Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. november 2013

Mobilisering af innovationspotentiale for vækst: EU-kommissær Hahn opfordrer EU’s regioner til at handle

EU-kommissær for regionalpolitik Johannes Hahn fremhæver i dag, at det drejer sig om at øge konkurrenceevnen i EU’s regioner gennem EU-investeringer og målrettet planlægning. EU-kommissær Hahn taler i dag på konferencen "Regions as motors of new growth through smart specialisation" i Bruxelles og opfordrer regionerne til at identificere deres vigtigste aktiver og koncentrere ressourcerne om dem for at øge deres konkurrencefordel. På højniveaumødet, der arrangeres af Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik og regionen Flandern, gøres der status over, hvordan disse såkaldte "intelligente specialiseringsstrategier" gennemføres i EU’s lande og regioner. De er centrale elementer i EU’s nye samhørighedspolitik samt en forudsætning for anvendelse af investeringer som led i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Forud for konferencen sagde EU-kommissær Johannes Hahn: "De europæiske regioner har et presserende behov for at bevæge sig opad på innovationsstigen. Det er nødvendigt at identificere, bygge på og udnytte regionale styrker for at nå frem til mere intelligente og mere målrettede investeringer med øget merværdi og større virkning. Dette giver os mulighed for at gøre mere med mindre og at aktivere innovationspotentialet i de enkelte regioner i Europa."

Han tilføjede: "Der bør udvikles intelligente specialiseringsstrategier i samarbejde med den private sektor, forskere og innovationsmiljøet. Kun på den måde kan vi opfylde behovet i realøkonomien, hos virksomhederne og hos de borgere, der er aktive i den. Nuværende strategier, hvori der fokuseres på blå vækst på De Kanariske Øer, innovationsstrategien for sundhedsydelser i Flandern eller modernisering af den italienske skoindustrien i regionen Marche i Italien, er succesfulde eksempler på regioner, der samarbejder med forskellige interessenter for at fremme fælles vækst og innovationsmål."

Kris Peeters, ministerpræsident for regeringen i Flandern, udtalte: "Vi skal maksimere vores industrielle vækstpotentiale gennem samarbejde og intelligent anvendelse af vores komplementære aktiver. Den ambition bør deles af de politiske ledere i alle regioner med et ønske om at bibeholde og styrke deres industri. Derfor tror jeg fuldt og fast på den store merværdi af "foregangsinitiativet for vækst ved intelligent specialisering", der blev lanceret i dag af 10 førende europæiske industriregioner. Med dette initiativ understreger vi, at regionerne er nødt til at tage ansvar for at udforme og styrke europæisk politik."

Debatten kommer på et afgørende tidspunkt, da forslagene til den nye samhørighedspolitik 2014-2020 befinder sig i en afsluttende fase. Nøglen til den nye, reformerede politik er indførelsen af betingelser, der skal opfyldes, før midlerne kan anvendes. En af disse betingelser er udviklingen af en klar og omhyggeligt udformet "intelligent specialiseringsstrategi" for forskning og innovation. Den bør være retningsgivende for, hvordan investeringer anvendes i løbet af de næste 7 år, og sikre klare mål på stedet.

Formanden for Det Europæiske Råd Herman van Rompuy holder hovedtalen på konferencen. EU-kommissær Johannes Hahn, formand for Europa-Parlamentets udvalg om regionaludvikling Danuta Hübner og ministerpræsidenten for regeringen i Flandern Kris Peeters taler også på konferencen. Konferencen er især rettet mod politiske beslutningstagere, forskere og industrisektoren inden for forskning, innovation og regional udvikling, og idéen med at mødes er at udforske grænseoverskridende samarbejde og synergier mellem nuværende strategier.

Kommissionen fremhæver også komplementariteten mellem midlerne som led i samhørighedspolitikken og EU’s forskningsstøtte, når det gælder fremme af innovation i regionerne. Det nye program for forskning og innovation, Horisont 2020, støtter parvist samarbejde mellem nye og etablerede institutioner med henblik på at skabe ekspertisecentre, udveksling af personale og ekspertrådgivning og -bistand samt nye stillinger i det europæiske forskningsrum for at tiltrække fremragende videnskabsfolk.

Baggrund

Intelligente specialiseringsstrategier har til formål at bistå regionerne med fuldt ud at udnytte deres innovationspotentiale ved at koncentrere ressourcerne om et begrænset antal prioriteter for intelligent vækst med konkurrencefordele. Forpligtelsen til at udvikle en intelligent specialiseringsstrategi blev bekendtgjort i 2010 som led i Europa 2020-vækstdagsordenens flagskibsinitiativ "Innovation i EU". Kommissionen etablerede en platform for intelligent specialisering i 2011 for at yde bistand til medlemsstater og regioner, som udvikler deres intelligente specialiseringsstrategi (RIS3). Den har i øjeblikket 140 registrerede regioner i 13 medlemsstater.

Centrale aspekter i en intelligent specialiseringsstrategi:

Den udarbejdes i en proces, hvor "potentialet for iværksættere udforskes", med aktiv inddragelse af erhvervsliv, forskning, uddannelse, innovationsmiljø og relevante offentlige aktører på en struktureret måde.

Den fungerer som katalysator for EU-midler, nationale, regionale og lokale offentlige midler og investeringer i den private sektor.

Den giver alle regioner mulighed for at finde deres plads i den globale videnøkonomi.

Den er åben mod omverdenen og tilskynder til internationalisering.

Den opbygger synergier mellem forskellige politikker og finansieringsinstrumenter, navnlig Horisont 2020.

Videoeksempler på intelligente specialiseringsstrategier:

Flaris — konstruktion af innovative fly i Nedre Schlesien i Polen

Innovation af sundhedsydelser i regionen Flandern i Belgien

Anvendelse af avanceret produktionsteknologi for at modernisere den italienske skoindustrien i regionen Marche i Italien

Plocan — fokus på blå vækst på De Kanariske Øer

Yderligere oplysninger

Konferenceprogram

Platform for intelligent specialisering

Videoeksempler på intelligente specialiseringsstrategier

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65), Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10), Mob (+32 4607 93310)


Side Bar