Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 november 2013

Concentraties: Commissie begint grondig onderzoek naar gemeenschappelijke onderneming INEOS en Solvay in pvc-sector

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen om na te gaan of de plannen van het Zwitserse INEOS en het Belgische Solvay om hun Europese chloorvinylactiviteiten samen te brengen in een nieuwe gemeenschappelijke onderneming, in overeenstemming zijn met de EU-concentratieverordening. INEOS is actief in de productie van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten. Solvay is actief in onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van chemicaliën en kunststoffen. Het voorlopige onderzoek van de Commissie bracht mededingingsbezwaren aan het licht voor de markt voor suspensie-polyvinylchloride ("s-PVC") en die voor natriumhypochloriet ("bleekloog"). Op elk van die markten is zowel Solvay als INEOS een belangrijke speler. Het besluit om een diepgaand onderzoek te beginnen, loopt niet vooruit op de uitkomst ervan. De Commissie heeft nu 90 werkdagen de tijd (tot 21 maart 2014) om tot een definitief besluit te komen over de vraag of deze transactie de daadwerkelijke mededinging in de Economische Europese Ruimte (EER) zou verminderen.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Met de voorgenomen concentratie zou een cruciale speler verdwijnen op de markten voor pvc en bleekloog. De Commissie moet zeker kunnen zijn dat de concurrentie voor deze beide producten blijft spelen, zodat een en ander uiteindelijk niet ten koste gaat van de Europese consument."

S-PVC is een soort hars dat vaak wordt gebruikt bij de productie van buizen, hulpstukken, raam- en deurprofielen. De totale EER-markt voor s-PVC heeft een waarde van rond 3,2 miljard EUR. Bleek wordt vooral gebruikt voor waterbehandeling, ontsmetting en in wasmiddelen.

Het eerste onderzoek van de Commissie leerde dat met de geplande transactie niet alleen twee van de leidende leveranciers van s-PVC in de EER en in Noordwest-Europa zouden samengaan, maar ook twee van de leidende leveranciers van bleek in de Benelux. In deze fase van het onderzoek maakt de Commissie zich zorgen dat de concurrenten die op beide markten zullen overblijven, de gemeenschappelijke onderneming in haar optreden op de markt onvoldoende zullen kunnen intomen. Door het wegvallen van de concurrentiedruk die INEOS en Solvay nu nog op elkaar uitoefenen, kan het aanbod voor afnemers afnemen en bestaat de kans dat de prijzen voor de betrokken producten zullen stijgen.

De partijen hebben toezeggingen gedaan die de mededingingsbezwaren van de Commissie moeten wegnemen. De Commissie vond echter dat deze toezeggingen geen voldoende duidelijke oplossing boden die haar bezwaren kon wegnemen. De Commissie zal de effecten van deze transactie nu diepgaand onderzoeken om na te gaan of haar initiële bezwaren worden bevestigd.

De transactie werd op 16 september 2013 bij de Commissie aangemeld.

Ondernemingen en producten

INEOS is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die actief zijn in de productie van petrochemische producten, speciale chemicaliën en olieproducten. Haar dochteronderneming INEOS ChlorVinyls is een Europese producent van chlooralkali-producten en een leverancier van polyvinyl chloride ("pvc").

Solvay is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die internationaal actief zijn in onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van chemicaliën en kunststoffen. Haar dochteronderneming SolVin is een Europese leverancier van pvc-harsen.

De gemeenschappelijke onderneming zal onder de gezamenlijke zeggenschap staan van haar beide moedermaatschappijen. Volgens de overeenkomst tussen INEOS en Solvay zal de nieuwe onderneming uiterlijk zes jaar na haar oprichting overgaan naar de alleenzeggenschap van INEOS.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Na een onderzoek van één maand keurt de Commissie veruit de meeste concentraties goed, maar indien er mededingingsproblemen zijn, moet zij een diepgaand onderzoek instellen (fase II). Het feit dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld, loopt niet vooruit op de uitkomst ervan.

Momenteel loopt er nog een tweede fase II-onderzoek: naar de plannen van het Zwitserse Holcim om zijn Duitse concurrent Cemex West over te nemen (zie IP/13/986). In die zaak heeft de Commissie tot 10 maart 2014 de tijd om een besluit te nemen.

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister van de Commissie onder zaaknummer M.6905

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar