Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 noiembrie 2013

Mobilizarea potențialului inovator în favoarea creșterii economice: comisarul Hahn invită regiunile UE la acțiune

Îmbunătățirea competitivității regiunilor UE prin investiții și planificarea strategică la nivelul UE este ideea subliniată azi de dl Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională. În discursul său de astăzi, din cadrul conferinței „Regiunile ca noi motoare de creștere prin specializare inteligentă” de la Bruxelles, comisarul Hahn îndeamnă regiunile să-și identifice principalele atuuri și să-și concentreze resursele asupra acestora, pentru a-și consolida avantajul concurențial. Evenimentul la nivel înalt, organizat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei și de regiunea Flandra, trece în revistă modul în care așa-numitele strategii de „specializare inteligentă” înregistrează progrese în țările și regiunile Europei. Aceste strategii reprezintă un element de bază în cadrul noii politici de coeziune a UE, precum și o condiție prealabilă pentru utilizarea investițiilor accesibile prin Fondul european de dezvoltare regională.

Înaintea întrunirii, Comisarul Hahn a declarat: „Regiunile europene trebuie să-și găsească urgent un loc mai sus pe scara inovării. Este nevoie de identificarea, dezvoltarea și exploatarea atuurilor regionale, pentru a se putea realiza investiții mai inteligente și mai bine orientate, cu valoare adăugată mai mare și cu impact mai puternic. Acest lucru ne va permite să realizăm mai mult cu mai puține resurse și să activăm potențialul inovator al fiecărei regiuni din Europa”.

El a adăugat: „Strategiile de specializare inteligentă ar trebui elaborate împreună cu sectorul privat, cercetătorii și comunitatea de inovare. Numai așa putem răspunde nevoilor economiei reale, ale întreprinderilor și ale oamenilor care stau în spatele acestora. Strategiile existente, precum concentrarea asupra „creșterii albastre” în Insulele Canare, strategia de inovare în domeniul îngrijirii sănătății în Flandra sau modernizarea industriei italiene a încălțămintei în regiunea Marche din Italia sunt exemple de succes pentru modul în care regiunile, unindu-și forțele cu diferite părți interesate, pot genera creștere comună și pot atinge obiective de inovare”.

Kris Peeters, prim-ministrul Guvernului Flandrei, a declarat: „Trebuie să ne maximizăm potențialul de creștere industrială prin colaborare și printr-o utilizare inteligentă a avantajelor complementare. Această ambiție ar trebui să fie împărtășită de liderii politici ai tuturor regiunilor care doresc să-și păstreze și să-și consolideze industria. De aceea, cred cu tărie în valoarea adăugată imensă a «Inițiativei de avangardă pentru creștere prin specializare inteligentă» lansată astăzi de 10 regiuni industriale europene de frunte. Prin această inițiativă, subliniem că regiunile trebuie să-și asume responsabilitatea pentru modelarea și consolidarea politicii europene”.

Dezbaterea vine într-un moment crucial, dat fiind că propunerile privind noua politică de coeziune 2014-2020 au intrat în faza finală. Introducerea de condiții care trebuie îndeplinite înainte de a putea cheltui fondurile este esențială pentru noua politică reformată. Una dintre condițiile respective este elaborarea unei „strategii de specializare inteligentă” clare și bine proiectate în domeniul cercetării și inovării. Această condiție ar trebui să ghideze modul în care sunt utilizate fondurile pentru investiții în următorii 7 ani și să garanteze atingerea unor obiective clare.

Președintele Consiliului European, dl Herman Van Rompuy, va ține discursul principal la acest eveniment. Pe lângă comisarul Hahn, se vor mai adresa participanților la conferință dna Danuta Hübner, președinta Comisiei pentru dezvoltare regională din cadrul Parlamentului European, și dl Kris Peeters, prim-ministrul Flandrei. Adresându-se cu precădere decidenților politici, cercetătorilor și sectorului industrial din domeniile cercetării, inovării și dezvoltării regionale, ideea adunării este să exploreze posibilitățile de cooperare transfrontalieră și sinergiile dintre strategiile existente.

Comisia subliniază, de asemenea, complementaritatea dintre finanțarea politicii de coeziune și finanțarea UE pentru cercetare în oferirea de fonduri pentru stimularea inovării la nivelul regiunilor. Noul program pentru cercetare și inovare, Orizont 2020, va sprijini înfrățirea dintre institutele noi și cele avansate, crearea de echipe în vederea creării de centre de excelență, schimburile de personal, de consiliere de specialitate și de asistență, precum și noile „catedre SEC”, menite să atragă oameni de știință de valoare.

Context

Strategiile de specializare inteligentă sunt menite să ajute regiunile să-și valorifice pe deplin potențialul inovator, concentrând resursele acestora asupra unui număr limitat de priorități de creștere inteligentă, cu avantaje concurențiale. Obligația de a elabora o strategie de specializare inteligentă a fost anunțată în 2010, ca parte a inițiativei emblematice „O Uniune a inovării” din cadrul Agendei Europa 2020 pentru creștere economică. Comisia a înființat în 2011 o Platformă pentru specializarea inteligentă, pentru a sprijini statele membre și regiunile care tocmai își elaborează o strategie de specializare inteligentă (RIS3). Platforma cuprinde la ora actuală 140 de regiuni înregistrate, din 13 state membre.

Aspecte esențiale ale unei strategii de specializare inteligentă:

este elaborată printr-un proces de „descoperire antreprenorială”, care să implice în mod activ întreprinderile, cercetarea, educația, comunitatea de inovare și organismele publice relevante, într-un mod structurat;

permite obținerea de fonduri locale, regionale, naționale și la nivelul UE, precum și de investiții din partea sectorului privat;

permite tuturor regiunilor să-și găsească un loc în economia globală a cunoașterii;

privește spre exterior și încurajează internaționalizarea;

construiește sinergii între diferitele politici și instrumente de finanțare etc. Orizont 2020

Exemple video de strategii de specializare inteligentă:

Flaris - crearea unor avioane inovatoare în regiunea Silezia de Jos din Polonia

Inovații în domeniul îngrijirii sănătății în regiunea Flandra din Belgia

Utilizarea unor tehnologii avansate pentru modernizarea industriei italiene a încălțămintei din regiunea Marche din Italia

Plocan - focalizarea înspre o „creștere albastră” în Insulele Canare

Informații suplimentare

Programul conferinței

Platforma pentru specializare inteligentă

Exemple video de strategii de specializare inteligentă

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Persoane de contact:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobil (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobil (+32 4607 93310)


Side Bar