Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 6. studenoga 2013.

Na konferenciji u Varšavi Europska unija traži uravnotežene odluke za rješavanje klimatskih pitanja

Na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati u razdoblju od 11. do 22. studenoga u Varšavi Europska unija tražit će uravnoteženi paket odluka kako bi se ostvario napredak u međunarodnom djelovanju u području klimatskih pitanja. Odlukama je potrebno unaprijediti provedbu već dogovorenih klimatskih mjera, pridonijeti naporima za drastičnije smanjenje globalnih emisija stakleničkih plinova do 2020. te osigurati uvjete za donošenje novog pravno obvezujućeg globalnog klimatskog sporazuma do 2015. u okviru kojeg bi sve zemlje preuzele obveze u pogledu emisija.

„Sastanak u Varšavi važan je korak za provedbu mjera povezanih s već preuzetim obvezama, pronalaženje načina kako kratkoročne mjere pretvoriti u ambicioznije planove te pripremu sporazuma za 2015. Europska unija predložila je da se ambiciozne obveze u okviru sporazuma predviđenog za 2015. oblikuju u nekoliko koraka, uključujući fazu ocjenjivanja, čime se osigurava čvrst temelj za odluku u Varšavi,” izjavio je Valentinas Mazuronis, ministar okoliša Litve, koja trenutačno predsjedava Vijećem Europske unije.

„Svima bi trebalo biti jasno da se na konferenciji o klimatskim promjenama u Varšavi neće zaključiti globalni klimatski sporazum, no ta se konferencija može smatrati važnim sastankom u pogledu ostvarivanja napretka i poduzimanja potrebnih priprema za Pariz 2015. U Varšavi se moramo dogovoriti o oblikovanju čvrstih obveza u okviru sporazuma 2015. i drastičnijem smanjenju globalnih emisija stakleničkih plinova do kraja ovog desetljeća. Sve zemlje moraju pokazati da su spremne preuzeti velike obveze prije sastanka na vrhu svjetskih čelnika o klimatskim promjenama, koji je za Rujan sazvao glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon,” dodala je Connie Hedegaard, povjerenica Europske komisije za klimatsku politiku.

Sporazum u 2015.

Potreban je hitan napredak u pogledu utvrđivanja sadržaja, područja primjene i strukture globalnog sporazuma čije je donošenje predviđeno najkasnije do 2015., a stupanje na snagu 2020. Ciljevi su Europske unije na konferenciji u Varšavi registrirati dosadašnji napredak i isplanirati aktivnosti koje je potrebno poduzeti u 2014. kako bi nacrt teksta bio dostupan puno prije svibnja 2015.

Konkretno, u Varšavi je potrebno dogovoriti postupak na temelju kojeg bi sve uključene strane mogle oblikovati ambiciozne obveze u okviru sporazuma 2015. u pogledu smanjenja globalnih emisija u razdoblju nakon 2020. Taj bi postupak trebao sadržavati vremenske rokove za pripremu obveza u 2014., pravila za dostavu informacija kojima se obveze objašnjavaju te fazu ocjenjivanja kako bi se osiguralo da su obveze na kolektivnoj razini dovoljno ambiciozne da bi se globalno zatopljenje održalo ispod 2°C u odnosu na predindustrijsku temperaturu.

Aktivnosti prije 2020.

Iako su Europska unija i 80 drugih zemalja preuzele obveze u pogledu smanjenja globalnih emisija do 2020., ti se ciljevi na kolektivnoj razini još ne mogu smatrati dovoljno ambicioznima da bi se globalno zatopljenje moglo održati ispod 2°C. EU želi da se ministri u Varšavi zauzmu za podizanje ambicioznosti aktivnosti utvrđenih za razdoblje do 2020., čime bi se pridonijelo i ambicioznijem sporazumu u 2015.

EU poziva zemlje koje još nisu predstavile obveze koje namjeravaju preuzeti u pogledu smanjenja globalnih emisija do 2020. da to učine u Varšavi. Tijekom konferencije potrebno je dogovoriti postupak na temelju kojeg bi sve uključene strane mogle razmotriti kako tijekom 2014. poboljšati aktivnosti predviđene u pogledu smanjenja globalnih emisija do 2020.

EU poziva i na daljnju međunarodnu suradnju kako bi se donijele mjere ambicioznije od onih predviđenih za razdoblje do 2020. Postoji znatan potencijal za dodatno smanjenje globalnih emisija, među ostalim, povećanjem aktivnosti povezanih s energetskom učinkovitosti, obnovljivom energijom, stakleničkim plinovima na bazi fluora, reformom subvencija za fosilna goriva i emisijama iz zračnog i pomorskog prometa.

Konkretno, što se tiče stakleničkih plinova na bazi fluora, namjera je Europske unije konferencijom u Varšavi poslati jasan signal kojim se potpisnici Montrealskog protokola o zaštiti ozonskog omotača pozivaju na poduzimanje mjera za postupno smanjivanje HFC-ova, skupine jakih stakleničkih plinova.

Provedba dogovorenih odluka

Provedba mjera donesenih tijekom dosadašnjih sastanaka treće je područje za koje je u Varšavi potrebno donijeti odluke.

Među njima je i pitanje o tome što učiniti u vezi s gubitkom i štetom uzrokovanima klimatskim promjenama u osobito ranjivim državama u razvoju. U Varšavi je potrebno razmotriti i financiranje aktivnosti povezanih s klimatskim pitanjima u državama u razvoju. Raspravom o financiranju među ministrima na visokoj razini mogao bi se postići konsenzus o budućim koracima.

Usto je potrebno donijeti odluke o pitanjima poput konačnog utvrđivanja pravila o transparentnosti za dosad preuzete obveze i detaljnih pravila za provedbu drugog obvezujućeg razdoblja u okviru Protokola iz Kyota (2013. – 2020.).

Financijska sredstva EU-a za klimatske mjere u 2013.

Kao vodeći pružatelj službene razvojne pomoći u svijetu, Europska unija i države članice izvješćivat će u Varšavi o svojem kontinuiranom pružanju financijskih sredstava za klimatske mjere u državama u razvoju. Europska unija i države članice obvezale su se izdvojiti 7,2 milijarde EUR u obliku financijskih paketa za „brz početak” za države u razvoju u razdoblju od 2010. do 2012. te nadmašile obećanja izdvojivši ukupno 7,34 milijarde EUR, uključujući 2,67 milijardi EUR prošle godine. Iako takva obveza financiranja klimatskih mjera ne postoji u 2013., Europska unija i određene države članice najavile su da će dobrovoljno izdvojiti doprinos od 5,5 milijardi EUR za države u razvoju. U skladu s najnovijim ocjenjivanjem na dobrom su putu da to i ostvare.

Konferencije za tisak EU-a u Varšavi

Delegacija EU-a održavat će redovite konferencije za tisak koje će se prenositi internetom uživo te biti dostupne i kasnije na zahtjev na sljedećoj stranici: www.unfccc.int. Točne termine konferencija za tisak možete provjeriti na sljedećoj stanici:

https://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/pc_cop_19_parties-igo-un.pdf

Dodatne informacije

Stranica Glavne uprave za klimatsku politiku s informacijama o konferenciji u Varšavi: http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

MEMO/13/953: Pitanja i odgovori o konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Varšavi

Osobe za kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)


Side Bar