Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. novembra 2013

Okolje: na izbor za nagrado za zeleno prestolnico Evrope za leto 2016 prijavljenih dvanajst mest

Rok za oddajo prijav na izbor zelene prestolnice Evrope za leto 2016 je potekel. Za nagrado se poteguje naslednjih dvanajst mest iz enajst različnih držav:

Dabrowa Gornicza (Poljska)

Essen (Nemčija)

Larissa (Grčija)

Ljubljana (Slovenija)

Nijmegen (Nizozemska)

Oslo (Norveška)

Reggio Emilia (Italija)

Santander (Španija)

Tours (Francija)

Umeå (Švedska)

Zaragoza (Španija)

Pitesti (Romunija)

Janez Potočnik, komisar EU za okolje, je dejal: „Zelo sem zadovoljen, da se je na izbor zelene prestolnice Evrope prijavilo veliko mest. To kaže na zavezanost evropskih mest k izboljšanju kakovosti življenja njihovih državljanov in izboljšanju kakovosti okolja. Pobuda za nagrado za zeleno prestolnico Evrope zagotavlja odskočno desko za izmenjavo najboljših praks in idej, hkrati pa predstavlja zgled za druga mesta. Vsem prijavljenim, ki se potegujejo za nagrado za leto 2016, želim veliko sreče!“

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope se podeli mestu, ki je vodilno na področju upravljanja okolju prijaznega mesta. Ta mesta skušajo doseči višje standarde na področju trajnostnega razvoja mesta, prisluhnejo željam svojih državljanov in utirajo pot inovativnim rešitvam za okoljske izzive.

Na izbor za leto 2016 so se letos prvič lahko prijavila mesta iz celotne Evrope z vsaj 100 000 prebivalci. V prejšnjih letih so se lahko prijavila le mesta z najmanj 200 000 prebivalci. Razširitev nagrade na manjša mesta je privedla do tega, da več kot polovica prijav izvira iz mest, ki imajo manj kot 200 000 prebivalcev.

Mednarodna skupina strokovnjakov bo tehnično ocenila vsako posamezno prijavo na podlagi dvanajstih kazalnikov, ki zajemajo prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo omejevanje, lokalni prevoz, zelene mestne površine z vključevanjem trajnostne rabe zemljišč, naravo in biotske raznovrstnosti, kakovost zunanjega zraka ter kakovost akustičnega okolja, proizvajanje odpadkov in ravnanje z njimi, upravljanje z vodo ter čiščenje odpadnih voda, ekološke inovacije in trajnostno zaposlovanje, energetsko učinkovitost ter integrirano okoljevarstveno upravljanje.

Mesta, ki bodo leta 2014 v ožjem izboru, bodo povabljena, da predstavijo svoje predloge mednarodni žiriji, ki bo ocenila njihovo zavezanost stalnemu izboljšanju okolja in njihovim ciljem za prihodnost. Žirija bo ocenila tudi njihovo sposobnost komuniciranja z državljani, upoštevala pa bo tudi njihovo sposobnost, kako postati vzor in spodbujati najboljše prakse v drugih evropskih mestih. Poleg tega da navdihuje druga mesta, pa izkušnje kažejo, da lahko ta nagrada prispeva k ugledu in privlačnosti zmagovalnega mesta kot destinacije za potovanja, delo in bivanje.

Zmagovalec bo razglašen junija 2014 v Københavnu (dobitnik nagrade za zeleno prestolnico Evrope za leto 2014) na Danskem.

Ozadje

Nagrado za zeleno prestolnico Evrope je od začetka njenega podeljevanja leta 2010 prejelo šest mest. Prvi je naziv prejel Stockholm, nato Hamburg leta 2011 in Vitoria-Gasteiz leta 2012. Nosilec naziva za leto 2013 je Nantes. København je prejel naziv za leto 2014 – in Bristol za leto 2015.

Žirijo za nagrado za zeleno prestolnico Evrope sestavljajo predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropske agencije za okolje, Lokalnih oblasti za trajnostni razvoj (International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI), konvencije županov in Evropskega urada za okolje.

Evropa je danes pretežno urbana družba, saj več kot dve tretjini Evropejcev živi v večjih ali manjših mestih. Številni okoljski izzivi, s katerimi se sooča družba, izvirajo iz mestnih območij, a ravno na teh območjih se najdejo tudi rešitve.

Za več informacij glej:

www.europeangreencapital.eu.

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward.

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital ali pošljite tvit na: @EU_GreenCapital


Side Bar