Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL LT

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 ноември 2013 г.

Награди за жена и момичета на годината с особен принос в цифровата сфера бяха връчени на конференцията ИКТ–2013

Най-изтъкнатите жени, момичета и организации в Европа със съществен принос в сферата на цифровите технологии бяха обявени днес на конференцията ИКТ–2013 във Вилнюс, Литва. Носителите на първите в Европа награди за жени в областта на цифровите технологии — Саша Безуханова, Луне Виктория ван Евейк, Ейми Мадър и HTW-Берлин, получиха признание за водещата си роля, предприемчивостта и креативността си в образованието и работата в цифровия сектор, както и за старанието, което полагат броят на момичетата и жените, учещи и реализиращи се в сферата на ИКТ в Европа, да расте. Наградите са под патронажа на заместник-председателя на Комисията Нели Крус и се организират от Zen Digital като част от подкрепата им за Широката коалиция на ЕС за работни места в сферата на цифровите технологии (вж. IP/138/182).

Носителите на наградите за 2013 г. са:

Жена на годината в областта на цифровите технологии: Саша Безуханова, България. Саша Безуханова е основателка и председател на Българския център на жените в технологиите. Истински предприемач и успешна бизнес дама, тя активно подготвя следващото поколение жени таланти в цифровата сфера. През 2012 г. Саша Безуханова организира серията от срещи „BCWT среща лидерите“, на които успели жени — примери за подражание, споделят с изцяло женска аудитория своите лични и професионални истории. Тези прояви вдъхновяват десетки български жени да изберат образование в сферата на науките, технологиите, инженерството и математиката и кариери в областта на цифровите технологии.

„Цифрово“ момиче на годината (до 10 години): Луне Виктория ван Евейк, Белгия. Луне разработва собствени игри и интерактивни филми, създава роботи и мечтае да стане инженер. На девет години тя вече има истинска оригинална визия за цифровите технологии и е ентусиазирала много свои връстнички да опознаят по-добре цифровия свят.

„Цифрово“ момиче на годината (11–14 години): Ейми Мадър, Обединено кралство. 13-годишната Ейми програмира от три години и вдъхновява хора от всички възрасти със своите речи пред участниците в проявите Raspberry Jamboree, Campus Party EU и Wired Next Generation. Тя учи по-големите ученици на програмиране по време на обедната почивка в училище и на срещите на Manchester Girl Geeks.

Организация на годината с принос в областта на цифровите технологии: HTW-Берлин, Германия. Hochschule für Technik und Wirtschaft е най-големият университет за приложни науки в Берлин. През 2009 г. HTW стартира новаторска бакалавърска програма само за жени — Frauenstudiengang Informatik und Wirtschaft (Информатика и бизнес администрация), насочена към засилване на водещата роля на жените в технологиите. Всяка година програмата приема четиридесет нови студенти, като първият випуск се дипломира през 2012 г. HTW получава признание заради новаторския си подход за популяризиране на най-добрите практики в привличането на повече момичета и жени в сферата на технологиите и заради образеца за подражание, който представлява, в изграждането на умения и общност, необходими за засилване на участието на жените в образованието и професионалната реализация в цифровата сфера.

По повод на наградите Нели Крус заяви: „Утрешният свят ще се ръководи от цифровите технологии и притежаването на цифрови умения ще бъде златна мина от нови възможности. Въпреки това традиционно не се привличат жени да работят в сферата на цифровите технологии. Ето защо съм толкова щастлива да поздравя тези талантливи жени и момичета с толкова важни постижения в областта на ИКТ, и се надявам, че те ще продължат да вдъхновяват повече жени да опознават цифровия сектор.“

Проведено наскоро проучване за Европейската комисия показа, че привличането на повече жени в сектора на цифровите технологии в ЕС ще доведе до нарастване на годишния БВП с 9 милиарда евро (вж. IP/13/-905). Понастоящем 7 милиона души работят в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в Европа, но едва 30 % от тях са жени. Европейската комисия е поела ангажимент да привлече повече жени в редиците на работещите в сферата на ИКТ и към образование и кариери в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика).

Контекст

Конкурсът за наградите за жени в областта на цифровите технологии за 2013 година е организиран от Zen Digital в партньорство със Съвета на европейските общества по информатика (CEPIS), DIGITALEUROPE, Европейския център за жените и технологиите (ECWT) и Европейската училищна мрежа (EUSchoolNET). Отличията са наричани ласкаво Наградите „Ада“ в чест на Ада Лъвлейс, първата жена компютърен програмист и автор на алгоритъма за механичната сметачна машина на Бабидж. Те отдават признание на момичета и жени, отличили се в образованието и реализацията в цифровата сфера, и на организации, подкрепящи момичетата и жените да участват по-активно в сектора на цифровите технологии. Целта на наградите е да се увеличи броят на момичетата и жените с цифрови умения в Европа и да се спомогне за преодоляване на недостига на умения в областта на ИКТ в Европа.

Жените са твърде слабо представени в сектора на ИКТ на всички равнища, и особено на ръководни длъжности. ИКТ са бързо развиващ се отрасъл и създават около 120 хиляди нови работни места всяка година. Поради разликите в търсенето и уменията обаче, и въпреки растящата безработица, през 2015 г. може да се окаже, че не достигат 900 хиляди квалифицирани работници в областта на ИКТ.

Наградите „Ада“ бяха обявени за първи път през юни 2013 г., по време на асамблеята на Програмата в областта на цифровите технологии, в рамките на ангажимента към Широката коалиция на ЕС за работни места в сферата на цифровите технологии. Конкурсът продължи до края на септември. Номинации за наградите за момичета, жени и организации пристигнаха от целия Европейски съюз. Те обхващат широк спектър от цифрови области — академичните и научноизследователските среди, индустрията, предприятията и творческия и социалния сектор.

За повече информация

Стратегия на Комисията за жените в сектора на ИКТ

digitalwomanaward.com, digitalgirlaward.com, digitalimpactaward.com/

Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии

Neelie and the Clikkers: more girls digital

Neelie Kroes Следвайте Нели Крус в Twitter

ИКТ–2013 — Креативност, Връзка, Растеж, @ICT2013eu, #ict2013

HTW в YouTube

Уебсайт на бакалавърската програма за жени „Информатика и бизнес администрация"на HTW

За контакти

Имейл: comm-kroes@ec.europa.eu тел.: +32 229 56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar