Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT EL CS LT PL SL RO

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7.11.2013

EU myöntää 35 miljoonaa euroa maataloustuotteiden menekinedistämiseen unionissa ja muualla maailmassa

Euroopan komissio on hyväksynyt 22 ohjelmaa, joiden tavoitteena on edistää maataloustuotteiden menekkiä Euroopan unionissa ja muualla maailmassa. Ohjelmien kokonaistalousarvio on 70 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 35 miljoonaa euroa. Ohjelmat ovat yleensä kolmivuotisia. Valittujen ohjelmien aiheita ovat suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM) rekisteröidyt ja suojatut laatutuotteet, aidot perinteiset tuotteet (APT), viinit, kansallisten laatujärjestelmien mukaisesti valmistetut lihatuotteet, luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, maito ja maitotuotteet, tuoreet hedelmät ja vihannekset, kukkaviljelytuotteet, hunaja ja mehiläishoitotuotteet, naudan- ja sianlihatuotteet sekä laadukkaat siipikarjanlihatuotteet.

EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş on tyytyväinen tänään tehtyyn päätökseen ja toteaa, että EU:n maataloustuotteiden menekinedistäminen niin EU:n markkinoilla kuin sen ulkopuolellakin on tärkeä osa maataloustuotteita ja erityisesti laatutuotteita koskevaa politiikkaa. "Menekinedistämisestä onkin valmisteilla uusi aloite, joka julkistetaan tulevien viikkojen aikana. On ilmeistä, että eurooppalaisten laatutuotteiden viennin kasvu voi merkittävällä tavalla edistää EU:n talouden elpymistä. Viennin vauhdittaminen kuuluu niin ikään uusiin aloitteisiimme, ja se on myös ensi viikolla Japaniin ja Etelä-Koreaan suuntautuvan matkani tarkoitus."

Komissio vastaanotti vuoden 2013 ohjelmien esittämisen toisessa vaiheessa kaikkiaan 34 rahoitushakemusta, joista se hyväksyi arvioinnin jälkeen 22. Näistä 15 koskee sisämarkkinoita ja 7 muita maita. Kahdessa ohjelmassa esittäjinä oli useampi kuin yksi jäsenvaltio. Ohjelmien kohdemaita ja alueita EU:n ulkopuolella ovat Pohjois-Amerikka, Venäjä, Latinalainen Amerikka, Norja, Sveitsi, Lähi-itä, Serbia, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo.

Tänään hyväksytyt ohjelmat ja talousarviot esitetään liitteessä.

Tausta

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/2008 säädetään, että EU voi rahoittaa sisämarkkinoilla ja muissa maissa toteutettavia maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia. Ohjelmien vuotuinen kokonaistalousarvio on noin 60 miljoonaa euroa.

Tukikelpoisia toimia ovat muun muassa PR-toimet ja menekinedistämis- tai mainontakampanjat, joiden tarkoituksena on erityisesti korostaa EU:n tuotteiden tarjoamia etuja etenkin laadun, elintarvikkeiden turvallisuuden ja hygienian, ravitsemuksellisten ominaisuuksien, pakkausmerkintöjen, eläinten hyvinvoinnin tai ympäristöä säästävien tuotantotapojen osalta. Tukikelpoisiin toimiin voi kuulua myös tapahtumiin ja messuihin osallistuminen, tiedotuskampanjoiden järjestäminen suojattuja alkuperänimityksiä (SAN), suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) ja aitoja perinteisiä tuotteita (APT) koskevasta EU:n järjestelmästä, tiedonvälitys EU:n laatu- ja merkintäjärjestelmistä ja luonnonmukaisesta tuotantotavasta, sekä tiedotuskampanjat, jotka koskevat määritetyllä alueella tuotettujen laatuviinien (tma-laatuviinit) EU:n järjestelmää. EU:n rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia tällaisten toimenpiteiden kustannuksista (tai enintään 60 prosenttia, kun kyseessä ovat erityisesti lapsille kohdistetut hedelmiä ja vihanneksia koskevat menekinedistämistoimet tai vastuullista juomiskäyttäytymistä ja terveydelle vaaralliseen alkoholinkulutukseen liittyviä haittoja koskeva tiedotus). Lopuista menoista vastaavat ehdotuksen tehneet ammattialajärjestöt ja toimialakohtaiset organisaatiot tai asianomainen jäsenvaltio. Ammattialajärjestöt voivat esittää sisämarkkinoilla ja muissa maissa toteutettavia menekinedistämistoimia koskevat ehdotuksensa jäsenvaltiolle kaksi kertaa vuodessa. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle valituksi tulleiden ehdotusten luettelon ja jäljennöksen kustakin ohjelmasta, minkä jälkeen komissio arvioi ohjelmia ja päättää niiden tukikelpoisuudesta.

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

ANNEX


Side Bar