Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7.11.2013

Portugalilaiselle hankkeelle pääpalkinto eurooppalaisessa ympäristöratkaisuja koskevassa kilpailussa

Euroopan komissio julkisti tänään Sinun maailmasi -kokonaiskilpailun voittajan. Tässä haastekilpailussa etsittiin parhaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Voiton vei portugalilainen hanke Sown Biodiverse Pastures (kylvetyt biologisesti monimuotoiset laidunmaat), jossa esiteltiin innovatiivinen ratkaisu hiilidioksidipäästöjen, maaperän eroosion ja maastopalojen riskin vähentämiseksi. Samalla lisätään laidunmaiden tuottavuutta.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard julkisti voittajan Kööpenhaminassa järjestetyssä Sustainia-palkintojenjakotilaisuudessa. Hän onnitteli voittajahankkeen toteuttajia ja totesi että "hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten ilmastotoimien käytännön ratkaisuilla voidaan saada aikaan myös säästöjä ja luoda työpaikkoja ja kasvua. On ollut todella rohkaisevaa nähdä, kuinka suuri määrä innovatiivisia hankkeita eri puolilta Euroopan unionia osallistui Sinun maailmasi haasteeseen. On aika tuottaa lisää näitä ilmastoratkaisuja, jotta meidän maailmamme ja meidän ilmastomme olisivat sellaisia kuin haluamme."

Sown Biodiverse Pastures hankkeessa on Portugalissa mukana yli 1 000 viljelijää. Hankkeen yhteydessä viljelijöille jaetaan siemenseoksia, joissa on otettu huomioon eri maatyppien tarpeet. Näin parannetaan maaperän kestävyyttä ympäristöstressiä vastaan. Tällä Terraprima-järjestön vetämällä hankkeella on saatu parannettua maaperän viljavuutta, vedensitomiskykyä ja eroosionkestävyyttä sekä lisättyä laidunmaiden tuottavuutta eri puolilla Portugalia.

Haaste on osa Euroopan komission toteuttamaa Euroopan laajuista Sinun maailmasi. Sinun ilmastosi ‑tiedotuskampanjaa, jolla edistetään käytännöllisiä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Sown Biodiverse Pastures ‑hanke saa tehdä videon ammattilaisten avustuksella. Lisäksi hanke saa tukea sen tunnetuksi tekemiseksi eurooppalaisten tiedotusvälineiden välityksellä.

Palkintojenjakotilaisuudessa jaettiin tunnustus myös kahdelle muulle hankkeelle:

Airport Carbon Accreditation (lentoasemien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen): Tähän Brysselistä käsin koordinoitavaan eurooppalaiseen hankkeeseen osallistuu 75 lentoasemaa, jotka pyrkivät parantamaan energiatehokkuuttaan ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Ohjelman käynnisti eurooppalaisten lentoasemien keskusjärjestö ACI EUROPE vuonna 2009.

Low Energy Houses for Everyone (matalaenergia-asuntoja kaikille): Tässä puolalaisen Dworek Polski ‑järjestön toteuttamassa hankkeessa rakennetaan perinteisiä puolalaisia taloja, jotka ovat kohtuuhintaisia ja joiden energiankulutus on alhainen.

Haastekilpailun voittajan valitsi Sustainia-palkintokomitea, johon kuuluivat komissaari Connie Hedegaard, Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger, Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland ja YK:n ilmastopaneelin puheenjohtaja Rajendra Pachauri.

EU:n ympäristökampanjan yhteistyökumppani Sustainia on kansainvälinen kestävän kehityksen aloite, jota johtaa Arnold Schwarzenegger.

Sinun maailmasi ‑haaste ja ‑kampanja

Sinun maailmasi ‑haaste toi yhteen luovia kykyjä kaikkialta EU:sta esittelemään vähähiilisiä innovaatioitaan arvioitaviksi. Kilpailuun osallistuneista 269 hankkeesta yleisö sai äänestää suosikkiaan verkossa. Tämän jälkeen parhaat hankkeet esiteltiin Sustania-palkintokomitealle.

Sinun maailmasi. Sinun ilmastosi ‑kampanja käynnistyi lokakuussa 2012, ja se on jo nyt saavuttanut miljoonia eurooppalaisia. Kampanjalla on yli 65 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa, ja se on saanut tukijoikseen yli 230 kumppaniorganisaatiota eri puolilta EU:ta sekä useita julkisuuden henkilöitä, kuten YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin ja palkitun näyttelijän Colin Firthin.

Kansalliset kilpailut

Kokonaiskilpailun voittajan lisäksi maakohtainen voittaja valittiin kampanjan viidessä kohdemaassa eli Bulgariassa, Italiassa, Liettuassa, Portugalissa ja Puolassa.

Kansalliset voittajat julkistettiin 1. lokakuuta 2013. Sown Biodiverse Pastures ja Low Energy Houses for Everyone ‑hankkeet olivat myös maakohtaiset voittajat Portugalissa ja Puolassa. Muiden maiden voittajat olivat seuraavat:

Bulgariassa voiton vei yhteisöllistä kompostointialoitetta koskeva hanke, jolla lisätään kansalaisten ympäristötietoisuutta.

Liettuan voittaja on hanke, jolla vähennetään jätteiden määrää tekemällä muutoin pois heitettävistä tavaroista koruja ja asusteita.

Italiassa voitto meni asuntorakennushankkeelle, jossa käytetään ainoastaan uusiutuvia energialähteitä pitäen samalla asuntojen hankintahinta alhaisena.

Kansalliset voittajat saavat palkinnoksi maidensa pääkaupungeissa nyt marraskuussa toteutettavat mainostaulukampanjat.

Lisätietoja Sinun maailmasi ‑kampanjasta ja ‑haasteesta:

http://world-you-like.europa.eu/fi/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction #worldulike

Lisätietoja Sustainia-palkintojenjakotilaisuudesta osoitteessa: http://www.sustainia.me/

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32-2) 296 49 71

Mirna Bratoz (+32-2) 298 72 78


Side Bar