Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. novembrī

ES paziņo par jaunu atbalstu Burkinafaso attīstībai

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs savas vizītes laikā Burkinafaso paziņoja, ka šai valstij 2014.–2020. gadā tiks piešķirta divpusējā palīdzība līdz pat 623 miljonu eiro apmērā (ar nosacījumu, ka Padome un Eiropas Parlaments sniegs galīgo apstiprinājumu). Burkinafaso joprojām ir viena no pasaules 10 vismazāk attīstītajām valstīm. Tāpēc Eiropas Savienības sadarbībai ar Burkinafaso būtu jābūt vērstai uz nodrošinātību ar pārtiku, ilgtspējīgu lauksaimniecību, tiesiskuma stiprināšanu un veselības aizsardzību.

Piebalga kungs ar šo paziņojumu par palīdzību nāca klajā Sāhelas reģiona apmeklējumā, kurā viņš piedalījās kopā ar ANO ģenerālsekretāru Banu Kimunu, Āfrikas Savienības priekšsēdētāju Nkosazanu Dlamini-Zumu, Pasaules Bankas priekšsēdētāju Džimu Jonu Kimu, Āfrikas Attīstības bankas priekšsēdētāju Donaldu Kaberuku un Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Sāhelā Mišelu Revejrānu Dementonu.

Komisārs Andris Piebalgs teica: “Vēlos atkārtoti apliecināt mūsu apņēmību palīdzēt Burkinafaso ceļā uz drošību un ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt valsts centienus panākt virzību uz taisnīgumu veicinošu izaugsmi, kas spētu reāli ietekmēt absolūti nepieņemamo nabadzības līmeni iedzīvotāju vidū. Tāpēc mums kopā jādara viss iespējamais, lai sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķus un jo īpaši novērstu pārtikas nepietiekamības pamatcēloņus.”

Vizītes ietvaros Piebalga kungs tiksies ar Burkinafaso prezidentu Blēzu Kompaorē, kā arī ar premjerministru Liku-Ādolfu Tjao, lai apspriestu galvenos problēmjautājumus, kas valstij jārisina, palīdzību, kas paredzēta 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) ietvaros 2014.–2020. gadā, un Burkinafaso iekļaušanu Sāhelas stratēģijā.

Komisārs šo vizīti izmantos arī, lai apspriestu jauno “Pasaules aliansi izturībspējas iniciatīvai” (AGIR), kas ir stratēģija ar mērķi stiprināt kopienu izturībspēju Sāhelas reģionā, kurā ietilpst arī Burkinafaso. Ir izstrādāts plāns, kas paredz sezonālu “drošības tīklu” izveidi, lai vārīgajā Sāhelas reģionā visneaizsargātāko iedzīvotāju vidū stiprinātu izturībspēju.

Vispārīga informācija

Neraugoties uz labu izaugsmes rādītāju (8 % 2012. gadā), Burkinafaso joprojām ir raksturīga hroniska nabadzība (trešdaļa iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības robežas) un izteikta sociālā nevienlīdzība.

Situācija Burkinafaso ir ļoti nenoteikta, jo reģionā valda nedrošība Mali ziemeļos radušās krīzes dēļ, un zināmā mērā visam Sāhelas apakšreģionam raksturīga vispārēja nestabilitāte.

10. EAF ietvaros 2007.–2013. gadā Eiropas Savienības sadarbība ar Burkinafaso ir bijusi galvenokārt vērsta uz šādām jomām:

pamata infrastruktūras un starpsavienojamības stiprināšana;

atbalsts labai demokrātiskajai un ekonomikas pārvaldībai;

atbalsts citām sociālajām pamatjomām (galvenokārt izglītībai un veselības aizsardzībai).

Eiropas palīdzības līdzekļus izmanto arī daudzu uz vietas īstenoto projektu atbalstam ar NVO un daudzpusējo struktūru starpniecību tādās jomās kā lauku attīstība un nodrošinātība ar pārtiku.

Eiropas Savienība šai valstij palīdz arī, izmantojot ECHO (Eiropas Komisijas humānās palīdzības biroja) piešķirto ārkārtas palīdzību 3 galvenajās jomās: veselības aizsardzība/uzturs, nodrošinātība ar pārtiku un palīdzība bēgļiem.

Eiropas Savienība ir izteikusi priekšlikumu dot iespēju Burkinafaso tiešākā veidā gūt labumu no Sāhelas stratēģijas, kuras mērķis ir palīdzēt Sāhelas apakšreģiona valstīm uzturēt drošību, lai varētu veicināt ekonomikas izaugsmi un paralēli mazināt nabadzību.

ES un Burkinafaso sadarbības rezultāti

  • Vispārējais budžeta atbalsts ir ievērojami palīdzējis attīstīt veselības aizsardzību un izglītību:

    • veselības aizsardzības budžets laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam pieauga par 30 %;

    • to dzemdību īpatsvars, kurās nodrošināta aprūpe, 2008.–2012. gadā pieauga no 65 % līdz 82 %, palīdzot mazināt jaundzimušo un māšu mirstību;

    • skolu apmeklējošo meiteņu īpatsvars 2008.–2012. gadā pieauga no 67 % līdz 78 %.

  • To cilvēku īpatsvars, kuriem ir pieejams dzeramais ūdens, laukos 2009.–2012. gadā pieauga no 55 % līdz 63 %, bet pilsētā tajā pašā laikposmā – no 72 % līdz 84 %.

  • 85 000 mājsaimniecību jeb vairāk nekā 500 000 nabadzīgu un neaizsargātu iedzīvotāju saņēma atbalstu no ES pārtikas nodrošinājuma programmas, kas palīdzēja pārtikas krīzes un cenu strauja kāpuma situācijā.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Sīkāka informācija par ES stratēģiju drošībai un attīstībai Sāhelā atrodama šeit

IP/12/1052: ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

IP/13/1013: ES pastiprina atbalstu Sāhelai turpmākajos gados

Sadarbība ar Burkinafaso:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/burkina-faso/burkina-faso_en.htm

AGIR: http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar