Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. listopadu 2013

Opatření v oblasti klimatu: Komise navrhuje ratifikaci druhé fáze Kjótského protokolu

Evropská komise dnes navrhla právní předpisy nezbytné k tomu, aby Evropská unie mohla formálně ratifikovat druhé kontrolní období (2013–2020) Kjótského protokolu o změně klimatu. EU, členské státy a Island se zavázaly, že v průběhu druhého období společně dosáhnou 20% snížení svých kombinovaných emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovní v roce 1990 či v jiných výchozích letech, která si určily. Tento závazek snížení je v souladu s „klimaticko-energetickým balíčkem“ právních předpisů z roku 2009 a odráží opatření na snižování emisí v rámci uvedeného balíčku na úrovni EU a členských států.

Komisařka odpovědná za oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Ratifikace druhé fáze Kjótského protokolu zdůrazňuje úsilí EU o právně závazný a na pravidlech založený přístup k mezinárodním opatřením v oblasti změny klimatu. Naše odhodlání realizovat své závazky se odráží i ve skutečnosti, že v praxi EU uplatňuje cíle a pravidla druhého kontrolního období Kjótského protokolu již od jeho počátku v lednu tohoto roku. Tím, že bude druhá fáze oficiálně ratifikována, napomůže Evropa tomu, aby byla na mezinárodní úrovni co nejdříve uvedena v platnost. Věřím, že Evropský parlament, Rada, členské státy a Island dokončí příslušné ratifikační postupy co nejdříve.“

Komise dnes předložila dva legislativní návrhy: návrh rozhodnutí Rady o ratifikaci změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá, kterou se stanoví druhé kontrolní období, a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o technických otázkách v souvislosti s provedením druhého období.

Rozhodnutí o ratifikaci

Rozhodnutí o ratifikaci umožňuje EU jakožto smluvní straně Kjótského protokolu ratifikovat změnu dohodnutou v Dohá. Stanoví také podmínky, podle nichž budou EU, její členské státy a Island společně plnit závazek 20% snížení emisí.

Rozhodnutí o ratifikaci nemění žádné vnitrostátní cíle stanovené v klimaticko-energetickém balíčku ani emisní „strop“ v systému EU pro obchodování s emisemi, který v roce 2020 bude 21 % pod úrovní z roku 2005.

Technické otázky související s prováděním

Navrhované nařízení o technickém provedení představuje základ pro právní akty, jež budou řešit řadu technických otázek v souvislosti s prováděním druhého kontrolního období ze strany EU a členských států.

Další kroky

Oba návrhy nyní míří do Evropského parlamentu a Rady. Souběžně s ratifikací Evropskou unií budou muset své vnitrostátní ratifikační procesy dokončit i členské státy a Island.

Komise by si přála, aby ratifikace na úrovni EU i jednotlivých států proběhla do února 2015. EU, členské státy a Island následně současně uloží příslušné listiny o přijetí v OSN tak, aby změna dohodnutá v Dohá mohla vstoupit v platnost pro všechny zároveň.

Na mezinárodní úrovni vstoupí změna z Dohá v platnost, jakmile ji ratifikují tři čtvrtiny smluvních stran protokolu (tj. 144 z celkem 192 stran). Evropská unie je samostatnou smluvní stranou protokolu, stejně jako všechny členské státy a Island.

Souvislosti

Změna Kjótského protokolu, kterou se stanoví druhé kontrolní období, byla dohodnuta v prosinci 2012 na konferenci OSN o změně klimatu v Dohá v Kataru. EU a členské státy souhlasily, že se budou podílet na druhém kontrolním období, jež je součástí širšího balíčku ujednání na mezinárodní úrovni. K nim se řadí:

dobrovolné přísliby více než 80 zemí včetně Spojených států, Číny, Indie, Jižní Afriky a Brazílie, že do roku 2020 sníží své emise. Tyto přísliby spolu s formálními cíli 38 smluvních stran, které se účastní druhého kontrolního období Kjótského protokolu, znamenají, že do roku 2020 se cíle či přísliby vztahují na více než 80 % celosvětových emisí;

mezinárodní konsensus o tom, že by do roku 2015 měla být přijata nová celosvětová dohoda o klimatu, která by se vztahovala na všechny smluvní strany a měla by se provádět od roku 2020.

Další informace

MEMO/13/956: Otázky a odpovědi v souvislosti s ratifikací druhého kontrolního období Kjótského protokolu Evropskou unií.

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratož (+32 22987278)


Side Bar