Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 11. februára 2013

Digitálna agenda: Cestovné agentúry a cestovné kancelárie sa pridali ku kampani o núdzovom telefónnom čísle 112

Európska komisia a Európske združenie cestovných agentúr a cestovných kancelárií (ECTAA) žiadajú cestovné agentúry a cestovné kancelárie, aby propagovali celoeurópske núdzové telefónne číslo 112 na svojich internetových stránkach, elektronických cestovných lístkoch a v hlavných turistických destináciách.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: Dopravné spoločnosti už pomáhajú pri zvyšovaní informovanosti, teraz je rad na cestovných agentúrach a cestovných kanceláriách, aby sa pridali a pomáhali. Európski občania by mali vedieť, že pomoc je na dosah jediného telefonátu, kdekoľvek v EÚ sa nachádzajú.

Predseda združenia ECTAA Boris Zgomba povedal: Združenie ECTAA podporuje kampaň Komisie na zvýšenie informovanosti o núdzovom telefónnom čísle 112. Sme radi, že sa na tejto kampani môžeme podieľať, keďže jednotné núdzové telefónne číslo použiteľné v celej EÚ je veľmi užitočné pre cestujúcich – našich zákazníkov –, ktorí nemusia nevyhnutne vedieť, na ktoré miestne telefónne číslo majú volať v prípade núdze počas cesty mimo vlastnej krajiny.“

Ľuďom v ťažkostiach môže byť poznanie čísla 112 nápomocné. Napríklad skupina belgických skautov sa stratila v lesoch v okolí obce Ghioroc v Rumunsku. Jeden z nich poznal núdzové telefónne číslo 112 a zavolal naň. Operátor núdzového čísla určil presnú polohu skupiny a informoval o nej zásahové jednotky, ktoré skupinu našli. Jeden jej člen utrpel hypotermický šok, ale vďaka rýchlej reakcii bol tento pacient zachránený.

Číslo 112 je európske núdzové číslo, na ktoré sa dá bezplatne volať z pevných liniek i mobilných telefónov všade v EÚ. Číslo 112 prepája volajúceho s príslušnou núdzovou službou (miestnou políciou, hasičmi alebo zdravotnou službou) a umožňuje mu hovoriť s operátorom v niekoľkých európskych jazykoch. Je dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Číslo 112 teraz funguje vo všetkých členských štátoch EÚ popri vnútroštátnych číslach núdzového volania (ako napríklad 999 alebo 110). Dánsko, Fínsko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko sa rozhodli urobiť z čísla 112 svoje jediné, prípadne hlavné vnútroštátne číslo núdzového volania. Číslo 112 sa navyše začína používať aj mimo EÚ, napr. vo Švajčiarsku, v Chorvátsku, Čiernej Hore a Turecku.

Zo záverov nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že núdzové telefónne číslo 112 pozná o približne päť miliónov viac ľudí ako v predchádzajúcom roku.

Súvislosti

Podpredsedovia Európskej komisie Neelie Kroesová a Siim Kallas pred rokom vyzvali dopravné spoločnosti, aby sa pripojili k iniciatíve zameranej na zvýšenie úrovne informovanosti cestujúcich o čísle 112. Na kampani sa zúčastnilo viac ako 30 spoločností a združení. V dôsledku toho sa príslušné informácie o čísle 112 uverejnili na elektronických cestovných lístkoch, v magazínoch, ktoré v dopravných prostriedkoch ponúkajú cestujúcim prepravcovia, na ich internetových stránkach a prostredníctvom priameho kontaktu ich personálu s cestujúcimi. Na obrázku môžeme vidieť príklad toho, ako boli informácie poskytnuté prostredníctvom palubného časopisu leteckej spoločnosti Brussels Airlines.

Príklad spoločnosti Brussels Airlines, ako je možné propagovať núdzové telefónne číslo 112:

Podľa správy o tom, ako každý členský štát využíva číslo 112:

  • 51 % všetkých občanov EÚ uviedlo, že by v prípade núdzovej situácie vo vlastnej krajine volalo na číslo 112, čo predstavuje zvýšenie zo 47 % v roku 2012.

  • V piatich krajinách identifikovalo 50 a viac % respondentov číslo 112 ako číslo, na ktoré treba volať v prípade potreby núdzových služieb z ktoréhokoľvek miesta v EÚ: v Poľsku (57 %), na Slovensku (55 %), v Luxembursku (53 %) a v Českej republike (50 %).

  • Podiel respondentov, ktorí by zavolali na číslo 112 vo vlastnej krajine, sa pohybuje od 96 % vo Švédsku po 2 % v Grécku.

  • Angličtinu je možné používať v 25 krajinách (popri Spojenom kráľovstve, Írsku a Malte).

  • Hovory vo francúzštine je schopných (popri Belgicku, Francúzsku a Luxembursku) vybaviť 14 krajín: Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.

  • Nemčina sa dá použiť v týchto 12 krajinách: Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Rumunsko (popri Rakúsku, Belgicku, Nemecku a Luxembursku).

  • V Spojenom kráľovstve strediská núdzového volania využívajú tlmočnícke služby pokrývajúce 170 jazykov, kým vo Francúzsku si podobná služba poradí so 40 jazykmi.

Užitočné odkazy

Webová stránka linky 112

Hashtagy: #112, #emergency

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 1716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 9019)


Side Bar