Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 8. studenoga 2013.

Inovacijski potencijal za gospodarski rast: povjerenik Hahn poziva regije EU-a na djelovanje

Povjerenik za regionalnu politiku Johannes Hahn danas je naglasio važnost ciljanog planiranja i ulaganja EU-a za jačanje konkurentnosti regija Unije. U svojem govoru na današnjoj konferenciji „Regije kao pokretači rasta kroz pametnu specijalizaciju”, održanoj u Bruxellesu, povjerenik Hahn pozvao je regije da identificiraju svoje ključne prednosti i u njih ulože sredstva radi jačanja svoje konkurentske prednosti. Taj događaj na visokoj razini, u organizaciji Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije i regije Flandrije, usredotočen je na napredak strategija za takozvanu „pametnu specijalizaciju” u europskim državama i regijama. Te su strategije ključni element nove kohezijske politike EU-a te preduvjet za korištenje ulaganja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj.

U svojem govoru uoči sastanka povjerenik Hahn izjavio je: „Europskim regijama hitno je potreban napredak u području inovacija. Prepoznavanje, razvoj i iskorištavanje regionalnih prednosti nezaobilazni su koraci prema ostvarivanju pametnijih i bolje ciljanih ulaganja s većom dodanom vrijednošću i većim učinkom. Na taj ćemo način s manje sredstava ostvariti više i aktivirati inovacijski potencijal svake europske regije.”

Povjerenik Hahn dodao je: „Strategije za pametnu specijalizaciju trebale bi se razvijati u suradnji s privatnim sektorom, istraživačima i inovacijskom zajednicom. Samo je tako moguće zadovoljiti potrebe realnog gospodarstva, poduzetnika i ljudi koji ga pokreću. Postojeće strategije, kao što su usmjeravanje na „plavi rast” na Kanarskim otocima, strategija inoviranja zdravstvene skrbi u Flandriji ili modernizacija industrije obuće u talijanskoj pokrajini Marche, uspješni su primjeri suradnje između regija i raznih dionika radi poticanja zajedničkog rasta i postizanja zajedničkih inovacijskih ciljeva.”

Kris Peeters, ministar predsjednik vlade Flandrije, rekao je: „Suradnjom i pametnim korištenjem naših zajedničkih prednosti moramo povećati naš potencijal za industrijski rast. To bi trebala biti zajednička ambicija političkih vođa svih regija koje žele zadržati i ojačati svoju industriju. Zbog toga čvrsto vjerujem u veliku dodanu vrijednost „Predvodničke inicijative za rast kroz pametnu specijalizaciju” koju je danas pokrenulo 10 vodećih europskih industrijskih regija. Tom smo inicijativom naglasili da regije moraju preuzeti odgovornost u procesu oblikovanja i jačanja europskih politika.”

Rasprava je pokrenuta u ključnom trenutku jer je izrada prijedlogâ nove kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. u završnoj fazi. Najvažniji element reforme kohezijske politike uvođenje je uvjeta koje je potrebno ispuniti prije korištenja sredstava. Jedan je od tih uvjeta razvoj jasne i pažljivo osmišljene „strategije za pametnu specijalizaciju” u području istraživanja i inovacija. Ona bi trebala usmjeravati korištenje ulaganja u sljedećih 7 godina i osigurati postizanje jasnih i konkretnih ciljeva.

Glavni govornik na konferenciji bit će predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy. Uz povjerenika Hahna, skupu će se obratiti i predsjednica Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta Danuta Hübner te ministar predsjednik vlade Flandrije Kris Peeters. Konferencija je prvenstveno namijenjena tvorcima politika, istraživačima i industriji u području istraživanja, inovacija i regionalnog razvoja, a njezina je temeljna svrha istražiti mogućnosti za prekograničnu suradnju i sinergije među postojećim strategijama.

U kontekstu poticanja inovacija u regijama Komisija također naglašuje komplementarnost financiranja u okviru kohezijske politike s financiranjem iz sredstava EU-a za istraživanje. Novim programom za istraživanja i inovacije Obzor 2020. poduprijet će se povezivanje novoosnovanih i već razvijenih institucija, udruživanje radi osnivanja centara izvrsnosti, razmjena osoblja, stručno savjetovanje i pomoć te osnivanje novih znanstveničkih timova u okviru mjere „ERA-Chairs” u cilju privlačenja izvrsnih znanstvenika.

Pozadina

Strategije za pametnu specijalizaciju usmjerene su na pomoć regijama kako bi one u potpunosti iskoristile svoj inovacijski potencijal usmjeravanjem sredstava na manji broj prioritetnih područja pametnog rasta s konkurentskom prednošću. Obveza razvijanja strategije za pametnu specijalizaciju najavljena je 2010. kao dio vodeće inicijative „Unija inovacija” u okviru strategije za rast Europa 2020. Komisija je 2011. uspostavila Platformu za pametnu specijalizaciju kao potporu državama članicama i regijama koje razvijaju svoje strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3). Platforma trenutačno ima 140 registriranih regija iz 13 država članica.

Ključni aspekti strategije za pametnu specijalizaciju:

nastaje procesom „otkrivanja poduzetnika” koji na strukturiran način aktivno uključuje poslovnu zajednicu, sektor istraživanja i inovacija, sektor obrazovanja te relevantne javne dionike

mobilizira europska, nacionalna, regionalna i lokalna javna sredstva te ulaganja privatnog sektora

svim regijama omogućuje pristup globalnom gospodarstvu znanja

usmjerena je prema van i potiče internacionalizaciju

uspostavlja sinergije između različitih politika i instrumenata financiranja, npr. Obzor 2020.

Videozapisi primjera strategija pametne specijalizacije:

Flaris – proizvodnja inovativnih zrakoplova u Donjoj Šleskoj (Poljska)

Inovacije u zdravstvenoj skrbi u Flandriji (Belgija)

Napredne proizvodne metode u modernizaciji talijanske industrije obuće u pokrajini Marche (Italija)

Plocan – usmjerenost na „plavi rast” na Kanarskim otocima

Više informacija

Program konferencije

Platforma za pametnu specijalizaciju

Videozapisi primjera strategija pametne specijalizacije

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Osobe za kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), mobilni telefon (+32 4607 66565)

Shirin Wheeler (+32 2 299 33 10), mobilni telefon (+32 4607 93310)


Side Bar