Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 6.

A Bizottság nagyobb döntésteret adna a tagállamoknak a GMO-termesztéssel kapcsolatban – a javaslat már csak a Tanács egyetértésére vár

A Törvényszék 2013. szeptember 26-i határozata szerint a Bizottság elmulasztott reagálni egy tizenkét évvel ezelőtt, azaz 2001-ben benyújtott kérelemre, amelynek tárgyát egy géntechnológiával módosított szervezet (GMO) termesztése képezte.

E határozattal összhangban a Bizottság ma továbbította a kérelmet a Miniszterek Tanácsának, amely minősített többséggel fog állást foglalni a kérdésben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2005-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2011-ben és 2012-ben kiadott összesen hat szakvéleményében mindannyiszor kedvezően ítélte meg a szóban forgó GMO-t.

Mivel a kérelmet 2001-ben nyújtották be, a Lisszaboni Szerződés előtti „régi” komitológiai eljárást kell alkalmazni, ami annyit tesz, hogy ha a Tanács nem éri el az engedély megadásához vagy elutasításához szükséges minősített többséget, a Bizottságot jogszabály kötelezi arra, hogy megadja az engedélyt.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság arra kérte a Miniszterek Tanácsát, hogy vitassa újra a GMO-termesztésre irányuló, az Európai Parlament által már véleményezett javaslatot. A javaslat lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy ne csak az egészség és a környezet védelmében korlátozhassák, illetve tilthassák meg területükön a GMO-k termesztését, hanem egyéb okokból is.

Tonio Borg, az egészségügyért felelős biztos így nyilatkozott: „A mai napon a Bizottság úgy döntött, hogy a Törvényszék határozatának eleget téve elküldi a Tanácsnak az 1507-es kukorica engedélyezésére vonatkozó határozattervezetét. Az elkövetkező hónapokban a miniszterek felkérést fognak kapni, hogy foglaljanak állást a kérelemmel kapcsolatban.”

Borg biztos hozzátette: „Az 1507-es kukorica tárgyában hozott törvényszéki határozat is megerősíti, hogy a GMO-termesztéssel kapcsolatban nem csupán szigorú és következetes európai szintű engedélyezési szabályokra van szükség, hanem a tagállami sajátosságokat is kellő mértékben figyelembe kell venni. Három éve, hogy a Bizottság benyújtotta idevágó javaslatát, melyet annak idején mind a Parlament, mind a Tanács messzemenően támogatott. Már akkor is az volt a cél, hogy megoldást találjunk az engedélyezési eljárással kapcsolatban kialakult patthelyzetre. Ezért arra kérem a tagállamokat, hogy ne maradjanak tétlenek, és támogassák a Bizottság javaslatát annak érdekében, hogy az elnökség és a Tanács kompromisszumot tudjon kötni, és a GMO-termesztésre vonatkozó javaslat tovább haladhasson a jogalkotás útján.”

A következő lépések

A Bizottság kérte, hogy a Környezetvédelmi Tanács esedékes ülésén, amelyre 2013. december 13-án kerül sor, megvitathassa a kérdést a tagállamokkal.

Háttér-információk

Az 1507-es kukoricát (Bt kukorica) azzal a céllal fejlesztették ki, hogy ellenálló legyen egyes, a kukoricára ártalmas molyfajták, pl. a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) lárváival szemben. Élelmezési és takarmányozási célra jelenleg fel lehet használni az Európai Unióban, de termesztése nem megengedett. A Pioneer vállalat 2001-ben kérelmet nyújtott be az 1507-es kukorica termesztésének engedélyezésére a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló irányelv (2001/82/EK irányelv) keretében.

2007-ben a Pioneer intézményi mulasztás miatt már eljárást indított a Törvényszék előtt a Bizottság ellen, mivel az nem nyújtott be határozatot a szabályozási bizottságnak, amely alapján szavazásra bocsáthatták volna a szóban forgó kukorica engedélyezését. Miután a Bizottság 2009 februárjában beterjesztette az engedélyezési határozat tervezetét a szabályozási bizottságnak, a Törvényszék lezárta az eljárást, a szabályozási bizottság azonban nem foglalt állást a kérdésben. 2010-ben a Pioneer másodszor is eljárást kezdeményezett a Bizottság ellen intézményi mulasztás miatt (T-164/10. sz. ügy) arra hivatkozva, hogy miután a szabályozási bizottság nem nyilvánított véleményt a kérdésről, a Bizottság nem nyújtott be az engedélyezési határozatra irányuló javaslatot a Tanácshoz, pedig az akkor érvényes komitológiai eljárás1 szerint ez kötelessége lett volna.

2013. szeptember 26-án a Törvényszék a T-164/10. sz. ügyben azt az ítéletet hozta, hogy a Bizottság a 2001/18/EK irányelvvel kapcsolatban intézményi mulasztást követett el azzal, hogy nem nyújtott be javaslatot a Tanácshoz az 1999/468/EK komitológiai határozat 5. cikke (4) bekezdésének értelmében.

A Bizottság ezért most az EUMSZ 266. cikkével és a Törvényszék határozatával összhangban pótolja ezt a mulasztást, és benyújtja a Tanácsnak az 1507-es kukorica engedélyezésével kapcsolatos határozatra irányuló javaslatát. Az egészség és a környezet magas szintű védelmének érdekében a javaslat némiképp módosításra került: immár magában foglalja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2011-ben és 2012-ben az 1507-es kukorica engedélyezési feltételeivel és a környezeti hatások figyelemmel kísérésével kapcsolatban megfogalmazott ajánlásait.

A GMO-termesztésre irányuló javaslat

A Bizottság 2010 júliusában több tagállam régóta hangoztatott kérésének eleget téve javaslatot tett közzé a 2001/18/EK irányelv felülvizsgálatát szolgáló rendelet elfogadására. E rendelet szerint a tagállamoknak joguk lenne arra, hogy a GMO-k termesztéséről ne csak az egészségi és környezeti kockázatokról készült európai szintű tudományos értékelések alapján dönthessenek, hanem egyéb okokra hivatkozva is. E módosításnak köszönhetően a tagállamok a területükön vagy területük egy részén anélkül korlátozhatják vagy tilthatják meg a GMO-k termesztését, hogy védzáradékokat kellene elfogadniuk, amelyeket az EFSA eddig nem támogatott.

Az Európai Parlament 2011 júliusában az első olvasat során már kialakította véleményét. A Tanácsban több egymást követő elnökség, kivált a 2012-es dán elnökség erőfeszítései ellenére sem sikerült megállapodásra jutni, mivel néhány tagállam blokkolta a javaslatot. A Bizottság azóta is kitartóan fáradozik, hogy eloszlassa a blokkoló kisebbséget alkotó tagállamok aggodalmait, miközben a tagállamok többségét megnyerte az ügynek.

További információk

MEMO/13/952

Kövesse a témát a Twitteren: @EU_Health and @EU_Consumers

Kapcsolattartók:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).


Side Bar