Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission
Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 6.

Az EU a kiegyensúlyozott fejlődés jegyében szeretne előrelépést elérni az éghajlatváltozásról rendezett varsói konferencián

Az ENSZ november 11. és 22. között Varsóban megrendezett éghajlat-változási konferenciáján az Európai Unió kiegyensúlyozott döntésekkel tenné hatékonyabbá az éghajlatváltozás elleni nemzetközi fellépést. A konferencia döntéseinek nyomatékosítaniuk kell a korábban elfogadott intézkedések végrehajtását, határozottabb lépéseket kell tenniük az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátásának 2020-ig megvalósítandó csökkentése terén, és elő kell készíteniük a talajt ahhoz, hogy 2015-ig megszülessen egy új, jogilag kötelező és minden ország részéről konkrét kötelezettségvállalásokat tartalmazó globális éghajlat-változási egyezmény.

Valentinas Mazuronis, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ellátó Litvánia környezetvédelmi minisztere így vélekedett: „A varsói találkozó fontos mérföldkő az eddigi kötelezettségvállalások megvalósítása, a határozottabb rövid távú fellépések kidolgozása és a 2015-ös egyezmény előkészítése terén egyaránt. Az EU többlépcsős – egy értékelési szakaszt is magába foglaló – folyamatot szorgalmaz, amely ambiciózus vállalásokra ösztönzi a 2015-ös egyezmény aláíró feleit, és szilárd alapokat teremt ahhoz, hogy Varsóban érdemi döntés születhessen.”

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa hozzátette: „Mindenkinek meg kell értenie, hogy a varsói éghajlat-változási konferenciával nem zárulnak le a 2015-ös globális egyezményről folytatott tárgyalások. De ez a találkozó rendkívül fontos előrelépéseket hozhat, előkészítve a talajt a 2015-ös párizsi konferenciához. Varsóban egyetértésre kell jutni abban, a 2015-ös megállapodásnak határozott kötelezettségvállalásokra kell alapulnia, és hogy fokozni kell az évtized hátralevő részére vonatkozó kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseket. Ezért minden országnak bátor felajánlásokkal kell készülnie a Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár által jövő szeptemberre összehívott éghajlat-változási csúcstalálkozóra."

A 2015-ös egyezmény

A legsürgősebb feladat előbbre lépni a legkésőbb 2015-ben elfogadandó, 2020-tól hatályos globális egyezmény koncepciójának, hatályának és struktúrájának kérdésében. Az EU arra törekszik, hogy a varsói konferencia az eddigi eredményeket megszilárdítva olyan ütemtervet dolgozzon ki 2014-re, melynek révén jóval 2015 májusa előtt elkészülhet az egyezmény tervezete.

Varsó küldetése elsősorban az, hogy valamennyi fél megállapodjon abban a folyamatban, amelyből a 2015-ös egyezmény és a 2020 utáni időszakra szóló, ambiciózus kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalások megszülethetnek. E folyamat keretében ki kell dolgozni a kötelezettségvállalások előkészítésének 2014-es menetrendjét, a vállalások értelmezéséhez szükséges információcsere rendszerét, illetve azt az értékelési szakaszt, amely biztosítja, hogy a kötelezettségvállalások együttesen kellően komolyak legyenek ahhoz, hogy a globális felmelegedés szintje ne haladja meg 2°C-nál nagyobb mértékben az ipari forradalom előtti értékeket.

A 2020-ig tartó időszak

Bár az EU mellett több mint 80 ország vállalta kibocsátásának csökkentését 2020-ig, e vállalások együttesen sem elegendőek ahhoz, hogy a világ 2°C alatt tudja tartani a felmelegedés szintjét. Az EU elvárja, hogy az illetékes miniszterek Varsóban kötelezettséget vállaljanak a 2020-ig tartó időszak erőfeszítéseinek fokozására, egyúttal előkészítve a 2015-ös egyezmény sikerét is.

Az EU azt szeretné elérni, hogy Varsóban azok az országok is vállalják kibocsátásuk csökkentését 2020-ig, amelyek eddig ezt nem tették meg. A konferencia során minden félnek felül kell vizsgálnia, hogyan növelhetné 2014-ben a 2020-ig tartó időszak kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseit.

Az EU hatékonyabb nemzetközi együttműködést sürget a 2020-ig tartó időszak ambícióinak fokozására. Számos terület rejt jelentős további kibocsátáscsökkentési potenciált. Ilyen többek között az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, a fluortartalmú üvegházhatású gázok, a fosszilis tüzelőanyagoknak nyújtott támogatások reformja, valamint a légi és vízi közlekedés kibocsátása.

Ami a fluortartalmú üvegházhatású gázokat illeti, az EU azt szeretné, ha a varsói konferencia világos üzenetet küldene az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv aláíró feleinek, hogy lépjenek fel az üvegházhatású gázok e rendkívül káros családjának visszaszorításáért.

A korábbi döntések végrehajtása

A harmadik terület, ahol Varsóban konkrét lépéseket kell hozni, a korábbi találkozók során elhatározott intézkedések végrehajtása.

Többek között egyezségre kell jutni a különösen sebezhető fejlődő országoknak az éghajlatváltozás miatt elszenvedett károkért és veszteségekért történő kárpótlásáról. A varsói konferenciának foglalkoznia kell azzal is, hogyan finanszírozható az éghajlatváltozás elleni küzdelem a fejlődő országokban. Magas szintű miniszteri párbeszéd segítségével sikerülhet konszenzust kialakítani arról, milyen irányban lehet továbblépni e kérdésben.

Továbbá dönteni kell többek között az eddigi kötelezettségvállalások átláthatósági szabályainak végleges formájáról, és részletes végrehajtási szabályokat kell megállapítani a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakára vonatkozóan, amely 2013-tól 2020-ig tart.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozása 2013-ban

A világ legjelentősebb hivatalos fejlesztési segélynyújtóiként az EU és tagállamai Varsóban beszámolnak arról, milyen folyamatos támogatást nyújtottak a fejlődő országoknak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Az EU és a tagállamok vállalták, hogy a 2010–2012 közötti időszakra 7,2 milliárd euró gyorsfinanszírozást bocsátanak a fejlődő országok rendelkezésére, és vállalásukat túlteljesítve összesen 7,34 milliárd eurót – ebből az elmúlt évben 2,67 milliárd eurót – biztosítottak e célra. Jóllehet 2013-ra nem köti őket hasonló finanszírozási kötelezettségvállalás, az EU és több tagállam is bejelentette, hogy összesen 5,5 milliárd euró önkéntes hozzájárulást nyújtanak a fejlődő országoknak, és a legfrissebb értékelések alapján az összeg folyósítása jó úton halad.

Uniós sajtótájékoztatók Varsóban

Az uniós küldöttség rendszeres sajtótájékoztatókat fog tartani, amelyeket élőben is követni lehet majd a www.unfccc.int weboldalon, ahonnan később is letölthetők lesznek. A sajtótájékoztatók pontos időpontját itt lehet megtekinteni: https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

További információk:

Az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság varsói konferenciának szentelt oldala: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Kérdések és válaszok az ENSZ varsói éghajlat-változási konferenciájáról

Kapcsolattartók:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna.Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar