Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 6. studenoga 2013.

Klimatska politika: Komisija predlaže ratifikaciju druge faze Kyotskog protokola

Europska komisija danas je podnijela prijedloge zakonodavstva koje je potrebno kako bi Europska unija mogla formalno ratificirati drugo ciljno razdoblje (2013. – 2020.) Kyotskog protokola o promjeni klime. Unija, njezine države članice i Island preuzeli su zajedničku obvezu smanjenja ukupnih emisija stakleničkih plinova u drugom ciljnom razdoblju za 20 % u odnosu na razine iz 1990. ili druge odabrane bazne godine. Ta obveza smanjenja u skladu je s „klimatsko-energetskim paketom” zakonodavstva iz 2009. i odražava mjere smanjenja emisija na razini EU-a i država članica predviđene tim paketom.

Connie Hedegaard, povjerenica Europske komisije za klimatsku politiku, izjavila je: „Ratifikacijom druge faze Kyotskog protokola EU pokazuje svoju predanost pravno obvezujućem pristupu međunarodnoj borbi protiv klimatskih promjena u okviru jasno definiranih pravila. Naša odlučnost u provedbi obveza jasno je vidljiva i samim time što EU već od početka drugog ciljnog razdoblja, tj. od siječnja ove godine, primjenjuje utvrđene ciljeve i pravila. Formalnom ratifikacijom druge faze Europa će pridonijeti ubrzanju njegova stupanja na snagu na međunarodnoj razini. Uvjerena sam da će Europski parlament, Vijeće, države članice i Island dovršiti postupak ratifikacije u najkraćem mogućem roku.”

Komisija je danas podnijela dva zakonodavna prijedloga: prijedlog odluke Vijeća o ratifikaciji izmjene iz Dohe Kyotskog protokola o uspostavi drugog ciljnog razdoblja te prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s tehničkom provedbom drugog ciljnog razdoblja.

Odluka o ratifikaciji

Odlukom o ratifikaciji EU-u se kao stranki Kyotskog protokola omogućuje ratifikacija izmjene iz Dohe. Njome se također utvrđuju uvjeti prema kojima će Unija, njezine države članice i Island zajednički ispuniti obvezu smanjenja emisija za 20 %.

Odlukom o ratifikaciji ne mijenjaju se nacionalni ciljevi utvrđeni u klimatsko-energetskom paketu ni gornja granica emisija u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS), koja će 2020. biti 21 % niža u odnosu na 2005.

Tehnička provedba

Prijedlog uredbe o tehničkoj provedbi čini osnovu za pravne akte za rješavanje niza tehničkih pitanja u vezi s provedbom drugog ciljnog razdoblja u EU-u i državama članicama.

Sljedeći koraci

Oba prijedloga sada idu pred Europski parlament i Vijeće. Istodobno s ratifikacijom od strane Europske unije države članice i Island trebaju dovršiti postupak ratifikacije na nacionalnoj razini.

Komisija se nada da će ratifikacija na razini EU-a i u državama članicama završiti do veljače 2015. Nakon toga Unija, države članice i Island istovremeno će položiti svoje isprave o prihvatu kod UN-a kako bi izmjena iz Dohe mogla stupiti na snagu u isto vrijeme za sve.

Izmjena iz Dohe na međunarodnoj razini stupa na snagu nakon što ju ratificira tri četvrtine stranaka Protokola (tj. 144 od 192). Europska unija i sama je stranka Protokola kao i sve države članice i Island.

Pozadina

Izmjena Kyotskog protokola o uspostavi drugog ciljnog razdoblja dogovorena je na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Dohi (Katar) u prosincu 2012. Unija i njezine države članice dogovorile su sudjelovanje u drugom ciljnom razdoblju u okviru šireg paketa sporazuma na međunarodnoj razini. Oni obuhvaćaju sljedeće:

Dobrovoljna jamstva više od 80 država, uključujući SAD, Kinu, Indiju, Južnu Afriku i Brazil, u pogledu ograničenja emisija do 2020. Zahvaljujući tim jamstvima te formalnim ciljevima 38 stranaka koje sudjeluju u drugom ciljnom razdoblju Kyotskog protokola više od 80 % globalnih emisija obuhvaćeno je ciljevima ili jamstvima do 2020.

Konsenzus na međunarodnoj razini u pogledu donošenja novog globalnog sporazuma o klimi koji će se primjenjivati na sve stranke do 2015. i provoditi od 2020.

Dodatne informacije

MEMO/13/956: Pitanja i odgovori o ratifikaciji drugog ciljnog razdoblja Kyotskog protokola u EU-u.

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar