Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL CS PL SL RO

PRIEDAS

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 7 d.

35 mln. EUR parama žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse

Europos Komisija patvirtino 22 programas, skirtas žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. Bendras programų, kurių dauguma bus vykdomos trejus metus, biudžetas yra 70 mln. EUR – iš jų 35 mln. skyrė ES. Atrinktos programos apima kokybiškus produktus, įregistruotus ir saugomus kaip turinčius SKVN (saugomą kilmės vietos nuorodą), SGN (saugomą geografinę nuorodą) ir kaip GTG (garantuotus tradicinius gaminius), vynus, mėsą, pagamintus pagal nacionalines kokybės programas, ekologiškus produktus, pieną ir pieno produktus, šviežius vaisius ir daržoves, dekoratyvinės sodininkystės produktus, medų ir bitininkystės produktus, jautieną, veršieną ir kiaulieną ir kokybišką paukštieną.

Palankiai vertindamas šiandien priimtą sprendimą, už ES žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas sakė: „Manau, kad ES žemės ūkio produktų, ypač aukštos kokybės produktų, skatinimas ES ir kitose rinkose yra svarbus politikos elementas. Štai kodėl rengiame ir artimiausiomis savaitėmis paskelbsime naują politinę rėmimo iniciatyvą. Man akivaizdu, kad didėjantis Europos kokybiškų produktų eksportas gali labai padėti atsigauti ES ekonomikai. Kitą savaitę vyksiu į Japoniją ir Pietų Korėją; šis vizitas bus iniciatyvos, kuria siekiama skatinti ES eksportą, dalis.“

2013 m. antrame paraiškų teikimo ture Komisija gavo 34 paraiškas skirti finansavimą ir jas įvertinusi patvirtino 22 programas: iš jų 15 skirta vidaus rinkai, o 7 – trečiosioms šalims. Iš atrinktų programų dvi buvo teiktos keleto valstybių narių. Programos skirtos šioms trečiosioms šalims ir regionams: Šiaurės Amerikai, Rusijai, Lotynų Amerikai, Norvegijai, Šveicarijai, Artimiesiems Rytams, Serbijai, Juodkalnijai, buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Bosnijai ir Hercegovinai bei Kosovui.

Visas šiandien priimtų programų ir skiriamų lėšų sąrašas pateiktas priede.

Pagrindiniai faktai

Tarybos reglamente (EB) Nr. 3/2008 nurodyta, kad ES gali prisidėti prie žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių rinkoje ir trečiosiose šalyse finansavimo. Bendras metinis šių programų biudžetas — maždaug 60 mln. EUR.

Finansuojamos priemonės gali būti viešųjų ryšių projektai ir populiarinimo arba reklamos kampanijos, per kurias visų pirma iškeliami ES produktų pranašumai, ypač jų kokybė, sauga ir higiena, maistinė vertė, ženklinimas, atitiktis gyvūnų gerovės standartams ir ekologiniai gamybos būdai. Šios priemonės gali būti susijusios ir su dalyvavimu renginiuose bei mugėse, taip pat kampanijose, per kurias teikiama informacija apie ES taikomas saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių sistemas, apie ES kokybės užtikrinimo ir ženklinimo sistemas, ekologinį ūkininkavimą ir apie ES taikomą rūšinio vyno, pagaminto konkrečiuose regionuose, sistemą. ES finansuoja iki 50 proc. šių priemonių sąnaudų (iki 60 proc. sąnaudų, jei programa siekiama skatinti vaikus vartoti daugiau vaisių ir daržovių arba skleisti informaciją apie atsakingą alkoholio vartojimą bei piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmes), likusią dalį finansuoja priemones pasiūliusios profesinės arba tarpšakinės organizacijos, o kai kuriais atvejais – ir valstybės narės. Produktų populiarinimo bendrojoje rinkoje ir trečiosiose šalyse pasiūlymus suinteresuotos profesinės organizacijos gali teikti valstybėms narėms dukart per metus. Valstybės narės atrinktų pasiūlymų sąrašą ir kiekvienos programos kopiją pateikia Komisijai. Komisija įvertina programas ir nusprendžia, ar jos atitinka finansavimo reikalavimus.

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar