Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. novembrī

Eiropas Savienība paziņo, ka 2014.–2020. gadam palielina attīstības palīdzību Čadai

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs, šodien viesodamies Čadā, paziņos, ka Eiropas Savienība 2014.–2010. gadam no 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) valstij piešķirs palīdzību 442 miljonu eiro apmērā. Tādējādi Savienība atbalstīs šo Sāhelas valsti centienos īstenot reformas, kas skar nodrošinātību ar pārtiku un uzturvielām, tiesiskumu, resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Šīs prioritātes ir pilnībā saderīgas ar nacionālo attīstības plānu.

Šajā sakarībā komisārs Andris Piebalgs sacīja: “Eiropas Savienība Čadai vēlas būt ne vien lielākā līdzekļu devēja, bet arī īstena partnere. Demokrātijas un iekļaujošas izaugsmes kontekstā mēs veicinām valsts stabilitāti un nostiprinām tiesiskumu. Atzīstam arī Čadas svarīgo lomu reģiona stabilitātes nodrošināšanā.”

Pirmo reizi viesodamies Čadā, komisārs Piebalgs tiksies ar valsts vadītāju prezidentu Idrisu Debī Itno, lai apspriestu valstij risināmās svarīgākās problēmas valsts iekšienē un visā reģionā, ieskaitot nepieciešamību panākt, lai bērni mazāk ciestu no nepietiekama uztura. Sarunās tiks apspriesta arī AGIR (Pasaules Izturētspējas iniciatīvas alianses) iniciatīva — politika, kuras uzdevums ir palīdzēt neaizsargātajām kopienām Sāhelas valstīs, tātad arī Čadai, nākotnē mazināt krīzes un katastrofas.

Komisārs arī paziņos par 8 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu, kurš izlietojams, lai ar Pasaules Klimata pārmaiņu alianses starpniecību atbalstītu valsti centienos pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajām problēmām un tās mazināt. Šādi Eiropas Savienība ir paredzējusi uzlabot aptuveni 2 miljonu cilvēku dzīves apstākļus un izturētspēju Čadas Sāhelas reģionos.

Ar komisāru Piebalgu Sāhelas reģionā kopīgā vizītē, kura noslēgsies Čadā, dosies arī ES īpašais pārstāvis Sāhelā Mišels Reveirāns de Mantons, kā arī ANO ģenerālsekretārs Bans Kimuns, Āfrikas Savienības priekšsēdētāja Dlamini Zuma, Pasaules Bankas prezidents Džims Jons Kims un Āfrikas Attīstības bankas prezidents Donalds Kaberuka.

Šī vizīte notiek pēc tam, kad ES ir paziņojusi, ka 2014.–2020. gadam piešķir Sāhelasvalstīm palīdzību pavisam 5 miljardu eiro apmērā, kuru saņems Čada, Mali, Nigēra, Burkinafaso, Senegāla un Mauritānija.

Čadai piešķirtā atbalsta konteksts un svarīgākie rezultāti

Čada vēl aizvien ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē ar relatīvi nelielu izdzīvotāju skaitu (11,8 miljoni), bet strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu (3,6 % gadā). Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā gūti ļoti pieticīgi rezultāti. Izņēmums ir piekļuve dzeramajam ūdenim: pēdējo 10 gadu laikā tā palielinājusies vairāk nekā divas reizes (2000. gadā — 21 %, 2011. gadā — 46 %). Savukārt 2009. gadā vēl aizvien 45 % iedzīvotāju dzīvoja zem absolūtas nabadzības sliekšņa (mazāk nekā 1 ASV dolārs dienā), un joprojām satraucoši daudz bērnu nesaņem pietiekamu uzturu (30 % ir nepietiekams svars un 39 % — augšanas atpalicība).

Kopumā attīstības pasākumiem piešķirdama vairāk nekā 400 miljonus eiro (no tiem 368 miljonus eiro no 10. EAF 2008.–2013. gadam), Eiropas Savienība ir lielākā līdzekļu devēja Čadai. Šajā periodā visvairāk līdzekļu atvēlēts i) labai centrālajai un vietējai pārvaldībai un ii) ilgtspējīgai attīstībai infrastruktūras un lauku nozarē.

Ar ES atbalstu līdz šim ir bijis iespējams:

  • 8 reģionos izveidot 4700 urbumus ūdens ņemšanai;

  • uzbūvēt, modernizēt un iekārtot 18 slimnīcas un vairāk nekā 50 operāciju zāles;

  • noasfaltēt 839 km ceļu.

Pēc pamatīgām apspriedēm ar reģiona valstu iestādēm Eiropas Savienība 2011. gada martā pieņēma Sāhelas drošības un attīstības stratēģiju. Stratēģijas pamatā ir krīzes reģionālo īpatnību atzīšana un ciešā saikne starp drošību un attīstību. Tā pavēra iespēju nostiprināt kopēju Eiropas nostāju pret krīzi reģionā un mobilizēt ievērojamus finanšu resursus drošības un attīstības projektiem. Pašlaik ES ir apņēmusies īstenot šo stratēģiju un paplašināt tās darbības jomu, iekļaujot Burkinafaso un Čadu. Papildu informācija šeit.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

IP/12/1052: ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

IP/13/1013: ES pastiprina atbalstu Sāhelai turpmākajos gados

Kontaktpersonas

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar