Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 6 noiembrie 2013

OMG: Comisia solicită Consiliului să fie de acord cu propunerea ei de a acorda statelor membre mai multă subsidiaritate în ceea ce privește cultivarea

La data de 26 septembrie 2013, Tribunalul Uniunii Europene a emis o hotărâre potrivit căreia Comisia a nu dat curs unei cereri referitoare la cultivarea OMG-urilor, transmisă în urmă cu 12 ani, în 2001.

Azi, ca urmare a respectivei hotărâri, Comisia a trimis Consiliului de Miniștri cererea referitoare la cultivare. Acum este rândul miniștrilor să adopta o poziție, prin majoritate calificată, cu privire la această cerere. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a emis deja avize cu privire la această cerere în 2005, 2006, 2008, 2011 și 2012, toate cele șase avize fiind pozitive.

Cererea din 2001 intră sub incidența „vechii” proceduri pre-Lisabona a comitetelor, ceea ce înseamnă că, în cazul în care Consiliul nu poate să întrunească o majoritate calificată, nici în favoarea, nici împotriva autorizației, Comisia este obligată prin lege să acorde autorizația.

În paralel, Comisia a solicitat o nouă dezbatere în cadrul Consiliului de Miniștri privind așa­numita „propunere referitoare la cultivare”, cu privire la care Parlamentul European a adoptat deja un aviz, care ar permite statelor membre să restricționeze sau să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor din alte motive decât riscurile pentru sănătate și pentru mediu.

Comisarul pentru sănătate, Tonio Borg, a declarat: „Fiind obligată să respecte hotărârea Tribunalului, Comisia a decis azi să trimită Consiliului un proiect de decizie de autorizare a porumbului 1507: în lunile care urmează, miniștri vor fi invitați să adopte o poziție cu privire la această cerere”.

Comisarul Borg a continuat: „Hotărârea Tribunalului cu privire la porumbul 1507 confirmă urgența necesității de a elabora norme europene stricte și previzibile privind autorizarea cultivării OMG-urilor, luând în considerare în mod corespunzător contextele naționale. În urmă cu trei ani, Comisia a prezentat o propunere, sprijinită pe scară largă de Parlament și de Consiliu, menită să furnizeze o soluție la actualul blocaj al procesului de autorizare. Prin urmare, insist ca statele membre să acționeze și să sprijine propunerea Comisiei, astfel încât Președinția și Consiliul să poată realiza un compromis care să permită propunerii referitoare la cultivare să treacă la stadiul următor”.

Etapele următoare

Comisia a solicitat o discuție cu statele membre în cursul Consiliului privind mediul, care se va întruni în 13 decembrie 2013.

Context

Porumbul modificat genetic 1507 (porumbul Bt) a fost creat pentru a conferi rezistență la larvele de molii specific dăunătoare porumbului, cum ar fi sfredelitorul european al porumbului. Este autorizat în prezent în UE pentru a fi utilizat în alimente și furaje, dar nu și pentru a fi cultivat. În 2001, societatea Pioneer a transmis o cerere de autorizare a cultivării porumbului 1507 în temeiul Directivei (2001/18/CE) privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor.

În 2007, Pioneer a deschis o primă acțiune în constatarea abținerii de a acționa, la Tribunalul Uniunii Europene, împotriva Comisiei, pentru faptul că nu a supus votului de către comitetul de reglementare a deciziei de autorizare a porumbului respectiv. Această acțiune a fost închisă de Tribunal ca urmare a propunerii de decizie de autorizare întocmită de Comisie și transmisă comitetului de reglementare în februarie 2009. Totuși, comitetul nu a emis un aviz. În 2010, Pioneer a deschis o a doua acțiune în constatarea abținerii de a acționa (cauza T-164/10), împotriva Comisiei, pentru faptul că, în absența avizului din partea comitetului de reglementare, nu a prezentat Consiliului o propunere de decizie de autorizare, în conformitate cu procedura comitetelor aplicabilă la momentul respectiv1.

La data de 26 septembrie 2013, Tribunalul a emis hotărârea în cauza T-164/10, potrivit căreia Comisia nu a acționat în temeiul Directivei 2001/18/CE și anume nu a transmis Consiliului o propunere în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE privind procedura comitetelor.

Prin urmare, în conformitate cu articolul 266 din TFUE și cu hotărârea Tribunalului, Comisia prezintă acum Consiliului o propunere de decizie de autorizare a porumbului 1507. Pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății și a mediului, decizia de autorizare a fost ușor modificată în sensul includerii recomandărilor făcute de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în 2011 și în 2012 în ceea ce privește condițiile de autorizare a porumbului 1507 și de monitorizare în consecință a mediului.

Propunerea referitoare la cultivare

Ca răspuns la o veche cerere din partea câtorva state membre, Comisia a publicat în iulie 2010 o propunere de Regulament de revizuire a Directivei 2001/18/CE pentru a furniza statelor membre o bază juridică pentru a decide în privința cultivării OMG-urilor pe alte baze decât cele motivate de evaluarea științifică a riscurilor pentru sănătate și pentru mediu, efectuată la nivel european. Datorită acestei modificări, statele membre vor putea să restricționeze sau să interzică cultivarea OMG­urilor în anumite zone sau pe întregul lor teritoriu, fără a recurge la clauze de salvgardare care, până în prezent, nu au fost susținute de EFSA.

În iulie 2011, Parlamentul European a adoptat un aviz cu privire la propunere în urma primei lecturi. În cadrul Consiliului, în pofida eforturilor depuse de președinții consecutive, în special de către președinția daneză din 2012, nu s-a putut ajunge la un acord din cauza poziției de blocare a propunerii adoptată de către o minoritate de state membre. Comisia a perseverat în eforturile sale de a răspunde preocupărilor acestor state membre care au adoptat poziția de blocare, câștigând în schimb susținerea din partea majorității statelor membre în favoarea propunerii.

Pentru informații suplimentare

MEMO/13/952

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_Health and @EU_Consumers

Persoane de contact:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Decizia Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).


Side Bar