-RDP) ir vairāku līdzekļu piešķīrēju ieguldījumu fonds, kura mērķis ir atbalstīt ekonomikas un sociālo atlabšanu konfliktu skartajās teritorijās Mindanao.

Ar to tiek atbalstītas darbības, kas sekmē uzticības veicināšanu, mieru un uz vajadzībām orientētu pārvaldību. Ar šo 2006. gadā uzsākto programmu ir īstenoti nelieli kopienu infrastruktūras projekti. Cita starpā tās ir daudzfunkcionālas ēkas, uztura centri, saules žāvētāji, lauksaimniecības ceļi, ūdens un sanitārās sistēmas un patversmes.

MTF-RDP ir mehānisms, kuru attīstības partneri izmanto, lai apkopotu un koordinētu oficiālo attīstības palīdzību konfliktu skartajās kopienās Mindanao.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid – sadarbība ar Filipīnām:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/philippines/philippines_en.htm

IP/13/1059: Lai sniegtu palīdzību taifūnā Haiyan cietušajiem, Eiropas Komisija piešķir ārkārtas gadījumiem paredzētos līdzekļus.

Kontakti:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar