Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 6.

Éghajlat-politika: a Bizottság javasolja a Kiotói Jegyzőkönyv második szakaszának ratifikálását

Az Európai Bizottság ma jogszabályjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy az Európai Unió ratifikálhassa az éghajlatváltozásról szóló Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakát (2013–2020). Az EU, az uniós tagállamok és Izland kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv második szakasza során közös erőfeszítéssel 20%-kal csökkentik összesített üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat az 1990-es, illetve az adott ország által kijelölt referenciaévi szinthez képest. Ez a kötelezettségvállalás összhangban van a 2009-es éghajlat-változási és energiaügyi jogszabálycsomaggal, és tükrözi a csomag keretében zajló, uniós és tagállami szintű kibocsátáscsökkentési intézkedéseket.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „A Kiotói Jegyzőkönyv második szakaszának ratifikációja egyértelműen jelzi, hogy az EU elkötelezetten támogatja a jogilag kötelező, szabályozáson alapuló megközelítést az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi fellépés terén. A kötelezettségvállalásaink teljesítése iránti eltökéltségünket bizonyítja az is, hogy az Unió gyakorlatilag már ez év januárja, azaz a Kiotói Jegyzőkönyv második szakaszának kezdete óta annak célértékeit és szabályait alkalmazza. A hivatalos ratifikálással pedig Európa a második szakasz mielőbbi nemzetközi szintű hatályba lépéséhez is hozzá tudna járulni. Biztos vagyok abban, hogy amint lehet, az Európai Parlament, a Tanács, a tagállamok és Izland le fogják folytatni a ratifikációhoz szükséges eljárásokat.”

A Bizottság ma két jogszabálytervezetet terjesztett elő: egyrészt tanácsi határozat elfogadását kezdeményezi a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási szakaszát létrehozó dohai módosítás elfogadása érdekében, másrészt európai parlamenti és tanácsi rendeletben javasolja szabályozni a második szakasz technikai kérdéseinek végrehajtását.

A ratifikálásról szóló határozat

A ratifikálásról szóló határozat lehetővé teszi az EU mint a Kiotói Jegyzőkönyv részes fele számára, hogy elfogadja a dohai módosítást. A határozat emellett megállapítja, milyen feltételek szerint kell az EU-nak, a tagállamoknak és Izlandnak teljesíteniük közös, 20%-os kibocsátáscsökkentésre szóló kötelezettségvállalásukat.

A ratifikálásról szóló határozat nem módosítja sem az éghajlat-változási és energiaügyi csomagban szereplő nemzeti célkitűzéseket, sem pedig az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) keretében meghatározott felső kibocsátási határt, amely 2020-ra 21%-kal lesz alacsonyabb a 2005-ös szinteknél.

Technikai végrehajtási kérdések

A technikai végrehajtási kérdésekre vonatkozó rendeletjavaslat megteremti a jogalapot a második kötelezettségvállalási időszak uniós és tagállami szintű végrehajtásához kapcsolódó technikai kérdések szabályozásához.

A következő lépések

A Bizottság mindkét javaslatot továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az uniós ratifikációs folyamattal párhuzamosan a tagállamoknak és Izlandnak is le kell zárniuk a módosítás nemzeti szintű ratifikációját.

A Bizottság reményei szerint minderre 2015 februárjáig sor fog kerülni. Ezt követően az EU, a tagállamok és Izland együttesen fogják letétbe helyezni elfogadó okirataikat az ENSZ-nél, ezzel lehetővé téve, hogy mindnyájuk tekintetében ugyanabban az időpontban lépjen hatályba a dohai módosítás.

Nemzetközi szinten a dohai módosítás akkor lép hatályba, ha a Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró 192 fél legalább kétharmada (144 fél) ratifikálja. Az uniós tagállamok és Izland mellett maga az Európai Unió is egyike a jegyzőkönyvet aláíró feleknek.

Háttér

A Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási szakaszát létrehozó módosítást az ENSZ 2012. decemberi, a katari Dohában megrendezett éghajlat-változási konferenciáján fogadták el. Az EU és tagállamai egy szélesebb körű nemzetközi megállapodáscsomag részeként vállalták, hogy részt vesznek a második kötelezettségvállalási szakaszban. E megállapodások közé tartoznak a következők:

Több mint 80 állam (például az Egyesült Államok, Kína, India, Dél-Afrika és Brazília) vállalta önkéntesen, hogy 2020-ig csökkenti kibocsátásait. A Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási szakaszában részt vevő 38 fél hivatalos célkitűzéseivel együtt ezek a kötelezettségvállalások azt jelentik, hogy a 2020-ig tartó időszakban a globális kibocsátások több mint 80%-ára vonatkoznak célkitűzések vagy kötelezettségvállalások.

Nemzetközi egyetértés alakult ki arról, hogy 2015-re új, globális éghajlat-változási egyezményt kell elfogadni valamennyi fél részvételével a 2020 utáni időszakra vonatkozóan.

További információk

MEMO/13/956: Kérdések és válaszok a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának uniós ratifikációjáról

Kapcsolattartók:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar