Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT FI EL CS LT PL SL RO

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 november 2013

35 miljoen euro EU-steun ten bate van afzetbevordering voor landbouwproducten in de Europese Unie en in derde landen

De Europese Commissie heeft 22 programma's goedgekeurd om de afzet van landbouwproducten in de Europese Unie en in derde landen te stimuleren. De meeste programma's hebben een looptijd van drie jaar. De totale begroting voor de programma's bedraagt 70 miljoen euro, waarvan de EU 35 miljoen bijdraagt. De geselecteerde programma's hebben betrekking op kwaliteitsproducten met een BOB (beschermde oorsprongsbenaming), BGA (beschermde geografische aanduiding) of GTS-aanduiding (gegarandeerde traditionele specialiteit), alsook op wijn, vlees dat in het kader van een nationale kwaliteitsregeling is geproduceerd, biologische producten, melk en zuivelproducten, verse groenten en fruit, sierteeltproducten, honing en bijenteeltproducten, rundvlees, varkensvlees en kwaliteitspluimveevlees.

EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Dacian Cioloş, toont zich tevreden met het besluit dat vandaag is genomen: "De bevordering van de afzet van onze landbouwproducten in de EU en daarbuiten is een belangrijk onderdeel van het beleid, met name voor kwaliteitsproducten. Daarom werken wij momenteel aan een nieuw beleidsinitiatief over afzetbevordering dat in de loop van de komende weken zal worden bekendgemaakt. Het lijdt geen twijfel dat een toename in de Europese export van kwaliteitsproducten een belangrijke bijdrage kan leveren aan het economische herstel in de EU. In het kader van onze inspanningen om de export uit de EU nog extra op te stuwen zal ik volgende week een bezoek brengen aan Japan en Zuid-Korea."

Uit de 34 financieringsaanvragen die in de tweede golf voor 2013 zijn ingediend, heeft de Commissie 22 programma's geselecteerd: 15 gericht op de interne markt en 7 op die van derde landen. Twee van de gekozen programma's werden door meer dan één lidstaat voorgesteld. De betrokken derde landen en regio's zijn: de Verenigde Staten, Rusland, Latijns-Amerika, Noorwegen, Zwitserland, het Midden-Oosten, Servië, Montenegro, de voormalige republiek Macedonië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo.

De volledige lijst van programma's en begrotingen die vandaag zijn vastgesteld, is in de bijlage opgenomen.

Achtergrond

In Raadsverordening 3/2008 is bepaald dat de EU een bijdrage kan leveren aan de financiering van afzetbevorderings- en voorlichtingsacties voor landbouwproducten in de EU en in derde landen. Voor de programma's is een jaarlijkse begroting van circa 60 miljoen euro uitgetrokken.

De gefinancierde acties kunnen betrekking hebben op PR-, promotie- en reclamecampagnes om de aandacht te vestigen op de voordelen van EU-producten uit het oogpunt van met name kwaliteit, voedselveiligheid en -hygiëne, voedingswaarde, etikettering, dierenwelzijn en milieuvriendelijke productiemethoden. De maatregelen kunnen ook betrekking hebben op deelname aan evenementen en beurzen, voorlichtingscampagnes over de EU-regeling inzake beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's), beschermde geografische aanduidingen (BGA's) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS'en), informatie over de EU-kwaliteits- en etiketteringsregelingen en over biologische landbouw, en informatiecampagnes over de EU-regeling voor in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (vqprd). De EU financiert tot 50 % van de kosten van deze acties (en tot 60 % voor programma's ter bevordering van de groenten- en fruitconsumptie door kinderen of voor voorlichtingsacties over verantwoord drinkgedrag en de gevaren van overmatig alcoholgebruik). De rest van de kosten is voor rekening van de beroeps- en brancheorganisaties die de programma's hebben voorgesteld, en in sommige gevallen eveneens voor rekening van de betrokken lidstaten. Beroepsorganisaties die hiervoor belangstelling hebben, kunnen tweemaal per jaar hun voorstellen voor afzetbevordering op de interne markt of in derde landen indienen bij de lidstaten. Vervolgens sturen de lidstaten de lijst met de voorstellen die zij hebben geselecteerd, naar de Commissie, samen met een kopie van elk programma. Daarna beoordeelt de Commissie de programma's en besluit zij of ze in aanmerking komen voor financiering.

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

BIJLAGE


Side Bar