Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL CS LT PL RO

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. novembra 2013

35 milijonov evrov podpore Evropske unije za promocijo kmetijskih proizvodov v EU in tretjih državah

Evropska komisija je odobrila 22 programov za spodbujanje kmetijskih proizvodov v Evropski uniji in tretjih državah. Skupni proračun programov, ki bodo večinoma trajali tri leta, znaša 70 milijonov evrov, od tega znaša prispevek EU polovico tega zneska. Izbrani programi zajemajo kakovostne proizvode, registrirane in zaščitene kot ZOP (zaščitena označba porekla), ZGO (zaščitena geografska označba) in ZTP (zajamčena tradicionalna posebnost), vina, meso, proizvedeno v okviru nacionalnih shem kakovosti, ekološke proizvode, mleko in mlečne izdelke, sadje in zelenjavo, okrasne rastline, med in čebelarske proizvode, goveje, telečje in prašičje meso ter kakovostno perutninsko meso.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş je pozdravil današnjo odločitev in povedal: „Menim, da je spodbujanje kmetijskih proizvodov iz EU na trgu Unije in na svetovnih trgih pomemben element politike, zlasti za kakovostne proizvode. Zato pripravljamo novo pobudo politike za promocijo, ki bo objavljena v prihodnjih tednih. Zavedam se, da je povečanje evropskega izvoza kakovostnih proizvodov lahko zelo pomembno za oživitev gospodarstva v EU. Že naslednji teden potujem na Japonsko in v Južno Korejo, moj obisk pa je del druge pobude za pospešitev izvoza EU“.

Komisija je prejela 34 prošenj za financiranje in po ovrednotenju v okviru drugega kroga predložitve programov za leto 2013 odobrila 22 programov, ki so usmerjeni na notranji trg (15) in v tretje države (7). Dva izbrana programa je predlagalo več držav članic. Ciljne tretje države in regije so: Severna Amerika, Rusija, Latinska Amerika, Norveška, Švica, Bližnji vzhod, Srbija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo.

Celoten seznam danes sprejetih programov in njihovih proračunov je na voljo v prilogi.

Ozadje

Uredba Sveta 3/2008 določa, da lahko EU sofinancira ukrepe promocije in informacijske ukrepe za kmetijske proizvode na notranjem trgu EU in v tretjih državah. Skupni letni proračun za te programe znaša približno 60 milijonov evrov.

Financirani ukrepi lahko zajemajo odnose z javnostmi, promocijske ali oglaševalske kampanje, zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov EU, predvsem glede kakovosti, higiene in varnosti hrane, hranilne vrednosti, označevanja, dobrega počutja živali ali okolju prijaznih proizvodnih metod. Ti ukrepi lahko zajemajo tudi sodelovanje na prireditvah, sejmih, v informacijskih kampanjah o sistemu EU za zaščitene označbe porekla (ZOP), zaščitene geografske označbe (ZGO) in zajamčene tradicionalne posebnosti (ZTP), informacije o sistemih EU za kakovost, sistemih označevanja in ekološkem kmetijstvu ter informacijske kampanje o sistemu EU za kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju. EU financira do polovice stroškov teh ukrepov (največ 60 % za programe, ki spodbujajo uživanje sadja in zelenjave pri otrocih ali programe v zvezi z informiranjem o odgovornem pitju in nevarnostih prekomernega uživanja alkohola), preostali del pa prispevajo poklicne oz. medpanožne organizacije, ki so jih predlagale, v nekaterih primerih pa tudi zadevne države članice. Za promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah lahko zainteresirana poklicna združenja dvakrat na leto oddajo svoje predloge državam članicam. Te nato pošljejo seznam izbranih predlogov Komisiji skupaj s kopijo posameznega programa. Komisija nato programe oceni in odloči, ali so upravičeni do sofinanciranja.

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

PRILOGA


Side Bar