Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. novembra 2013

Varšava 2013: EU v iskanju uravnoteženega napredka za podnebne ukrepe

EU si bo na naslednji podnebni konferenci ZN, ki bo potekala 11. in 12. novembra v Varšavi, prizadevala za sprejetje uravnoteženega paketa sklepov za pospešitev mednarodnih podnebnih ukrepov. Sprejeti sklepi morajo okrepiti izvajanje že dogovorjenih ukrepov, spodbuditi globalno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 in pripraviti pogoje za sprejetje novega, pravno obvezujočega sporazuma v letu 2015 o obveznosti vseh držav glede globalnih emisij.

Valentinas Mazuronis, okoljski minister litovskega predsedstva EU, je dejal: „Srečanje v Varšavi je pomemben korak k izpolnitvi že dogovorjenih obveznosti, iskanju načinov, kako okrepiti kratkoročne ukrepe, in pripravi sporazuma v letu 2015. EU predlaga, da se velikopotezne zaveze za sporazum v letu 2015 oblikujejo po korakih, vključno s fazo ocenjevanja, saj bo to zagotovilo trdno podlago za sporazum v Varšavi.“

Connie Hedegaard, evropska komisarka za podnebne ukrepe, je dodala: „Razumeti je treba, da podnebna konferenca v Varšavi ne bo zaključek pogajanj o novem sporazumu v letu 2015, pač pa pomembno srečanje za doseganje napredka in pripravo temeljev za podnebno konferenco v Parizu leta 2015. V Varšavi se moramo dogovoriti o pripravi močnih zavez za sporazum v letu 2015 in o nadaljnjem zmanjšanju emisij do konca tega desetletja. Vse države morajo izraziti jasne obljube še pred Vrhom svetovnih voditeljev o podnebnih spremembah, ki ga je za naslednji september sklical generalni sekretar OZN, Ban Ki-moon.“

Sporazum v letu 2015

Potrebni so nujni koraki za oblikovanje in določitev okvira ter strukture globalnega sporazuma, ki mora biti sprejet najkasneje do leta 2015 in stopiti v veljavo do leta 2020. EU si želi, da bi konferenca v Varšavi zajela dosedanja prizadevanja in začrtala nadaljnje korake v letu 2014, tako da bi bil osnutek pogajalskega dokumenta pripravljen še pred majem 2015.

Še posebej pomembno je, da se v Varšavi vse strani uskladijo glede postopka, preko katerega bi se za sporazum v letu 2015 osnovale velikopotezne zaveze za zmanjšanje emisij za obdobje po letu 2020. V ta postopek morajo biti vključeni tudi časovni razpored za pripravo zavez za leto 2014, pravila glede zagotavljanja informacij za obrazložitev danih zavez in faza ocenjevanja. Na ta način bi zagotovili, da bodo zaveze kolektivno dovolj velikopotezne, da bodo globalno segrevanje zadržale pod pragom 2°C v primerjavi s temperaturo iz predindustrijskega obdobja.

Ukrepi pred letom 2020

Čeprav je EU in čez 80 drugih držav sprejelo zaveze za zmanjšanje emisij do leta 2020, te kolektivno niso dovolj ambiciozne, da bi globalno segrevanje zadržale pod pragom 2°C. EU si želi, da ministri v Varšavi poiščejo način za sprejetje strožjih ukrepov za blažitev podnebnih sprememb do leta 2020, kar bo pripomoglo tudi k sprejetju močnejšega sporazuma v letu 2015.

EU poziva države, ki še niso sprejele zavez glede zmanjšanja emisij za obdobje do leta 2020, da to storijo do konference v Varšavi. Na konferenci se bodo članice posvetovale tudi o tem, kako okrepiti prizadevanja za zmanjšanje emisij v letu 2014.

EU si prav tako prizadeva za nadaljnje mednarodno sodelovanje pri sprejemanju ambicioznejših ukrepov do leta 2020. Velike možnosti za nadaljnje zmanjšanje emisij predstavljajo strožji ukrepi na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, zmanjševanja uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, reforme subvencioniranja fosilnih goriv ter emisij toplogrednih plinov v letalstvu in pomorskem prometu.

EU si še zlasti prizadeva, da bi konferenca v Varšavi poslala jasno sporočilo na področju fluoriranih toplogrednih plinov in stranke pozvala k spoštovanju Montrealskega protokola o zaščiti ozonskega plašča ter zmanjšanju uporabe fluoriranih ogljikovodikov, skupine še posebej škodljivih toplogrednih plinov.

Izvajanje že dogovorjenih sklepov

Tretje področje sklepov, ki so potrebni v Varšavi, je izvrševanje zavez, sprejetih na predhodnih srečanjih.

Te vključujejo vprašanja o obvladovanju izgub in škode, nastalih zaradi podnebnih sprememb, zlasti v ranljivih državah v razvoju. V Varšavi se mora nasloviti tudi vprašanje financiranja podnebnih ukrepov v državah v razvoju. Pri doseganju soglasja o nadaljnjih ukrepih bi zagotovo pripomogel dialog finančnih ministrov na visoki ravni.

Druga vprašanja, o katerih je treba doseči soglasje, vključujejo določitev pravil preglednosti za že sprejetje zaveze, kot tudi pripravo podrobnih pravil za izvrševanje drugega ciljnega obdobja kjotskega protokola, ki poteka od leta 2013 do 2020.

Financiranje podnebnih ukrepov EU v letu 2013

Kot največje darovalke uradne razvojne pomoči bodo EU in njene države članice v Varšavi poročale o svojem financiranju boja proti podnebnim spremembam v državah v razvoju. EU in države članice so se zavezale, da bodo zagotovile 7,2 milijarde EUR za financiranje ukrepov „s takojšnjim začetkom“ v obdobju 2010–2012. To zavezo so presegle s skupno 7,34 milijarde EUR pomoči, od tega 2,67 milijarde EUR v lanskem letu. Čeprav za leto 2013 taka zaveza ne obstaja, so EU in več držav članic objavile namero o prostovoljni pomoči za države v razvoju v višini 5,5 milijarde EUR. Po najnovejših ocenah so na dobri poti, da to tudi dosežejo.

Tiskovne konference EU v Varšavi

Delegacija EU bo organizirala redne tiskovne konference, ki bodo predvajane v živo in „na zahtevo“ na spletni strani www.unfccc.int. Točni čas tiskovnih konferenc je na voljo na spletni strani:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Več informacij:

Internetna stran GD Evropske komisije za podnebne ukrepe za konferenco v Varšavi: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Vprašanja in odgovori o podnebni konferenci ZN v Varšavi

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar