Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. novembra 2013

Podnebni ukrepi: Komisija predlaga ratifikacijo druge faze Kjotskega protokola

Evropska komisija je danes predlagala zakonodajo, ki je potrebna, da Evropska unija formalno ratificira drugo ciljno obdobje (2013–2020) Kjotskega protokola o podnebnih spremembah. EU, države članice in Islandija so se zavezale, da bodo v drugem obdobju skupaj dosegle 20-odstotno zmanjšanje svojih skupnih emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ravnjo leta 1990 oziroma njihovih drugih referenčnih let. Ta zaveza za zmanjšanje je v skladu z zakonodajo „svežnja ukrepov za podnebne spremembe in energijo“ iz leta 2009 ter odraža ukrepe svežnja za zmanjšanje emisij na ravni EU in držav članic.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Ratifikacija druge faze Kjotskega protokola poudarja zavezanost EU k pravno zavezujočemu in na pravilih temelječemu pristopu k mednarodnim ukrepom na področju podnebnih sprememb. Naša odločnost pri izvajanju naših zavez se odraža v dejstvu, da je EU v praksi že uporabljala cilje in pravila drugega ciljnega obdobja iz Kjotskega protokola od njegovega začetka januarja letos. Z uradno ratifikacijo druge faze bo Evropa pomagala pri njeni uveljavitvi na mednarodni ravni, kakor hitro je to mogoče. Prepričana sem, da bodo Evropski parlament, Svet, države članice in Islandija zaključili ustrezne postopke ratifikacije, čim bo to mogoče.“

Komisija je danes podala dva zakonodajna predloga: in sicer za sklep Sveta o ratifikaciji amandmaja h Kjotskemu protokolu iz Dohe o drugem ciljnem obdobju ter za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih vprašanj v zvezi z izvajanjem drugega obdobja.

Sklep o ratifikaciji

Sklep o ratifikaciji omogoča EU kot pogodbenici Kjotskega protokola, da ratificira spremembo iz Dohe. Določa tudi pogoje, v skladu s katerimi bodo EU, njene države članice in Islandija skupaj izpolnile zavezo o 20-odstotnem zmanjšanju emisij.

Sklep o ratifikaciji ne spreminja nobenih nacionalnih ciljev iz svežnja ukrepov za podnebne spremembe in energijo, niti ne spreminja zgornje meje emisij sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki bo leta 2020 21 % nižja od ravni iz leta 2005.

Tehnična vprašanja glede izvajanja

Predlagana uredba o tehničnih izvedbenih vprašanjih zagotavlja podlago za pravne akte, ki bi obravnavali številna tehnična vprašanja, povezana z izvajanjem drugega ciljnega obdobja s strani EU in držav članic.

Nadaljnji koraki

Oba predloga se predložita Evropskemu parlamentu in Svetu. Vzporedno z ratifikacijo s strani Evropske unije bodo morale države članice in Islandija zaključiti nacionalne postopke ratifikacije.

Komisija želi, da bi bili postopki ratifikacije s strani EU, držav članic in Islandije zaključeni do februarja 2015. EU, države članice in Islandija bodo nato pri ZN hkrati deponirale svoje listine o sprejetju, s čimer bodo omogočile, da začne sprememba iz Dohe sočasno veljati za vse.

Na mednarodni ravni bo sprememba iz Dohe začela veljati, ko jo bo ratificiralo tri četrtine pogodbenic Protokola (tj. 144 od 192 pogodbenic). Evropska unija je pogodbenica protokola, tako kot vse države članice in Islandija.

Ozadje

Sprememba Kjotskega protokola o vzpostavitvi drugega ciljnega obdobja je bila sprejeta na konferenci ZN o podnebnih spremembah v Dohi v Katarju decembra 2012. EU in države članice so se strinjale, da sodelujejo v drugem ciljnem obdobju kot del širšega svežnja dogovorov na mednarodni ravni. Ti vključujejo:

prostovoljno jamstvo več kot 80 držav, vključno z Združenimi državami, Kitajsko, Indijo, Južno Afriko in Brazilijo, da omejijo svoje emisije do leta 2020. Te zaveze, skupaj s formalnimi cilji, o katerih se je izreklo 38 strani, ki sodelujejo v drugem obdobju zavez Kjotskega protokola, pomenijo, da je več kot 80 % svetovnih emisij zajetih v ciljih in zavezah do leta 2020.

Na mednarodni ravni obstaja soglasje, da se do leta 2015 sprejme nov globalni podnebni sporazum, ki bi veljal za vse strani, izvajal pa bi se od leta 2020.

Dodatne informacije

MEMO/13/956: Vprašanja in odgovori o ratifikaciji drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola s strani EU.

Kontaktni osebi:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratož (+32 22987278)


Side Bar