Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 november 2013

Milieu: 12 steden dingen mee naar de titel Groene Hoofdstad van Europa 2016

De termijn voor indiening van kandidaturen voor de titel Groene Hoofdstad van Europa 2016 is verstreken. De volgende 12 steden uit 11 verschillende landen gaan de strijd met elkaar aan:

Dabrowa Gornicza (Polen)

Essen (Duitsland)

Larissa (Griekenland)

Ljubljana (Slovenië)

Nijmegen (Nederland)

Oslo (Noorwegen)

Reggio Emilia (Italië)

Santander (Spanje)

Tours (Frankrijk)

Umeå (Zweden)

Zaragoza (Spanje)

Pitesti (Roemenië)

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dat verband: "Ik ben zeer verheugd over het grote aantal steden dat meedingt naar de titel Groene Hoofdstad van Europa. Hieruit blijkt dat steden in Europa de verbetering van de levenskwaliteit van hun inwoners en het milieu hoog in het vaandel hebben staan. Het initiatief Groene Hoofdstad van Europa biedt een platform om beste praktijken en ideeën uit te wisselen en andere steden de weg te wijzen. Ik wens alle deelnemende steden veel geluk voor de uitverkiezing voor 2016!"

De titel Groene Hoofdstad van Europa gaat naar een stad die vooroploopt op het gebied van milieuvriendelijk stadsbeheer. Deze steden streven naar strengere normen voor duurzame stadsontwikkeling, luisteren naar de wensen van hun inwoners en dragen baanbrekende innovatieve oplossingen voor de milieuproblematiek aan.

Dit jaar mochten voor het eerst steden uit heel Europa met ten minste 100 000 inwoners meedingen naar de titel voor 2016. De afgelopen jaren kwamen alleen steden met meer dan 200 000 inwoners in aanmerking. Doordat nu ook kleinere steden aan de uitverkiezing mogen meedoen, telt meer dan de helft van de deelnemende steden minder dan 200 000 inwoners.

Een internationaal panel van deskundigen voert voor iedere kandidatuur een technische evaluatie uit aan de hand van 12 indicatoren: tegengaan van en aanpassing aan klimaatverandering; plaatselijk vervoer; stadsgroen met duurzaam grondgebruik; natuur en biodiversiteit; luchtkwaliteit; kwaliteit van akoestische omgeving; afvalproductie en ‑beheer; waterbeheer; afvalwaterbehandeling; eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid; energieprestaties en geïntegreerd milieubeheer.

De steden die in 2014 worden genomineerd, zal worden verzocht hun voorstellen in te dienen bij een internationale jury, die de manier waarop zij zich inzetten voor voortdurende verbetering van het milieu alsook hun toekomstige doelstellingen zal beoordelen. De jury zal tevens evalueren of en hoe die steden in staat zijn met hun inwoners te communiceren, en nagaan in hoeverre zij een modelfunctie kunnen vervullen en beste praktijken in andere Europese steden kunnen bevorderen. De winnende stad zal niet alleen een inspiratiebron voor andere steden zijn; in het verleden is gebleken dat zij ook een grotere bekendheid bij het publiek geniet, wat haar reputatie ten goede kan komen en haar aantrekkingskracht voor mensen die de stad willen bezoeken of er willen werken of wonen, kan vergroten.

De winnaar wordt in juni 2014 bekendgemaakt in Kopenhagen, Denemarken, dat de Groene Hoofdstad van Europa 2014 is.

Achtergrond

Sinds de titel Groene Hoofdstad van Europa in 2010 in het leven is geroepen, zijn zes steden met die titel bekroond. Stockholm beet het spits af, gevolgd door Hamburg in 2011 en Vitoria-Gasteiz in 2012. Dit jaar is het de beurt aan Nantes. In 2014 gaat de titel naar Kopenhagen en in 2015 naar Bristol.

De jury voor de titel Groene Hoofdstad van Europa bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's, het Europees Milieuagentschap, de ICLEI – Local Governments for Sustainability (lokale overheden voor duurzaamheid), het Covenant of Mayors' Office (de organisatie van het convenant van burgemeesters) en het Europees Milieubureau.

Europa is nu een hoofdzakelijk stedelijke samenleving: meer dan twee derde van alle Europeanen leeft in grotere en kleinere steden. Tal van milieuproblemen waarmee onze samenleving kampt vinden hun oorsprong in stedelijke gebieden, en daar worden ook oplossingen voor die problemen gevonden.

Nadere informatie:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital of tweet ons @EU_GreenCapital


Side Bar