Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 6. studenoga 2013.

GMO: Komisija traži od Vijeća da se složi s njezinim prijedlogom o povećavanju ovlasti država članica u odlučivanju o uzgoju

Dana 26. rujna 2013. Opći sud Europske unije donio je odluku da Komisija nije djelovala u odnosu na zahtjev za uzgoj GMO-a koji je podnesen prije dvanaest godina, 2001.

U skladu s tom odlukom, Komisija je danas djelovala uputivši zahtjev za uzgoj Vijeću Ministara. Sada Ministri trebaju kvalificiranom većinom odlučiti o tom zahtjevu. Europska agencija za sigurnost hrane već je šest puta predala pozitivno mišljenje o tom zahtjevu: 2005., 2006., 2008., 2011. i 2012.

Taj zahtjev iz 2001. rješava se prema „starom” postupku komitologije koji se koristio prije stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, a to znači da, ako Vijeće ne može skupiti kvalificiranu većinu bilo za davanje odobrenja ili protiv njega, Komisija je zakonski obvezna dati odobrenje.

Paralelno s time, Komisija je zatražila novu raspravu u Vijeću Ministara o svojem tzv. „prijedlogu o uzgoju” o kojem je Europski parlament već donio mišljenje koje bi državama članicama omogućilo ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-ova na vlastitom državnom području i na drugim osnovama, a ne samo onima koje se odnose na opasnost za zdravlje i okoliš.

Tonio Borg, povjerenik nadležan za zdravlje, izjavio je: „S obzirom na to da je obvezna postupiti u skladu s odlukom Suda, Komisija je danas odlučila Vijeću poslati nacrt odluke o odobrenju kukuruza 1507: tijekom idućih mjeseci ministri bi trebali donijeti odluku o tom zahtjevu za odobrenje”.

„Odluka Suda o kukuruzu 1507 potvrđuje koliko je hitno naći rješenje koje bi uskladilo stroga i predvidljiva europska pravila o odobravanju uzgoja GMO-a i pravedno uzimanje u obzir nacionalnih konteksta. Prije tri godine Komisija je podnijela prijedlog koji je imao veliku podršku i u Parlamentu i u Vijeću i koji bi dao rješenje za trenutačnu blokadu postupka odobravanja. Stoga potičem države članice da se angažiraju i podrže prijedlog Komisije, kako bi Predsjedništvo i Vijeće mogli postići kompromis koji bi omogućio nastavak odlučivanja o prijedlogu o uzgoju,” dodao je povjerenik Borg.

Sljedeći koraci

Komisija je zatražila raspravu s državama članicama tijekom sastanka Vijeća za okoliš koji će se održati 13. prosinca 2013.

Pozadina

Genetski modificiran kukuruz 1507 (kukuruz Bt) razvijen je kako bi se dobila otpornost na određene larve moljaca koje su štetne za kukuruz, kao što je kukuruzni moljac. Trenutačno je odobren u EU-u za upotrebu u hrani i hrani za životinje, ali ne i za uzgoj. Društvo Pioneer je 2001. podnijelo zahtjev za odobrenje uzgoja kukuruza 1507 u skladu s Direktivom (2001/18/EZ) o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama.

Društvo Pioneer podnijelo je 2007. Općem sudu Europske unije prvu tužbu zbog propusta djelovanja protiv Komisije, jer ona Regulatornom odboru nije podnijela odluku o odobrenju tog kukuruza na glasanje. Sud je taj postupak prekinuo nakon što je Komisija u veljači 2009. Regulatornom odboru predala nacrt odluke o odobrenju. No Odbor nije dao mišljenje. Društvo Pioneer podnijelo je 2010. drugu tužbu zbog propusta djelovanja (slučaj T-164/10) protiv Komisije, jer kada je izostalo mišljenje Regulatornog odbora, Komisija nije proslijedila prijedlog odluke o odobrenju Vijeću u skladu s postupkom komitologije koji se u to vrijeme primjenjivao1.

Dana 26. rujna 2013. Opći sud donio je presudu u slučaju T-164/10 da je Komisija propustila djelovati u skladu s Direktivom 2001/18/EZ time što nije Vijeću podnijela prijedlog iz članka 5. stavka 4. Odluke o komitologiji 1999/468/EZ.

Stoga, u skladu s člankom 266. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i odlukom Suda, Komisija sada podnosi Vijeću prijedlog odluke o odobrenju za kukuruz 1507. Kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i okoliša, odluka o odobrenju je donekle izmijenjena kako bi uključivala preporuke Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) iz 2011. i 2012. u vezi s uvjetima za odobrenje kukuruza 1507 i njegovo praćenje u okolišu .

Prijedlog o uzgoju

Odgovarajući na dugotrajni zahtjev nekoliko država članica, Komisija je u srpnju 2010. objavila prijedlog Uredbe kojom bi se izmijenilo Direktivu 2001/18/EZ kako bi se državama članicama dalo pravnu osnovu na kojoj mogu odlučivati o uzgoju GMO-a i na drugim osnovama, a ne samo na onima koje se temelje na znanstvenoj procjeni opasnosti za zdravlje i okoliš izvršenoj na europskoj razini. Zahvaljujući toj izmjeni države članice moći će ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO-a na dijelu svojih državnih područja ili na cijelom svojem državnom području, ne trebajući se pritom pozivati na zaštitne klauzule koje EFSA do sada nije podržavala.

Europski parlament dao je mišljenje o prvom čitanju prijedloga u srpnju 2011. Unatoč nastojanjima više Predsjedništava, a pogotovo Danskog predsjedništva 2012., u Vijeću nije bilo moguće postići dogovor zbog blokirajućeg stava manjine država članica. Komisija nastoji naći rješenje kojim će zadovoljiti te blokirajuće države članice i istovremeno imati podršku velike većine država članica za taj prijedlog.

Dodatne informacije

MEMO/13/952

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health i @EU_Consumers

Osobe za kontakt:

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

1 :

Odluka Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu izvršnih ovlasti danih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).


Side Bar