Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL CS LT PL SL RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. november 2013

EU støtter salgsfremstød for landbrugsprodukter i EU og tredjelande med 35 mio. EUR

Europa-Kommissionen har godkendt 22 programmer, der skal fremme landbrugsprodukter i EU og tredjelande. Størstedelen af projekterne vil køre i tre år, og det samlede budget er på 70 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med de 35 mio. De udvalgte programmer vedrører kvalitetsprodukter, der er registreret og beskyttet som BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse), BGB (beskyttet geografisk betegnelse) og GTS (garanteret traditionel specialitet), vin, kød fremstillet i henhold til nationale kvalitetsordninger, økologiske produkter, mælk og mælkeprodukter, friske frugter og grøntsager, prydplanter og -blomster, honning og biavlsprodukter, okse-, kalve- og svinekød samt fjerkrækød af god kvalitet.

EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Dacian Ciolos, hilste dagens afgørelse velkommen: "Det er en vigtig del af landbrugspolitikken at fremme europæiske landbrugsprodukter på markeder i og uden for EU, særligt hvad angår kvalitetsprodukter. Derfor forbereder vi et nyt politisk initiativ om salgsfremstød, som offentliggøres i løbet af de kommende uger. Jeg er overbevist om, at vækst i den europæiske eksport af kvalitetsvarer vil spille en afgørende rolle for den økonomiske genopretning i EU. Derfor rejser jeg også til Japan og Sydkorea i næste uge som led i et yderligere initiativ til at sætte skub i EU's eksport."

Kommissionen modtog 34 ansøgninger om støtte og godkendte efter en gennemgang 22 programmer rettet mod det indre marked (15) og tredjelande (7) som led i anden ansøgningsrunde for programmer for 2013. To af de udvalgte programmer var foreslået af mere end ét medlemsland. Programmerne er rettet mod følgende tredjelande og regioner: Nordamerika, Rusland, Latinamerika, Norge, Schweiz, Mellemøsten, Serbien, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo.

Hele listen over de vedtagne programmer og budgetter findes i bilaget.

Baggrund

Ifølge Rådets forordning 3/2008 kan EU hjælpe med at finansiere salgsfremmende foranstaltninger og oplysningskampagner om landbrugsprodukter på EU's indre marked og i tredjelande. Det samlede årlige budget til sådanne programmer er på omkring 60 mio. EUR.

De støttede tiltag kan omfatte PR, salgsfremstød eller reklamer, som især fremhæver fordelene ved produkter fra EU, særligt hvad angår kvalitet, fødevaresikkerhed og hygiejne, ernæring, mærkning, dyrevelfærd eller miljøvenlige produktionsmetoder. Tiltagene kan også omfatte deltagelse i arrangementer og messer, oplysningskampagner om EU's system for beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS), information om EU's kvalitets- og mærkningssystemer og økologisk landbrug samt oplysningskampagner om EU's system for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (kvbd). EU finansierer op til 50 % af omkostningerne til disse tiltag (op til 60 % ved programmer, som skal øge børns forbrug af frugt og grønt, eller som vedrører information om ansvarlige drikkevaner og farerne ved overdrevent alkoholforbrug), og resten finansieres af de erhvervs- eller brancheorganisationer, som har foreslået dem og i visse tilfælde også af det berørte medlemsland. Interesserede erhvervsorganisationer kan indsende deres forslag til salgsfremstød på det indre marked og i tredjelande til medlemslandene to gange om året. Medlemslandene sender så listen med de forslag, de har udvalgt, til Kommissionen sammen med en kopi af hvert program. Kommissionen vurderer derefter programmerne og beslutter, om de kan støttes.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

BILAG


Side Bar