Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. veebruar 2013

Reisikorraldajad ja reisibürood ühinevad hädaabinumbrit 112 tutvustava kampaaniaga

Euroopa Komisjon ning Euroopa reisibüroode ja reisikorraldajate liit (ECTAA) paluvad reisikorraldajatel ja reisibüroodel levitada oma veebisaitidel, e-piletitel ja peamistes turismisihtkohtades teavet üleeuroopalise hädaabinumbri 112 kohta.

„Transpordifirmad juba aitavad teadlikkust suurendada, nüüd on reisikorraldajate ja reisibüroode kord abi pakkuda. Eurooplased peaksid teadma, et kogu Euroopa Liidus on abi vaid ühe telefonikõne kaugusel,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes.

„ECTA toetab komisjoni kampaaniat hädaabinumbri 112 tutvustamiseks. Meil on hea meel selles kampaanias osaleda, sest kogu Euroopa Liidus kasutatavast ühtsest hädaabinumbrist on reisijatele – meie klientidele – palju kasu. Kui inimesed reisivad välismaal, et pruugi nad ju alati teada, milline on kohalik hädaabinumber,“ lisas ECTAA president Boris Zgomba.

Numbri 112 teadmine aitab hättasattunud inimesi. Näiteks eksis Rumeenias Ghioroci küla läheduses metsa ära rühm Belgia skaute. Üks neist teadis numbrit 112 ja helistas sellele. Dispetšer tegi kindlaks rühma täpse asukoha ja teavitas päästeametit, kes nad leidis. Üks rühma liige kannatas alajahtumise all, kuid tänu kiirele reageerimisele ta päästeti.

112 on üleeuroopaline hädaabinumber, kuhu saab tava- ja mobiiltelefonilt helistada tasuta kõikjal ELis. 112 ühendab helistaja vastava hädaabiteenistusega - kohaliku politseijaoskonna, tuletõrjeüksuse või meditsiiniasutusega - ja võimaldab abivajajal dispetšeriga rääkida erinevates Euroopa keeltes. Numbrile võib helistada 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. Praegu kasutatakse hädaabinumbrit 112 kõikides ELi liikmesriikides paralleelselt riigisiseste hädaabinumbritega (nt 999 või 110). Taani, Soome, Malta, Madalmaad, Portugal, Rumeenia ja Rootsi on otsustanud muuta numbri 112 oma ainsaks või põhiliseks riiklikuks hädaabinumbriks. Numbrit 112 kasutatakse ka väljaspool ELi, näiteks Šveitsis, Horvaatias, Montenegros ja Türgis.

Hiljutise Eurobaromeetri uuringu tulemustest ilmnes, et hädaabinumbrist 112 teadlikke inimesi on praegu hinnanguliselt 5 miljonit rohkem kui aasta tagasi

Taust

Aasta tagasi kutsusid Euroopa Komisjoni asepresidendid Neelie Kroes ja Siim Kallas transpordifirmasid üles liituma algatusega, mille eesmärk on tõsta reisijate teadlikkust numbrist 112. Kampaanias osales enam kui 30 ettevõtet ja ühingut. Selle tulemusena edastati 112 teavet e-piletitel, lennukite pardaajakirjades, osalevate ettevõtete veebisaitidel ning otsekontaktide kaudu töötajate ja reisijate vahel. Allpool toodud pildil on näha, kuidas jagati teavet Brussels Airlines’i pardaajakirjas.

Brussels Airlines’i näide selle kohta, kuidas reklaamida numbrit 112.

Aruandest selle kohta, kuidas liikmesriikides numbrit 112 kasuatakse, selgub, et:

  • 51% kõigist ELi kodanikest ütleb, et helistaksid oma kodumaal hädaolukorras numbrile 112, 2012. aastal oli see määr 47%;

  • viies riigis peab 50% või enam vastajaist 112 numbriks, millele hädaabiteenuste saamiseks helistada kõikjal ELis: Poola (57%), Slovakkia (55%), Soome (54%), Luksemburg (53%) ja Tšehhi Vabariik (50%).

  • Nende vastajate määr, kes helistaksid 112-le oma kodumaal, varieerub: Rootsis on see 96%, Kreekas aga 2%.

  • Inglise keelt võib lisaks Ühendkuningriigile, Iirimaale ja Maltale kasutada veel 25 Euroopa riigis;

  • prantsuse keelt saab (lisaks Belgiale, Luksemburgile ja Prantsusmaale) kasutada 14 riigis: Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Soomes, Saksamaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Norras, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja Hispaanias;

  • saksa keelt saab kasutada 12 riigis: Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Soomes, Ungaris, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Norras, Poolas, Slovakkias, Hispaanias ja Rumeenias (lisaks Austriale, Belgiale, Saksamaale ja Luksemburgile);

  • Ühendkuningriigis saavad hädaabi kõnekeskused kasutada suulise tõlke teenust 170 keelde, Prantsusmaal aga 40 keelde.

Kasulikud lingid

112 veebisait

Teemaviited: #112, #emergency

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroesi veebileht

Neelie Kroes Twitteris

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar