Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

ES pastiprina atbalstu Nigēras attīstībai un drošībai

Pārtikas nodrošinājums, sociālās nozares, ceļu infrastruktūra, kā arī iekšējā drošība un stabilitāte būs četras galvenās nozares, kurās tiks koncentrēts Eiropas Savienības atbalsts attīstībai Nigērā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Par to šodien (6. novembrī) paziņoja ES attīstības komisārs Andris Piebalgs savas vizītes laikā Niamejā (Nigēra). Valstij piešķirto līdzekļu summa septiņiem nākamajiem gadiem būs 542 miljoni eiro, ņemot vērā Padomes un Eiropas Parlamenta galīgo apstiprinājumu.

Šī vizīte Nigērā notiek kopīgās reģionālās (Mali, Burkinafaso, Nigēra un Čada) misijas ietvaros, kuru komisārs veic no 2013. gada 5. novembra līdz 7. novembrim kopā ar ANO ģenerālsekretāru Banu Kimunu, Āfrikas Savienības priekšsēdētāju N. Dlamini Zumu, Pasaules bankas prezidentu Džimu Jon Kimu, Āfrikas Attīstības bankas prezidentu Donaldu Kaberuku un Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Sāhelā Mišelu Revejrānu Dementonu.

Šajā saistībā ES komisārs Andris Piebalgs teica: "Eiropas Savienības pasākumi Nigērā atbilst Nigēras prioritātēm pārvaldības jomā, lai uzlabotu transporta infrastruktūru starp valsts reģioniem un lai atbalstītu īpašuma un personu drošību, nodrošinātību ar pārtiku un ilgtspējīgu un taisnīgumu veicinošu izaugsmi."

Ar šo komisāra A. Piebalga vizīti tiks parādīta Eiropas Savienības apņēmība ievērot atbalsta saskaņotības un koordinācijas principus saskaņā ar Sāhelai paredzētajām stratēģijām, ko izstrādājusi ES, ANO un Pasaules banka, kas uzsver nozīmīgumu saiknei starp drošību un attīstību reģionā.

Šīs vizītes laikā komisārs A. Piebalgs tiksies ar Nigēras prezidentu Mahamadu Issufu, kurš ir apstiprinājis savu dalību Eiropas Attīstības dienās, kas notiks 26. un 27. novembrī Briselē. Turklāt komisārs A. Piebalgs parakstīs četrus finansēšanas nolīgumus un vienu papildu nolīgumu attiecībā uz esošu projektu par kopējo summu 181 miljona eiro apmērā. Šīs programmas tieši skar Nigēras daudzās problēmas - drošību, attīstību, pārtikas nodrošinājumu (vairāk informācijas daļā "Vispārīga informācija").

Vispārīga informācija

Nigēra saskaras ar daudzām problēmām, kas attiecas uz visu Sāhelas un Sahāras reģionu, proti, pastāvīga nestabila situācija Lībijā, Mali un Nigērijā, terorisma draudi, kā arī ieroču aprite un visu veidu nelikumīga tirdzniecība. Tādējādi, lai papildinātu ES iesaistīšanos drošības nozarē, 2012. gada augustā Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EUCAP SAHEL Niger) ietvaros tika uzsākta civilā misija. Šī misija pastiprina Nigēras drošības spēku spējas un palīdz valstij efektīvāk cīnīties pret organizēto noziedzību un terorismu.

Attīstības atbalsta rezultāti Nigērā

Nigērā kopš 2008. gada ir izmaksāti vairāk nekā 100 miljoni eiro budžeta atbalsta, lai uzlabotu valdības spēju sniegt sociālos pakalpojumus. Laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam ievērojami ir palielinājies pamatskolu pabeigušo skolēnu īpatsvars, no 48 % sasniedzot 55,8 %, un uz pusi samazināta bērnu mirstība (līdz 63 no 1000 2010. gadā). 600 kilometri ceļu tika atjaunoti vai tiek šobrīd atjaunoti, tādējādi ļaujot dažiem reģioniem sniegt veselības aprūpes pakalpojumus un izglītības pakalpojumus, kā arī veicināt tirdzniecību.

ES atbalsts ir devis vispārējus uzlabojumus veselības un izglītības jomā. Piemēram, bērnu mirstība ir uz pusi samazināta, t.i., līdz 63 no 1000 2010. gadā, un tādējādi Nigēra ir uz pareizā ceļa, lai līdz 2015. gadam sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķos (TAM) noteikto mērķi samazināt bērnu mirstības rādītāju par divām trešdaļām.

Komisāra vizītes laikā parakstītie jaunie nolīgumi

Nolīgumi attiecas uz finansējumu 181 miljona eiro apmērā šādiem projektiem:

Ceļš Zinder-Magaria-Nigērijas robeža; 19,5 miljoni eiro, kas paredzēti, lai atjaunotu 111 km bojāta posma šajā ceļā, kas ir svarīgs tirdzniecībai reģionā;

Ceļu un taku atjaunošana Agadez, Tahoua un Tillabéry reģionā; 44,5 miljoni eiro, kas paredzēti, lai atjaunotu 145 km asfaltēta ceļa un 260 km lauku ceļu šajos trīs Nigēras Sahāras joslas reģionos;

"Projekts ziemeļu Nigēras vietējai attīstībai"; 25,6 miljoni eiro, kas paredzēti situācijas stabilizācijai un vietējai attīstībai. Šis mērķis tiks sasniegts stiprinot valsts un privāto iesaistīto personu spējas, uzlabojot pārtikas nodrošinājumu, izmantojot ieņēmumus, kas gūti no lauksaimniecības un lopkopības darbībām, paplašinot veselības aprūpes sociālo pakalpojumu piedāvājumu un, visbeidzot, piedāvājot orientāciju un atbalstu jauniem cilvēkiem, kuri ieguvuši profesionālo vai tehnisko apmācību, lai viņiem palīdzētu atrast darbu vai kļūt par pašnodarbinātajiem;

85 miljonu eiro budžeta atbalsts, kura mērķis ir uzlabot rādītājus veselības, izglītības un profesionālās apmācības jomā;

6,5 miljonu eiro papildinājums projektam "Tiesiskuma atbalsta programma" (PAJED 2) dos ieguldījumu drošības jomā, stiprinot spējas organizētās noziedzības apkarošanas jomā un modernizējot satvaru pasākumiem prioritārajās politikas jomās.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Eiropas Attīstības dienas:

http://eudevdays.eu/

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ES stratēģiju drošībai un attīstībai Sāhelā, klikšķiniet šeit.

IP/12/1052: ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

IP/13/1013: ES pastiprina atbalstu Sāhelai turpmākajos gados

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar