Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. února 2013

Digitální agenda: cestovní kanceláře a agentury se zapojují do kampaně propagující tísňovou linku 112

Evropská komise a Evropská asociace cestovních kanceláří a agentur (ECTAA) žádají cestovní kanceláře a agentury, aby na svých internetových stránkách, na elektronických jízdenkách a letenkách a v hlavních turistických destinacích propagovaly celoevropskou linku tísňového volání 112.

„Dopravní společnosti již s propagací čísla 112 pomáhají, nyní by se do ní měly intenzivně zapojit i cestovní kanceláře a agentury. Evropští občané by měli vědět, že ať se v Unii nacházejí kdekoli, pomoc je jim díky tomuto telefonnímu číslu vždy nablízku, stačí o ni jen zavolat,“ uvedla v této souvislosti Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu.

Předseda asociace ECTAA Boris Zgomba pak dodal: „Evropská asociace cestovních kanceláří a agentur kampaň Komise za zvýšení informovanosti o tísňové lince 112 podporuje. Těší nás, že jsme do této kampaně zapojeni, protože jednotné číslo tísňového volání použitelné v celé Unii je pro cestovatele – naše klienty – velkým přínosem. Ne každý totiž vždy ví, jaké místní číslo by měl vytočit v případě, že se v zahraniční ocitne v tísni.“

Znalost čísla 112 pomáhá lidem v obtížích. Příkladem může být skupina belgických skautů, jež se ztratila v lesích poblíž vesnice Ghioroc v Rumunsku. Jeden ze skautů tísňovou linku 112 znal a kontaktoval. Operátor linky zjistil, kde se ztracená skupina přesně nachází, a na její problém upozornil zásahové služby, které výpravu našly. Jeden ze skautů upadl do šoku z podchlazení, ale díky včasnému zásahu byl zachráněn.

Číslo 112 je evropská linka tísňového volání, na kterou se lze bezplatně dovolat z pevné sítě i mobilního telefonu kdekoliv v EU. Toto číslo spojuje volající s příslušnou tísňovou službou (místní policií, hasiči nebo zdravotnickou záchrannou službou) a umožňuje jim komunikovat s operátory ve vybraných evropských jazycích. Linka je v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Číslo 112 je nyní plně funkční ve všech členských státech EU paralelně s národními čísly tísňového volání (jako např. 999 nebo 110). Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko se rozhodly, že se číslo 112 stane jejich jedinou nebo hlavní linkou pro vnitrostátní tísňové volání. Číslo 112 se také používá v některých zemích mimo EU, například ve Švýcarsku, Chorvatsku, Černé Hoře a Turecku.

Na základě výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometru se odhaduje, že o tísňové lince 112 ví o 5 milionů lidí více, než tomu bylo před rokem.

Souvislosti

Místopředsedové Evropské komise Neelie Kroesová a Siim Kallas před rokem vyzvali dopravní společnosti, aby se připojily k iniciativě, jejímž cílem bylo zvýšit u cestujících informovanost o existenci této linky. Do kampaně se zapojilo více než 30 společností a asociací. Výsledkem iniciativy bylo šíření příslušných informací o čísle 112 na elektronických jízdenkách a letenkách, v palubních časopisech, na internetových stránkách zúčastněných společností a při přímých kontaktech mezi zaměstnanci dopravců a cestujícími. Níže uvedený obrázek je příkladem toho, jak byly informace prezentovány v palubním časopise letecké společnosti Brussels Airlines.

Názorná ukázka způsobu, jak lze propagovat tísňovou linku 112:

Ze zprávy o provádění jednotného evropského čísla tísňového volání 112 vyplývá následující:

  • podíl občanů EU, kteří by v případě tísně ve své vlastní zemi volali číslo 112, se zvýšil z 47 % v roce 2012 na 51 %,

  • v pěti zemích je číslo 112 spontánně rozpoznáno nejméně 50 % respondentů jakožto linka, na kterou je možno volat o pomoc v případě tísně kdekoli v EU: v Polsku (57 %), na Slovensku (55 %), ve Finsku (54 %), v Lucembursku (53 %) a v České republice (50 %),

  • podíl respondentů, kteří by volali číslo 112 ve své vlastní zemi, se pohybuje mezi 96 % ve Švédsku a 2 % v Řecku,

  • anglicky lze na lince 112 komunikovat kromě Spojeného království, Irska a Malty v dalších 25 evropských zemích,

  • ve francouzštině je možno vyřídit hovor mimo Belgii, Francii a Lucembursko ještě ve čtrnácti zemích: v Bulharsku, České republice, ve Finsku, v Irsku, Itálii, Litvě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku a ve Španělsku,

  • německy se volající domluví kromě Belgie, Lucemburska, Německa a Rakouska i ve dvanácti dalších zemích: v Bulharsku, České republice, ve Finsku, v Itálii, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Španělsku,

  • ve Spojeném království mohou střediska tísňového volání využít tlumočnických služeb do 170 jazyků a ve Francii si podobná služba poradí se 40 jazyky.

Užitečné odkazy

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112Internetové stránky věnované lince 112

Hashtagy: #112, #emergency

Digitální agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar