Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 november 2013

Innovatiepotentieel voor groei benutten: commissaris Hahn zet EU-regio's aan tot actie

Het belang van een beter concurrentievermogen van de Europese regio's door EU-investeringen en doelgerichte planning wordt vandaag onderstreept door Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid. Als spreker op de conferentie "Regio's als motoren van nieuwe groei via slimme specialisatie" in Brussel spoort commissaris Hahn de regio's aan om uit te zoeken wat hun sterkste punten zijn en er de nodige middelen op te richten, om hun concurrentievoordeel te versterken. Op dit belangrijke evenement, dat wordt georganiseerd door het directoraat-generaal voor Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie en door de regio Vlaanderen, wordt een beeld geschetst van hoe deze zogeheten "slimme specialisatiestrategieën" in de Europese landen en regio's worden ontwikkeld. De strategieën zijn een kernpunt van het nieuwe cohesiebeleid van de EU, en een noodzakelijke voorwaarde voor investeringen uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

In de aanloop naar de conferentie zei commissaris Hahn: "Europese regio's moeten dringend een stap vooruit doen op het gebied van innovatie. Het vaststellen, uitbouwen en benutten van sterke punten in de regio is noodzakelijk voor slimmere en doelgerichtere investeringen, die meer toegevoegde waarde en effect hebben. Zo kunnen we meer doen met minder, en het innovatiepotentieel van iedere regio in Europa activeren."

Hij voegde daaraan toe dat "slimme specialisatiestrategieën samen met de private sector, onderzoekers en de innovatiegemeenschap ontwikkeld moeten worden. Alleen dan kunnen we voldoen aan de behoeften van de reële economie, en van de ondernemingen en de mensen die de economie aanstuwen. Bestaande strategieën, zoals de nadruk op blauwe groei op de Canarische eilanden, de innovatiestrategie voor gezondheidszorg in Vlaanderen, of de modernisering van de Italiaanse schoenenindustrie in de regio Marche in Italië zijn geslaagde voorbeelden van regio's die met verschillende belanghebbenden samenwerken om gemeenschappelijke groei en innovatiedoelstellingen te bereiken."

Kris Peeters, de minister-president van de Vlaamse Regering, zei het volgende: "Door samenwerking en slim gebruik van onze complementaire kwaliteiten moeten we ons industriële groeipotentieel ten volle benutten. Die ambitie moet gedeeld worden door de politieke leiders van alle regio's die hun industrie willen beschermen en versterken. Daarom ben ik vast overtuigd van de geweldige toegevoegde waarde van het "Vanguard-initiatief voor groei door slimme specialisatie", dat vandaag door 10 toonaangevende Europese industriële regio's is gelanceerd. Met dit initiatief benadrukken we dat de regio's de verantwoordelijkheid moeten nemen bij het vormen en versterken van Europees beleid."

Het debat komt op een cruciaal moment, aangezien de voorstellen voor het nieuwe cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 zich in de eindfase bevinden. Speerpunt van het nieuwe, hervormde beleid is de introductie van bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de financiële middelen kunnen worden gebruikt. Een van die voorwaarden is de ontwikkeling van een duidelijke en nauwkeurig ontworpen "slimme specialisatiestrategie" voor onderzoek en innovatie. Zo moet het gebruik van investeringen de komende 7 jaar worden begeleid, zodat duidelijke resultaten gegarandeerd kunnen worden behaald.

Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, zal op de conferentie de hoofdrede houden. Naast commissaris Hahn zullen ook Danuta Hübner, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement, en Kris Peeters, minister-president van Vlaanderen, een toespraak houden. De conferentie is vooral gericht op beleidsmakers, onderzoekers en de industriesector op het gebied van onderzoek, innovatie en regionale ontwikkeling, en heeft als hoofdgedachte de grensoverschrijdende samenwerking en synergieën tussen bestaande strategieën te verkennen.

De Commissie legt daarnaast de nadruk op de complementariteit van fondsen uit het cohesiebeleid en EU-onderzoeksfondsen bij het bevorderen van innovatie in de regio's. Het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, ondersteunt de koppeling tussen opkomende en vergevorderde instellingen, die samen kenniscentra, personeelsuitwisselingen en advies en assistentie van experts creëren, alsook nieuwe leerstoelen van de Europese onderzoeksruimte om wetenschappers op hoog niveau aan te trekken.

Achtergrond

Het doel van slimme specialisatiestrategieën is om regio's te helpen hun innovatiepotentieel ten volle te benutten door hun middelen te richten op een beperkt aantal prioriteiten van slimme groei met concurrentievoordelen. De verplichting om een slimme specialisatiestrategie te ontwikkelen werd in 2010 aangekondigd als onderdeel van het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie" van de Europese groeiagenda 2020. In 2011 heeft de Commissie een platform voor slimme specialisatie opgezet, ter ondersteuning van lidstaten en regio's die aan een slimme specialisatiestrategie werken (Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3). Momenteel zijn 140 regio's uit 13 lidstaten ingeschreven.

Belangrijkste aspecten van een slimme specialisatiestrategie:

ontwikkeld met een "ondernemingsgezind ontdekkingsproces", waar de ondernemingen, onderzoek, onderwijs, de innovatiegemeenschap en relevante publieke actoren op een gestructureerde manier bij betrokken zijn

heeft een hefboomeffect op Europese, nationale, regionale en plaatselijke publieke fondsen en investeringen uit de private sector;

stelt alle regio's in staat om een plaats te vinden in de mondiale kenniseconomie;

kijkt naar buiten en moedigt internationalisering aan;

bouwt synergieën tussen beleid en financieringsinstrumenten, in het bijzonder Horizon 2020;

Videovoorbeelden van slimme specialisatiestrategieën:

Flaris - het ontwerp van innovatieve luchtvaartuigen in Neder-Silezië in Polen;

innovatie in de gezondheidszorg in Vlaanderen;

gebruik van geavanceerde productietechnieken om de Italiaanse schoenenindustrie te moderniseren in de regio Marche in Italië;

Plocan - focus op blauwe groei op de Canarische eilanden.

Meer informatie

Programma van de conferentie

Platform voor slimme specialisatie

Videovoorbeelden van slimme specialisatietechnieken

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Contact:

Shirin Wheeler (+32 229-66565), Mobiel (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 229-93310), Mobiel (+32 460793310)


Side Bar