Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 november 2013

Miljö: 12 städer ansöker om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2016

Tidsfristen för att ansöka om att bli Europas miljöhuvudstad 2016 har löpt ut och finalisterna är följande tolv städer i elva olika länder:

Dabrowa Gornicza (Polen)

Essen (Tyskland)

Larissa (Grekland)

Ljubljana (Slovenien)

Nijmegen (Nederländerna)

Oslo (Norge)

Reggio Emilia (Italien)

Santander (Spanien)

Tours (Frankrike)

Umeå (Sverige)

Zaragoza (Spanien)

Pitesti (Rumänien)

– Det gläder mig att så många städer ansökt om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Det vittnar om de europeiska städernas engagemang för en bättre miljö och högre livskvalitet för invånarna, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. – Initiativet Europas miljöhuvudstad erbjuder en språngbräda för att utbyta idéer och bästa praxis och visa vägen för andra städer. Jag önskar alla ansökarstäder lycka till i 2016 års tävling!

Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad tilldelas städer som är föregångare inom miljövänlig stadsförvaltning. Dessa städer strävar efter att införa strängare normer inom hållbar stadsutveckling genom att lyssna på medborgarnas önskemål och tillämpa banbrytande innovativa lösningar på miljöproblem.

I år kunde europeiska städer med minst 100 000 invånare för första gången ansöka om 2016 års utmärkelse. Tidigare år har bara städer med minst 200 000 invånare haft rätt att ansöka om utmärkelsen. Över hälften av ansökningarna kommer från städer med färre än 200 000 invånare nu när också mindre städer får delta.

En internationell expertpanel kommer att göra en teknisk bedömning av varje ansökan utifrån tolv indikatorer som omfattar klimatförändring, begränsning och anpassning, lokala transporter, grönområden i städer inklusive hållbar markanvändning, natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, kvaliteten på ljudmiljön, avfallshantering, förvaltning av vattenresurser, avloppsvattenrening, miljöinnovation och hållbar sysselsättning, energiprestanda och integrerad miljöförvaltning.

Under 2014 kommer finalisterna att uppmanas att lägga fram sina förslag inför en internationell bedömningskommitté, som ska utvärdera deras engagemang för fortlöpande miljöförbättringar och deras mål inför framtiden. Bedömningskommittén ska också utvärdera deras förmåga att kommunicera med invånarna, inklusive deras kapacitet att fungera som förebild och främja bästa praxis i andra europeiska städer. Förutom att den vinnande staden kan inspirera andra städer visar erfarenheten att den får ökad synlighet, vilket kan förbättra dess rykte och öka dess attraktionskraft som en plats för människor att besöka, arbeta i eller bo i.

Vinnaren kommer att kungöras i juni 2014 i Köpenhamn, Europas miljöhuvudstad 2014.

Bakgrund

Sex städer har fått utmärkelsen Europas miljöhuvudstad sedan starten 2010. Stockholm vann titeln första gången, därefter blev det Hamburg 2011 och Vitoria-Gasteiz 2012. 2013 års titel innehas av Nantes. Köpenhamn vann utmärkelsen för 2014 och Bristol för 2015.

I bedömningskommittén sitter företrädare för EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén, Europeiska miljöbyrån, ICLEI (Local Governments for Sustainability), borgmästarförsamlingens kansli och Europeiska miljöbyrån.

Europa är numera ett övervägande urbant samhälle – mer än två tredjedelar av européerna bor i större eller mindre städer. Många miljöproblem i samhället har sitt ursprung i stadsområden, men det är också där man finner lösningar på problemen.

Läs mer:

Www.europeangreencapital.eu.

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital eller twittra oss @EU_GreenCapital


Side Bar