Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 8.

Az innovációs potenciál kiaknázása a növekedés szolgálatában: Johannes Hahn biztos cselekvésre szólítja fel az uniós régiókat

Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos a mai napon hangsúlyozta: az uniós régiók versenyképességét uniós beruházásokkal és célirányos tervezéssel kell növelni. A biztos, aki a brüsszeli „A régiók – az intelligens szakosodással elindított új növekedés motorjai” című konferencián szólalt fel, arra sürgette a régiókat, hogy kulcsfontosságú eszközeik körülhatárolásával és forrásaik célirányossá tételével törekedjenek versenyelőnyük fokozására. A magas szintű esemény, amelyre a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága és a flamand régió megrendezésében került sor, számba veszi, milyen előrelépés történt az úgynevezett „intelligens szakosodási” stratégiák terén Európa országaiban és régióiban. Az említett stratégiák az új uniós kohéziós politika elengedhetetlen elemei, és előfeltételként szolgálnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból végzett beruházások felhasználása során.

Hahn biztos a konferencia előtt elmondta: „Az európai régióknak sürgősen lépniük kell az innováció terén. Ahhoz, hogy beruházásaink több hozzáadott értéket képviseljenek, nagyobb hatást fejtsenek ki, intelligensebbé és célirányosabbá váljanak, meg kell határozni az egyes régiók erősségeit, majd tovább kell fejleszteni és ki kell aknázni azokat. Így többet érhetünk el kevesebb forrás felhasználásával, miközben valamennyi európai régió innovációs potenciálját aktiválhatjuk.”

A biztos hozzátette: „Az intelligens szakosodási stratégiákat a magánszektor, a kutatók és az innovációs közösség bevonásával, közösen kell kidolgozni. Csak így elégíthetjük ki a reálgazdaság, a vállalkozások és az azokat működtető emberek igényeit. Számos, már jelenleg is sikeresen működő stratégia példázza, miként fogtak össze a régiók a különböző érdekeltekkel a közös növekedési és innovációs célkitűzések megvalósítása érdekében: ilyen például a kanári-szigeteki „kék” növekedés, a flamand egészségügyi innovációs stratégia vagy az olasz cipőipar korszerűsítése az olaszországi Marche régióban.”

Kris Peeters, a flamand kormány miniszterelnöke a következőket nyilatkozta: „Iparaink növekedési potenciálját együttműködésekkel és az egymást kiegészítő eszközeink intelligens alkalmazásával a lehető legjobban ki kell használnunk. Minden régió politikai vezetőinek erre kell törekedniük, amennyiben meg kívánják tartani és meg kívánják erősíteni iparukat. Szilárd meggyőződésem tehát, hogy a tíz vezető európai ipari régió által a mai napon elindított, „az intelligens szakosodáson alapuló növekedést célzó élkezdeményezés” óriási hozzáadott értéket képvisel. E kezdeményezéssel azt hangsúlyozzuk, hogy az európai politika alakításáért és megerősítéséért a régióknak is felelősséget kell vállalniuk.”

A vitára éppen a legjobbkor került sor, ugyanis végső szakaszukban járnak a 2014–2020 közötti új kohéziós politikára vonatkozó javaslatok. A megújított szakpolitika szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy olyan feltételek kerülnek bevezetésre, amelyeknek még a források folyósítása előtt teljesülniük kell. E feltételek egyike az egyértelmű és gondosan megtervezett kutatási és innovációs „intelligens szakosodási stratégia” kidolgozása. Az elkövetkező hét évben e stratégiának kell meghatároznia a beruházásaink felhasználását, és biztosítania a konkrét célok helyszíni megvalósulását.

A rendezvény főszónoka az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy lesz. Johannes Hahn biztos mellett felszólal még Danuta Hübner, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke, valamint Kris Peeters flamand miniszterelnök is. A rendezvényre elsősorban a kutatással, innovációval és regionális fejlesztéssel foglalkozó szakpolitikai döntéshozókat, kutatókat és az ipari szektor képviselőit várják. Az esemény fő célja a határon átnyúló együttműködésben rejlő lehetőségek, valamint a már működő stratégiák közötti szinergiák feltárása.

A Bizottság hangsúlyozza: a regionális innováció fellendítéséhez fontos az is, hogy a kohéziós politikai források és az uniós kutatási források kiegészítsék egymást. Az új „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram támogatja a jelenleg kialakulóban lévő és a már fejlett intézmények közötti ikerintézményi együttműködést, a kiválósági központok létrehozását, az alkalmazotti csereprogramokat, a szakértői tanácsadást és támogatást, valamint a kiváló tudósok vonzását célzó új „ERA-elnököket”.

Háttér

Az intelligens szakosodási stratégiák célja, hogy a régiók maradéktalanul kiaknázhassák innovációs potenciáljukat azáltal, hogy forrásaikat korlátozott számú, versenyelőnyt kínáló, intelligens növekedési prioritásra irányítják. Az intelligens szakosodási stratégia kötelező kidolgozását 2010-ben, az Európa 2020 stratégia növekedési programjához tartozó Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés részeként jelentették be. A Bizottság 2011-ben intelligens szakosodási platformot hozott létre, amely támogatást nyújt a tagállamoknak és a régióknak intelligens szakosodási stratégiájuk kidolgozásához (RIS3). A platform jelenleg 140 regisztrált régiót számlál 13 tagállamból.

Az intelligens szakosodási stratégia kulcselemei:

a stratégia kidolgozására vállalkozói felfedezési folyamat során kerül sor, amelybe aktívan és strukturáltan bevonják a vállalkozásokat, a kutatói, oktatási és innovációs közösséget és az érintett közszereplőket,

tőkeáttételi hatása mobilizálja az uniós, nemzeti, regionális és helyi közforrásokat, valamint a magánszféra beruházásait,

valamennyi régió számára lehetővé teszi, hogy pozicionálják magukat a globális tudásalapú gazdaságban,

kifelé tekintő szemléletmód jellemzi, amely ösztönzi a nemzetközi színtérre lépést,

szinergiákat épít a különböző szakpolitikák és finanszírozási eszközök között, különös tekintettel a „Horizont 2020” keretprogramra.

Videós példák intelligens szakosodási stratégiákra:

Flaris – innovatív repülőgépek létrehozása a lengyelországi Alsó-Sziléziában,

egészségügyi innováció Belgium flamand régiójában,

fejlett gyártási technológiák az olasz cipőipar korszerűsítésére az olaszországi Marche régióban,

Plocan – a „kék” növekedés előtérbe helyezése a Kanári-szigeteken.

További információk

A konferencia programja

Intelligens szakosodási platform

Videós példák intelligens szakosodási stratégiákra:

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kapcsolattartók:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobil (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), mobil (+32 4607 93310)


Side Bar