Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. novembrī

Vide: 12 pilsētas pieteikušās Eiropas 2016. gada Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumam

Ir beidzies termiņš, kurā pilsētas varēja pieteikties 2016. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumam, un pieteikumi ir saņemti no šādām 12 pilsētām, kas atrodas 11 dažādās valstīs:

Dabrova Gornica (Polija),

Esene (Vācija),

Larisa (Grieķija),

Ļubļana (Slovēnija),

Neimegena (Nīderlande),

Oslo (Norvēģija),

Redžo Emīlija (Itālija),

Santandera (Spānija),

Tūra (Francija),

Ūmeo (Zviedrija),

Saragosa (Spānija),

Pitešti (Rumānija).

ES vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Es ļoti priecājos, ka Eiropas Zaļās galvaspilsētas titulam pieteikušās daudzas pilsētas. Tas liecina par Eiropas pilsētu apņemšanos uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sakopt vidi. Eiropas Zaļo galvaspilsētu iniciatīva ir iespēja dalīties labākajā pieredzē un apmainīties idejām, rādot paraugu citām pilsētām. Novēlu veiksmi visām pilsētām, kas sacenšas par šo goda nosaukumu 2016. gadā!”

Eiropas Zaļās galvaspilsētas titulu piešķir pilsētai, kura izceļas ar ekoloģisku pilsētvides pārvaldību. Šīs pilsētas tiecas izvirzīt augstākus standartus ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā, ieklausās savu iedzīvotāju vēlmēs un ievieš inovatīvus vides problēmu risinājumus.

Šogad 2016. gada goda nosaukumam pirmo reizi varēja pieteikties Eiropas pilsētas, kurās ir vismaz 100 000 iedzīvotāju. Agrāk bija prasība, ka kandidātpilsētās jābūt vismaz 200 000 iedzīvotāju. Pēc noteikumu maiņas plašākas iespējas paveras mazākām pilsētām: šogad vairāk nekā puse pieteikumu saņemti no pilsētām, kurās ir mazāk nekā 200 000 iedzīvotāju.

Starptautiska ekspertu grupa katrai pilsētai sagatavos tehnisko novērtējumu, pamatojoties uz 12 rādītājiem, kas attiecas uz klimata pārmaiņām (to mazināšanu un pielāgošanos tām), vietējo transportu, pilsētas zaļajām zonām (un ilgtspējīgu zemes izmantošanu), dabu un bioloģisko daudzveidību, gaisa kvalitāti, trokšņa līmeni, atkritumu rašanos un apsaimniekošanu, ūdenssaimniecību, notekūdeņu attīrīšanu, ekoinovācijām un ilgtspējīgu nodarbinātību, energoefektivitāti un integrētu vides pārvaldību.

2014. gadā atlasītās pilsētas tiks aicinātas iesniegt priekšlikumus starptautiskai žūrijai, kura izvērtēs to gatavību uzlabot pašreizējos vides rādītājus un nākotnei nospraustos mērķus. Žūrija novērtēs arī pilsētas saziņu ar iedzīvotājiem un ņems vērā to, vai šī pilsēta spēj būt par paraugu citām un veicināt labākās prakses ieviešanu citās Eiropas pilsētās. Pieredze liecina, ka goda nosaukumu ieguvusī pilsēta ne tikvien iedvesmo citas, bet arī pati bauda lielāku popularitāti, kas spēj uzlabot tās tēlu un reputāciju, un kļūst par vietu, ko cilvēki labprāt vēlas apmeklēt un izvēlas par dzīves un darba vietu.

Uzvarētāju paziņos 2014. gada jūnijā Dānijā, Kopenhāgenā — 2014. gada Eiropas Zaļajā galvaspilsētā.

Īsumā par līdzšinējo pieredzi

Kopš Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukuma iedibināšanas 2010. gadā šis nosaukums ir piešķirts sešām pilsētām. Pirmā šo titulu ieguva Stokholma, 2011. gadā tas pārgāja pie Hamburgas un 2012. gadā tika Vitorijai/Gasteisai. 2013. gada Zaļā galvaspilsēta ir Nante. Kopenhāgena varēs lepoties ar šo nosaukumu 2014. gadā, un Bristole — 2015. gadā.

Žūrijā ir pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta, Reģionu komitejas, Eiropas Vides aģentūras, organizācijas “Vietējās pašvaldības ilgtspējībai” (ICLEI), Pilsētas mēru pakta biroja un Eiropas Vides biroja.

Tā kā vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju mīt lielākās vai mazākās pilsētās, var teikt, ka Eiropas sabiedrība pamatā ir pilsētnieki. Daudzas ekoloģiskās problēmas, ar kurām saskaramies, ir radušās pilsētvidē, tāpēc tieši tur ir meklējami arī šo problēmu risinājumi.

Plašāka informācija:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Tviterī: http://twitter.com/EU_GreenCapital vai ietvītojiet @EU_GreenCapital


Side Bar